PKN
Protestantse Gemeente Ezinge
 
Kerkgebouw Kerkgebouw
Torenstraat kerk
In deze kerk vinden de erediensten plaats van de protestantse gemeente van Ezinge c.a.
Naast het gebruik door de protestantse gemeente wordt de kerk ook geregeld verhuurd als culturele ontmoetingsplaats.
Ook treden er geregeld koren of korpsen op die er bijv. hun jubileum vieren. Of wanneer mensen trouwen heeft de kerk de functie van trouwlokatie.
De kerk en de wierde zijn ook zeer geliefd bij schilders en fotografen. In alle seizoenen is de kerk op de wierde, en al vele vele malen, vereeuwigd.
De kerk en de los staande toren, die al uit de 13e eeuw stamt, zijn resent (dec. 2011 - okt 2012) gerestaureerd. Voornamelijk de binnenkant van de kerk en de buitenkant van de toren zijn opgeknapt. Zodat de kerk nog vele jaren kan worden gebruikt. Hoe dit is verlopen kunt u lezen bij Restauratie kerk onder aan deze pagina.
Wanneer u de kerk van binnen wilt bekijken bent u natuurlijk tijdens de zondagse eredienst van harte welkom. Maar doet u dat liever op een ander tijdstip, dan kunt u dat via het Museum Wierdenland doen. Als daar voldoende mensen aanwezig zijn gaat er graag iemand met u naar de kerk. 
Iedere tweede zondag van de maand is er in het museum om 14.00 uur een gratis gids die een rondleiding verzorgd en die dan ook met u de wierde en de kerk bezoekt.

Wanneer u interesse heeft om de kerk of het Toornhuus te huren voor een dagdeel kunt u kontakt opnemen met de koster tel: 0594-621817
zie ook bij kerk te huur op deze site
 

Het kerkorgel uit de Torenstraatkerk
We hebben de restauratie van het orgel voltooid in september 2015.

http://www.orgelnieuws.nl/moreau-orgel-de-kerk-van-ezinge-gerestaureerd/
 
 
 
De Levensboom De Levensboom

L e v e n s b o o m

Foto gemaakt door K. IJpema

Na de verbouwing was de wens een plaats in te ruimen om de namen te bewaren van de gemeenteleden die we in de loop van het jaar moesten missen, omdat ze zijn overleden. Ze hoorden bij ons en dat is nog steeds het geval. Ook willen we op die plaats de namen neerleggen van de kinderen die zijn geboren. Zo wordt duidelijk dat de geschiedenis van God en mensen verder gaat, door alle geslachten heen. We willen een passende plaats, waardoor de gemeente bepaald wordt bij Gods trouw van generatie op generatie. En hopelijk is het een troost voor de nabestaanden, als ze weten, dat er in de kerk een plaats is waar aan hun geliefden wordt gedacht.
Het is een Levensboom geworden. De boom staat voor de cyclus van het Leven. Geboorte bloei en verval. Geworteld in de aarde, reikt zijn kruin naar omhoog, naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die onze toekomst zijn (Openb. 21:1). Een verbinding tussen hemel en aarde.

Deze twee betekenissen, levensboom en stamboom staan bij ons op de voorgrond:
Levensboom:

  • De boom van het leven stond al in het paradijs. Deze boom verbond hemel en aarde: met zijn wortels in de aarde reikt hij naar de hemel. Deze levensboom is in vrijwel alle culturen het middelpunt van de aarde.

  • In het Nieuwe Testament vinden we deze boom terug als de boom des levens, die Jezus op zijn rug droeg: het kruis, oorspronkelijk slechts vloek en dood brengend werd dank zij Jezus een levensboom.

  • In Openbaring 22 staat: een rivier ontspringt aan de troon van God en in het midden van het plein van de stad (het hemelse Jeruzalem) en aan weerskanten van de rivier staat een levensboom, die overvloedig vruchten geeft en “de bladeren van de boom brachten de volken genezing”.

  • In Openbaring 2 : 7 staat: “Wie overwint zal ik te eten geven van de levensboom, die in de tuin van God staat”.

  • Verder zal het geboomte des levens opschieten overal waar de tempelbeek de aarde zal bevloeien, zoals Ezechiël zegt in zijn visioen.

  • Ook de mens wordt wel met een boom vergeleken: psalm 1 zegt, dat een mens, die niet meegaat met wie kwaad doen “zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op zijn tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet, alles wat hij doet komt tot bloei.”

Stamboom

  • De stamboom symboliseert de keten der geslachten. De bekendste is het takje, dat voortkomt uit de afgehouwen stronk van Isaï. Dat wordt de stamboom van koning David (en dus van Jezus). In oude kerken zie je vaak deze afbeelding: Isaï ligt te slapen en uit zijn zijde komt een soort boomstam voort, met afbeeldingen van de voorvaders van David.

 
Gerrit Slopsema is gevraagd om de boom te ontwerpen en te maken. Hij heeft hiervoor onderzoek gedaan via internet, maar vond daar geen beelden van wat hij al in zijn hoofd had. Daarna is hij schetsen gaan maken. Waarvan er uiteindelijk twee afbeeldingen overbleven. Een ‘moderne’ en de schets waaraan de kerkenraad de voorkeur gaf.
 
De gedachte er achter is natuurlijk symbolisch voor het leven en de eindigheid van het leven. De rechterzijde met de bladeren omhoog verbeelden het nieuwe leven en de linkerzijde met de takken omlaag verbeelden de dood. Daartussen heeft hij een zandloper en twee hartvormen voor de steentjes gemaakt, ook rechts is een hart tussen de bladeren gevormd en boven in de boom staat een engel, die maakt de boom compleet. De boom is zonder verf of kleur, laat het maar roesten. Gerrit; “Wat me wel opgevallen is tijdens onze laatste vakantie in Oostenrijk, waar ik zeker 15 kerken, basilieken en andere Godshuizen bezocht heb. Nergens heb ik iets van een ‘levensboom’ ontdekt, nou waren dit natuurlijk katholieke kerken. Hier in Ezinge is het ook nieuw voor zover ik me kan herinneren”
Wel heeft hij al vele positieve reacties gehad op het ontwerp.

 

 
Hoe de 6 weer aan het Toornhuus kwam

Hoe de 6 weer aan het Toornhuus kwam

Babylonische spraakverwarring betreft cijfers en letters, in ‘t Gronings “ledders”
 
Twee maanden terug vroeg Thierry mij of ik wist waar het cijfer 6 van de voorgevel van het Toornhuus 1806 was. Ik moest hem het antwoord schuldig blijven.
Deze 6 was al een hele poos weg en niemand wist hierop een antwoord. Dus ik op zolder van de kerk/Toornhuus gezocht maar niet gevonden.
Nou zegt Thierry, jij hebt al zoveel dingen gemaakt voor de kerk van ijzer, dit moet een makkie zijn, ik zei we zien wel. Eén dag later belt Thierry mij op ‘s avonds na een kerkrentmeestervergadering met de mededeling dat het verhaal van dit cijfer deels opgelost is middels een verhaal van Jan Datema.
Het verhaal in het kort: Jan Buist komt ‘s avonds naar huis en ziet op het pad ter hoogte van het Toornhuus iets liggen, raapt het op en neemt het mee achter de wier, naar huis.
Gooit het vervolgens in een of andere hoek, waar het na Jan zn. verscheiden vele jaren later door Joke word opgemerkt tijdens een grote schoonmaak of i.d.
Grote vriend Jan Dijkstra en Emma komen een keer langs en Joke geeft het Jan mee, die kan er misschien wat mee.....Jan Dijkstra gebeld of hij deze story zich kon herinneren, nee dus.
Maar, zegt Jan ik kan het misschien wel zelf maken ik heb een smidse, geef mij de maten maar even door en nu komt het, ik had het steeds over een letter i.p.v. een cijfer.
Dit schiep verwarring voor Jan, want het Gronings voor letter is ladder, dus ik zeg 36 cm hoog en 2 cm in ‘t vierkant.......het bleef even stil aan de andere kant van de lijn, ik riep ben je er nog ?
Hoeveel treden heeft die ladder dan, vraagt Jan.......toen ging bij mij het licht branden, vreselijk lachen natuurlijk, sorry Jan het is geen letter maar een cijfer, miin schuld.
Om een lang verhaal kort te houden, vorige week woensdag hebben Jan en ik de veelbesproken 6 weer op zn plaats gebracht, ook een van de verstralers rond de kerk hebben we weer aan de praat gekregen met medewerking van Lourens Haaima en dit alles geschiede op een mooie zonnige laatste dag in maart 2021
 
Gerrit Slopsema
koster PKN kerk te Ezinge

klik op onderstaande link om een filmpje te zien in de smederij;
filmpje smederij Dijkstra

klik op 'lees meer' , rechts onder, om meer foto's te zien.
 
lees meer »
 
Restauratie Kerk 2012 Restauratie Kerk 2012
lees meer »
 
Nieuwestreek kerk Eben Haezer Nieuwestreek kerk Eben Haezer
Nieuwestreek kerk
Zondag 30 augustus 2009 hebben wij in een bijzondere dienst afscheid genomen van het kerkgebouw aan de Nieuwestreek, de voormalige Gereformeerde kerk.
Het kerkgebouw en de consistorie zijn verkocht en de nieuwe eigenaar zal er in gaan wonen. De protestantse gemeente zal in het vervolg haar erediensten houden in de voormalige Hervormde kerk die op de wierde van Ezinge staat, aan de Torenstraat.  

Het kerkorgel uit de Nieuwestreekkerk (Geref. Kerk Ezinge)
In november 2010 is het orgel van ons oude kerkgebouw Eben Haezer ontmanteld en gekocht door de parochie San Bernardo te Bonaire. De San Bernardo is de hoofdkerk van Bonaire.
Inmiddels is het gerestaureerd en geìntoneerd en gestemt, met behulp van de zoon van de oorspronkelijke orgelbouwer Joost de Wit uit nu Hoofddorp.
Er is een nieuwe kast gebouwd, aangepast aan het interieur van de kerk.
Er komen op de orgelkast twee borden t.w.  bord 1 met de tekst:
Soli Deo Gloria, ik ben gebouwd door S. de. Wit, voor de kerk Eben Haezer te Ezinge in 1954.
Herbouwd door Frans C. Lauxen  2011 te Kralendijk
opdrachtgever pastoor Andres Macowitz
Ingewijd op 10 maart 2013 door mgr. Luis Secco, bisschop van Willemstad
Bord 2 met de tekst: Kanta di Signor met daaronder de namen van de organisten die in Ezinge het orgel hebben bespeeld en in welke periode. Daarbij komen ook de namen van de organisten van San Bernardo die er op gaan spelen.

 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.