PKN
Protestantse Gemeente Ezinge
 
Bij de diensten Bij de diensten


In september beginnen de meeste activiteiten van het kerkenwerk weer.
Echter blijven we dit jaar beperkt door de coronamaatregelen.
Hoe de startzondag op 20 september kunt u lezen in het stuk hieronder.
Verder staat de uitgestelde doopdienst van Guus Neutel gepland op 4 oktober geleid door ds. Lydia van Ketel.

De weg van God
‘Nog vaak denk ik eraan terug. Aan dat gesprek met Jezus. Een moeilijk gesprek was het. Eerst ging het erover hoe de mensen over Jezus dachten. Hij vroeg aan mij en aan de andere leerlingen: “Wie zeggen de mensen dat ik ben?” Wij zeiden: “Sommige mensen zeggen dat je op een van de profeten lijkt, op Elia en Jeremia”
 Toen vroeg Jezus hoe wij dan zelf over hem dachten. Ik twijfelde geen moment. Ik zei: “Voor mij ben je de beloofde Messias. Niemand heeft ooit zo over God verteld zoals jij dat doet. Niemand heeft ons beter laten zien wat het betekent om te leven zoals God het bedoelt.” Ik meende dat uit de grond van mijn hart. Jezus zag dat ook. Maar daarna begon hij ons te vertellen over hoe het verder zou gaan met hem. Ik vond dat heel verwarrend. Jezus zei dat er vast veel verzet zou komen tegen hem. Dat de leiders van de tempel hem uit de weg wilden hebben, dat hij veel zou moeten lijden. Hij had het zelfs over sterven. Ik wilde niet dat hij die dingen zei. Ik begreep het ook niet: waarom zou het zo met Jezus moeten gaan? Ik pakte Jezus bij zijn arm en ik zei: “Dat moet je niet zeggen! God zal er toch voor zorgen dat dat niet gebeurt!” Maar Jezus schudde zijn hoofd. “Nee, Petrus, daar heb je geen gelijk in, zo komen we er niet. Als ik de weg van God wil gaan, kan het niet anders.”                              
Ik wist niet wat ik moest zeggen. Was dit echt de weg die we moesten gaan? Ik had het me zo anders voorgesteld. Ik had gehoopt dat de leiders in de tempel plaats zouden maken voor Jezus. Dat alle mensen naar Jezus zouden luisteren en dat iedereen zou gaan leven zoals hij het ons voordeed. Ik wilde niet dat Jezus zou moeten lijden!
Toen zei Jezus: “Petrus, wil je gewoon verder gaan met wat je toch al bedacht had? Of vraagt God iets van je dat echt anders is?”
Wat een vragen.                                                      wg. Petrus


Fijne diensten toegewenst, thuis of in de kerk,
namens de werkgroep liturgie en muziek, Henk Oosterhoff

_______________________


Startzondag             20 september               10.00 uur

Beoordeel mij niet op grond van mijn succes.
Beoordeel me op grond van hoe vaak ik ben gevallen
en weer ben opgestaan!               Nelson Mandela

Zondag 20 september beginnen we om 10.00 uur - en niet, zoals gebruikelijk, om 9.30 uur! - met koffie/thee en een feestelijk taartje, speciaal gemaakt door
onze bakker Leistra.

Dan volgt een laagdrempelige dienst rond het thema, veerkracht – herstelvermogen – volhouden – vertrouwen – trouw
vanuit het geloof dat God met ons gaat, ook in moeilijke tijden, en trouw houdt tot in eeuwigheid.

In de dienst zullen een paar gemeenteleden iets vertellen over hun eigen vallen en opstaan
Verder zal de dienst worden opgeluisterd door de zang van Esther van Dijk, de beroeps-zangeres van ons dorp, en door de altijd weer verrassende bloemsierkunst van Bernard Visser (van In Den Glaezen Vaes, Niezijl)
Er wordt nog uitgezocht of we tegen die tijd ook zelf weer mogen zingen. Dat hopen we natuurlijk zeer!

Vervolgens is er een gezellig samenzijn met hapje en een drankje. We hopen dat het mooi weer is en we buiten kunnen staan en zitten.
Anita van De Brug en onze buurtsuper Ubels voorzien ons van heerlijkheden.

En dan eindigen we met een meditatieve stiltewandeling onder leiding van Esther Wiersma die naast gemeentelid en zangeres in onze diensten, ook yogalerares is.
Zij zal ons een gedachte meegeven.
Denk je eraan om lekkere wandelschoenen aan te doen of mee te nemen.
Er zullen wellicht wat mensen zijn die niet mee willen of kunnen wandelen. Dat is natuurlijk geen probleem. Die keren gewoon op hun tijd naar huis.

We hopen op een fijne, bemoedigende zondagmorgen.
Juist in deze tijd is het zo belangrijk elkaar in figuurlijke zin vast te houden en samen welgemoed voort te gaan.

Natuurlijk houden we ons netjes aan de corona-regels.
Dus graag opgave vóór donderdag 17 september bij scriba Henny Oosterhoff.
We maken de ruimte die nodig en verantwoord is.

Tot ziens en een hartelijke groet,
het voorbereidingsteam

__________________________


Doopdienst               4 oktober             9.30 uur

Met Pasen zou Guus Neutel gedoopt worden, de voorbereiding met Papa Thijs en Mama Machtelt was ver gevorderd, en toen legde onverwachts corona alles stil.

Maar nu gaat het toch echt gebeuren: zondag 4 oktober.
Nee, zijn mooie doopjurk kan hij niet meer aan, maar we maken er niettemin een feestelijk dienst van met gastvrije ruimte voor de familie van moederszijde uit Friesland.
Het Toornhuus kan ook meedoen.
De doopkaars, door Matty de Vries gemaakt, net als de Paaskaars van dit jaar, ligt al maanden te wachten.
Wat een feest dat hij nu echt ontstoken kan worden aan het licht van die Paaskaars.
En we hopen natuurlijk dat we dan ook weer mogen zingen.

De coronaregels zullen zorgvuldig worden nageleefd en opgave voor de dienst is dan ook gewenst.
Na afloop is er een feestelijk samenzijn rond de dopeling en zijn (groot)ouders.

Hartelijke groet,
Lydia van Ketel
 

terug
 
 

V&T De Liefde van een vrouw (1)
datum en tijdstip 20-10-2020 om 19.15 inloop
meer details

Kopij Kerkvenster inleveren
datum en tijdstip 23-10-2020 om 18:00
meer details

viering, online te volgen
datum en tijdstip 25-10-2020 om 09:30
 

meer details

Redactievergadering
datum en tijdstip 27-10-2020 om 19:30 uur
meer details

 
adressen:
Kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Ezinge

Torenstraat 46
9891 AH  Ezinge


Contact

Wilt u contact opnemen met ons?

Dan graag via de volgende email-adressen of telefoonnummers:

 

scriba van de kerkenraad 

-mw. H. Oosterhoff 
  of tel: 0594-621280

 

predikant
-Vakant

Consulent

ds. H. Jansen


pastoraat
- dhr..B. Terpstra 
  of tel.nr. 0594-651577ledenadministratie of kerkrentmeesters
- mw. K. IJpema
  

koster
-
dhr. G. Slopsema

  tel.nr. 0594-621817


webmaster

- webmaster

 


Kerkvenster
 
Het gemeenteblad van de protestantse gemeente Ezinge.
Kerkvenster verschijnt iedere eerste zondag van de maand, m.u.v. juli en augustus.
Kopij 14 dagen eerder inleveren via: kerkvenster.pge@gmail.com
of bij Allersmaweg 19, 9891 BB  Ezinge
 


www.pkn.nl

www.petrus.protestantsekerk.nl

www.liedboek.nl

www.biblija.net

www.bijbelgenootschap.nl

www.pkwhelpt.nl

www.kerkinactie.nl

www.kindopzondag.nl

www.wierdenland.nl

www.wierdedorp.ezinge.com

www.c-cards.nl

www.wijdekerk.nl

 

 
Kerkvenster
foto gemaakt door K. IJpema
 
..
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.