PKN
Protestantse Gemeente Ezinge
 
WELKOM WELKOM

W e l k o m   b i j   d e   p r o t e s t a n t s e   g e m e e n t e   v a n   E z i n g e


Op deze site willen we u kennis laten maken met onze gemeente en wat ons als gemeente bezig houdt. 

We nodigen u ook van harte uit om één van onze vieringen bij te wonen.
Informatie hierover vindt u hieronder of bij de Erediensten.

Onder het kopje 'Erediensten' kunt u bekijken wanneer en hoe laat alle diensten worden gehouden.

Wat handig is om te weten;

  • we zingen uit het nieuwe liedboek. Bent u niet in het bezit van het nieuwe liedboek? Dan kunt u er één lenen, in de kerk, tijdens de eredienst.
  • na de eredienst is er bijna altijd gelegenheid om samen koffie/thee te drinken.
En in de agenda staan alle andere activiteiten.

Graag tot ziens.
 
Herdenkingsdienst Herdenkingsdienst

De herdenkingsdienst van dhr. Pieter Helmholt was donderdag 25 november om 13:30uur.
U kunt deze dienst nog online bekijken via deze link. https://youtu.be/TkXIEXtgmTI
 
 
Gedenken van de overledenen

Gedenken van de overledenen
De laatste zondag van het Kerkelijk Jaar valt dit jaar op 21 november.
De viering begint om 10.00 uur.

Alle nabestaanden van gemeenteleden en inwoners van onze dorpen Ezinge, Feerwerd, Garnwerd en Saaksum, wier namen ter herdenking in de loop van dit kerkelijk jaar genoemd zijn, krijgen een uitnodiging per brief om de dienst bij te wonen. Ook als je nooit in de kerk komt, is dit misschien juist een moment om de dorpsfunctie van de kerk te ervaren. Voel je welkom!

Omdat er weer nieuwe regels in verband met de toenemende covid-besmettingen zijn, is het belangrijk dat iedereen zich goed op de hoogte stelt van eventuele beperkende maatregelen. Draag een mondkapje en houd afstand.
Misschien moet er, net als vorig jaar, een limiet gesteld worden aan de hoeveelheid kerkgangers. Maar we hopen natuurlijk iedereen die dat wil, te kunnen ontvangen.

In een laagdrempelige, troostrijke dienst voor allen die rouwen, zullen de steentjes met de namen van de overledenen uit de levensboom worden gehaald en heel symbolisch in de handen van God worden gelegd en hun kaarslicht worden ontstoken aan het licht van de Paaskaars, die staat voor het Licht van de Levende, sterker dan de dood.
Kaars en steentje worden na afloop van de viering overhandigd aan de nabestaanden.

Is er iemand in jouw directe familie overleden die niet elders wordt genoemd of herdacht, geeft zijn of haar gegevens door aan mij of scriba Henny Oosterhoff. Dan zorgen wij dat die naam in onze kerk wordt genoemd. Gastvrijheid hoort immers bij de kerk!

En als je eigenlijk wel wilt, maar het moeilijk vindt om over de drempel te komen, vraag dan iemand mee. Dan lukt het vast wel. Weet je samen welkom!

In verbondenheid, Lydia     06 51 332 335.

Gebruik deze link om de dienst online te volgen op 21 nov. om 10.00u: https://youtu.be/oAOqxeD2B3s
 
 
Vieringen in Coronatijd Vieringen in Coronatijd
 
Vieringen

De kerkenraad heeft besloten om voorlopig te stoppen met het online uitzenden van de kerkdiensten. De reden is dat er relatief weinig mensen naar de uitzending kijken. Vanaf 20 juni is het weer mogelijk om de diensten fysiek bij te wonen.
We realiseren ons dat het voor sommige mensen, die de vieringen in de kerk niet kunnen bijwonen, een teleurstelling is. We hopen dat zij begrip hebben voor de situatie.
Bijzondere diensten zoals op de laatste zondag van het kerkelijk jaar en met Kerst worden wel online uitgezonden.
Thierry die voor alle diensten online uitzending mogelijk heeft gemaakt willen we graag heel hartelijk bedanken voor zijn inzet, chapeau!

Mocht er aanleiding zijn, om welke reden dan ook, om weer te beginnen met het uitzenden van de diensten dan kunt u dat op de website lezen.

Met vriendelijke groet,
Henny Oosterhoff, scriba
 
Hoe de 6 weer aan het Toornhuus kwam

Hoe de 6 weer aan het Toornhuus kwam

Babylonische spraakverwarring betreft cijfers en letters, in ‘t Gronings “ledders”
 
Twee maanden terug vroeg Thierry mij of ik wist waar het cijfer 6 van de voorgevel van het Toornhuus 1806 was. Ik moest hem het antwoord schuldig blijven.
Deze 6 was al een hele poos weg en niemand wist hierop een antwoord. Dus ik op zolder van de kerk/Toornhuus gezocht maar niet gevonden.
Nou zegt Thierry, jij hebt al zoveel dingen gemaakt voor de kerk van ijzer, dit moet een makkie zijn, ik zei we zien wel. Eén dag later belt Thierry mij op ‘s avonds na een kerkrentmeestervergadering met de mededeling dat het verhaal van dit cijfer deels opgelost is middels een verhaal van Jan Datema.
Het verhaal in het kort: Jan Buist komt ‘s avonds naar huis en ziet op het pad ter hoogte van het Toornhuus iets liggen, raapt het op en neemt het mee achter de wier, naar huis.
Gooit het vervolgens in een of andere hoek, waar het na Jan zn. verscheiden vele jaren later door Joke word opgemerkt tijdens een grote schoonmaak of i.d.
Grote vriend Jan Dijkstra en Emma komen een keer langs en Joke geeft het Jan mee, die kan er misschien wat mee.....Jan Dijkstra gebeld of hij deze story zich kon herinneren, nee dus.
Maar, zegt Jan ik kan het misschien wel zelf maken ik heb een smidse, geef mij de maten maar even door en nu komt het, ik had het steeds over een letter i.p.v. een cijfer.
Dit schiep verwarring voor Jan, want het Gronings voor letter is ladder, dus ik zeg 36 cm hoog en 2 cm in ‘t vierkant.......het bleef even stil aan de andere kant van de lijn, ik riep ben je er nog ?
Hoeveel treden heeft die ladder dan, vraagt Jan.......toen ging bij mij het licht branden, vreselijk lachen natuurlijk, sorry Jan het is geen letter maar een cijfer, miin schuld.
Om een lang verhaal kort te houden, vorige week woensdag hebben Jan en ik de veelbesproken 6 weer op zn plaats gebracht, ook een van de verstralers rond de kerk hebben we weer aan de praat gekregen met medewerking van Lourens Haaima en dit alles geschiede op een mooie zonnige laatste dag in maart 2021
 
Gerrit Slopsema
koster PKN kerk te Ezinge

klik op onderstaande link om een filmpje te zien in de smederij;
filmpje smederij Dijkstra

klik op 'lees meer' , rechts onder, om meer foto's te zien.
 
lees meer »
 
Actie 2021 Actie 2021



 
Dit jaar willen we graag het witte hek naast de toren restaureren. Het hek behoeft onderhoud aan zowel het hout als ijzerwerk.
Hiervoor kunt u een gift geven via onderstaande QR code.
Alvast bedankt.
 

 
 
Paaskaars 2020-2022 Paaskaars 2020-2022
lees meer »
 
Kerkblad Kerkblad

         Kerkvenster

Wanneer u kopij heeft voor het kerkblad kunt u dat sturen naar: kerkvenster.pge@gmail.com

Het kerkblad verschijnt iedere eerste zondag van de maand, m.u.v. juli en augustus.
 

 
Wij de kerk Wij de kerk
https://www.wijdekerk.nl
 
 

Vesper vervalt
datum en tijdstip 05-12-2021 om 19.30
meer details

Viering tweede advent
datum en tijdstip 05-12-2021 om 9.30
meer details

Viering derde advent
datum en tijdstip 12-12-2021 om 9.30
meer details

Viering vierde advent
datum en tijdstip 19-12-2021 om 9.30
meer details

 
adressen:
Kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Ezinge

Torenstraat 46
9891 AH  Ezinge


Contact

Wilt u contact opnemen met ons?

Dan graag via de volgende email-adressen of telefoonnummers:

 

scriba van de kerkenraad 

-mw. H. Oosterhoff 
  of tel: 0594-621280

 

predikant
-Vakant

Consulent

ds. H. Jansen


pastoraat
- dhr..B. Terpstra 
  of tel.nr. 0594-651577



ledenadministratie of college van kerkrentmeesters
- mw. K. IJpema
  

koster
-
dhr. G. Slopsema

  tel.nr. 0594-621817


webmaster

- webmaster

 


Kerkvenster
 
Het gemeenteblad van de protestantse gemeente Ezinge.
Kerkvenster verschijnt iedere eerste zondag van de maand, m.u.v. juli en augustus.
Kopij 14 dagen eerder inleveren via: kerkvenster.pge@gmail.com
of bij Allersmaweg 19, 9891 BB  Ezinge
 


www.pkn.nl

www.petrus.protestantsekerk.nl

www.liedboek.nl

www.biblija.net

www.bijbelgenootschap.nl

www.pkwhelpt.nl

www.kerkinactie.nl

www.kindopzondag.nl

www.wierdenland.nl

www.wierdedorp.ezinge.com

www.classisgroningendrenthe.nl

www.wijdekerk.nl

www.c-cards.nl


 

 
Kerkvenster
foto gemaakt door K. IJpema
 
..
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.