PKN
Protestantse Gemeente Ezinge
 
WELKOM WELKOM

W e l k o m   b i j   d e   p r o t e s t a n t s e   g e m e e n t e   v a n   E z i n g e


Op deze site willen we u kennis laten maken met onze gemeente en wat ons als gemeente bezig houdt. 

We nodigen u ook van harte uit om één van onze erediensten bij te wonen nu we weer mogen samenkomen.
Af en toe zijn er online vieringen vanuit onze kerk en vanaf 5 juli mogen er weer gemeenteleden bij de viering aanwezig zijn, informatie hierover vindt u hieronder of bij de Erediensten.


Onder het kopje 'Erediensten' kunt u bekijken wanneer en hoe laat alle diensten worden gehouden.

Wat handig is om te weten;

  • we zingen uit het nieuwe liedboek. Bent u niet in het bezit van het nieuwe liedboek? Dan kunt u er één lenen, in de kerk, tijdens de eredienst.
  • na de eredienst is er bijna altijd gelegenheid om samen koffie/thee te drinken. 
En in de agenda staan alle andere activiteiten.

Graag tot ziens.
 
Gedachtenisdienst zondag 22 november

Gedachtenisdienst zondag 22 november

De laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Op deze dag herdenken wij de mensen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.
Tijdens de dienst nemen we de tijd en ruimte om aandacht te geven aan verlies en rouw. We doen dat samen door het verdriet te delen. Gedeeld verdriet is anders, zoals de rivier anders stroomt wanneer er een steen is verlegd. Hierbij verwijzen we naar het lied ‘De steen’ van Bram Vermeulen:
“Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten….”

We gedenken onze geliefden steen voor steen en naam voor naam.
Voor ieder van hen ontsteken we het licht aan de Paaskaars. We blijven vasthouden aan het licht, hoe donker het soms ook kan zijn.
De steentjes met de namen van de gestorvenen hebben een plaats in de levensboom in de kerk. We leggen ze tijdens de dienst symbolische in de handen van God.
De Gedachtenisdienst begint om 10.30 uur en de voorganger is ds. Lydia van Ketel.
We nodigen de nabestaanden uit via een brief. Vanwege de recente coronamaatregelen is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar in de kerk. Daarom wijzen we u ook op de mogelijkheid om de dienst online te volgen via YouTube. De link voor de uitzending is:  https://youtu.be/XZ_OHoFoYQU
Wilt u aanwezig zijn in de dienst dan moet u zich aanmelden via de schriba: scriba.ezinge@gmail.com

Met vriendelijke groet,
de kerkenraad
 
 
Vieringen in Coronatijd Vieringen in Coronatijd
 
Aanmelden voor de vieringen aub
 
Omdat de maatregelen rond het coronavirus zijn versoepeld heeft de kerkenraad besloten om vanaf augustus alle vieringen te houden met gemeenteleden.
 
Bij alle viering worden uiteraard de richtlijnen van de overheid en het RIVM in acht genomen, zoals de anderhalve meter maatregel. 
Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
Omdat er in het kerkgebouw een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is (ongeveer 30), vragen we of u zich uiterlijk op vrijdag wilt aanmelden voor deze diensten.
Dat kan door een berichtje te sturen naar: scriba.ezinge@gmail.com
Telefonische opgave kan ook.
Geeft u ook aan met hoeveel personen u de dienst wenst te bezoeken?
We hanteren de regel: "wie het eerst komt, het eerst maalt".
Mocht u onverhoopt achter het net vissen, omdat het kerkgebouw al is "volgeboekt", dan bent u bij de volgende gelegenheid als eerste welkom.
 
Voor de mensen die, om wat voor reden ook, toch liever thuis blijven: er worden af en toe viering opgenomen en uitgezonden via YouTube.
De link voor deze uitzending staat enkele dagen voorafgaand aan de dienst op onze website en wordt u toegestuurd via de gemeente mail.

De link voor de komende zondagen:

We wensen een ieder die hierbij aanwezig is, maar ook de mensen die de dienst thuis zullen volgen, een gezegende viering toe.

 
Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ezinge,
 
Henny Oosterhoff, scriba
telefoon: 0594-621280
 
Paaskaars 2020 Paaskaars 2020
lees meer »
 
coronavirus coronavirus

Gelukkig kunnen we weer samen naar de kerk gaan.
Al moeten we wel voldoen aan de richtlijnen van het RIVM, we kunnen elkaar weer ontmoeten.

De kerkenraad heeft na overleg met de predikanten besloten dat vanaf de maand augustus de vieringen weer doorgaan zoals gepland. We kunnen in ons kerkgebouw niet meer dan 30 mensen laten plaatsnemen, daarom blijft opgave bij de scriba (zoals u hierboven kunt lezen) verplicht.
In het koor van de kerk zullen om beurten een aantal gemeenteleden de liederen zingen. Indien u ook wel eens wilt meezingen kunt u dit ook doorgeven aan de scriba.
En omdat nog niet iedereen naar de kerk kan of durft gaan blijven er een aantal vieringen ook online te volgen. 


Gebruiksplan voor onze kerk: klik op LEES MEER (in de grijze balk onder dit stukje)

PKN:   https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/
 
lees meer »
 
Werkgroep Groene Kerk Werkgroep Groene Kerk

Werkgroepleden voor Werkgroep Groene Kerk gezocht

Als kerk willen we duurzaam met elkaar en onze omgeving omgaan. Kerk in Actie en Tear hebben daar een initiatief voor genomen waar kerken zich bij aan kunnen sluiten. De website http://www.groenekerken.nl bevat allerlei informatie over hoe je als kerk duurzamer en ‘groener’ kan worden.
De bedoeling is dat kerken zich aanmelden en elk jaar verder vergroenen. Niet te grote stappen tegelijk, maar wel steeds weer stappen zetten. Aan de ene kant wordt de kerk daar zelf groener van, en het kan ook anderen stimuleren om groener te worden.

Op initiatief van het College van Kerkrentmeesters heeft de kerkenraad besloten dat het een goed idee is dat we als kerk in Ezinge hier actief mee bezig gaan, en wil ze een Werkgroep Groene Kerk in het leven roepen. Hoe ziet die werkgroep eruit en wat doen ze?
  • Ze bestaat uit gemeenteleden met een groen hart dan en/of groene ambitie
  • Ze schrijven onze kerk in als groene kerk
  • Ze laten zich inspireren door de groenekerken.nl website: Toolkit met tips, presentaties, Bijbelstudies, ... en vullen dit aan met hun eigen plannen....
  • Ze doen voorstellen om onze kerk groener te maken, en presenteren deze in de kerkenraad zodat deze hierover kan besluiten en eventueel budget kan toekennen.
  • Ze schrijven erover in het kerkvenster
  • Ze presenteren de vergroening jaarlijks op de gemeentevergadering

Kost het veel tijd om in die werkgroep deel te nemen? Dat is door de deelnemers zelf te bepalen. De werkgroep hoeft in principe maar een paar keer per jaar bij elkaar te komen.

Lijkt het leuk/interessant/de moeite waard om lid te worden van de Werkgroep Groene kerk?
Neem dan contact op met ondergetekende.

Namens de kerkenraad/College van Kerkrentmeesters.
Thierry Wiersma
lees meer »
 
Kerkblad Kerkblad

         Kerkvenster

Wanneer u kopij heeft voor het kerkblad kunt u dat sturen naar: kerkvenster.pge@gmail.com

Kopij voor het december nummer kunt u tot en met vrijdag 27 november insturen.

 
Wij de kerk Wij de kerk
https://www.wijdekerk.nl
 
 

Kopij Kerkvenster inleveren
datum en tijdstip 27-11-2020 om 18:00
meer details

viering 1e advent
datum en tijdstip 29-11-2020 om 09:30
1e advent meer details

Vesper 1e advent
datum en tijdstip 29-11-2020 om 19.00
meer details

Moderamen vergadering
datum en tijdstip 30-11-2020 om 15.00 uur
meer details

 
adressen:
Kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Ezinge

Torenstraat 46
9891 AH  Ezinge


Contact

Wilt u contact opnemen met ons?

Dan graag via de volgende email-adressen of telefoonnummers:

 

scriba van de kerkenraad 

-mw. H. Oosterhoff 
  of tel: 0594-621280

 

predikant
-Vakant

Consulent

ds. H. Jansen


pastoraat
- dhr..B. Terpstra 
  of tel.nr. 0594-651577ledenadministratie of kerkrentmeesters
- mw. K. IJpema
  

koster
-
dhr. G. Slopsema

  tel.nr. 0594-621817


webmaster

- webmaster

 


Kerkvenster
 
Het gemeenteblad van de protestantse gemeente Ezinge.
Kerkvenster verschijnt iedere eerste zondag van de maand, m.u.v. juli en augustus.
Kopij 14 dagen eerder inleveren via: kerkvenster.pge@gmail.com
of bij Allersmaweg 19, 9891 BB  Ezinge
 


www.pkn.nl

www.petrus.protestantsekerk.nl

www.liedboek.nl

www.biblija.net

www.bijbelgenootschap.nl

www.pkwhelpt.nl

www.kerkinactie.nl

www.kindopzondag.nl

www.wierdenland.nl

www.wierdedorp.ezinge.com

www.c-cards.nl

www.wijdekerk.nl

 

 
Kerkvenster
foto gemaakt door K. IJpema
 
..
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.