PKN
Protestantse Gemeente Ezinge
 
WELKOM WELKOM

W e l k o m   b i j   d e   p r o t e s t a n t s e   g e m e e n t e   v a n   E z i n g e


Op deze site willen we u kennis laten maken met onze gemeente en wat ons als gemeente bezig houdt. 

We nodigen u ook van harte uit om één van onze erediensten bij te wonen. Bijvoorbeeld de online dienst van Pinksteren, lees hieronder meer, of als we weer mogen samenkomen na de corona-tijd.

Onder het kopje 'Erediensten' kunt u bekijken wanneer en hoe laat alle diensten worden gehouden.

Wat handig is om te weten;

  • we zingen uit het nieuwe liedboek. Bent u niet in het bezit van het nieuwe liedboek? Dan kunt u er één lenen, in de kerk, tijdens de eredienst.
  • na de eredienst is er bijna altijd gelegenheid om samen koffie/thee te drinken. 
En in de agenda staan alle andere activiteiten.

Graag tot ziens.
 
Op een mooie Pinksterdag Op een mooie Pinksterdag


Zondag 31 mei, eerste Pinksterdag, zal er om 9.30 uur een dienst worden gehouden in de kerk van Ezinge die live wordt uitgezonden via YouTube.
Een klein aantal mensen verleent medewerking aan deze dienst. Voorganger in de viering is ds. Aart van Lunteren uit Ezinge.

De Orde van Dienst staat afgedrukt in het Kerkvenster van juni.
 

U kunt de dienst volgen door het aanklikken van de volgende link:
 https://youtu.be/E9Fr-fs23OI
 

(Als de link niet werkt heeft u mogelijk een verouderde versie van Internet Explorer. Probeert u het dan in een andere browser of update uw browser.)

Wij wensen u een mooie Pinksterviering toe op zondag 31 mei, aanvang 09.30 uur!
 

Tot 1 juli zullen er nog geen erediensten met gemeenteleden plaatsvinden. 

In de toekomst, als alles rond het coronavirus in een rustiger vaarwater is beland, hopen we elkaar weer in levende lijve èn in goede gezondheid te ontmoeten tijdens onze errediensten.

Tot die tijd wensen we u allen sterkte in deze bijzondere tijd en voor nu: 

Goede en Gezegende Pinksterdagen.


De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ezinge

 

 
Paaskaars 2020 Paaskaars 2020
lees meer »
 
coronavirus coronavirus

In ieder geval tot 1 juli zijn er geen gemeenschappelijke vieringen of bijeenkomsten in de kerk of Toornhuus.
Dit in verband met het coronavirus.

Voor vragen en of hulp kunt u ons bereiken via de mailadressen of telefonisch. Zie de gegevens in de rechterkolom.

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/niet-naar-de-kerk-zondag-dit-kunt-u-wel-doen/?utm_source=nieuwsbrief_corona&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=200502

Op zondagen wordt op NPO2 om 9.20 uur een korte meditatie door ds. René de Reuver of een andere voorganger vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk uitgezonden. Dit ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet door gaan. Deze uitzending wordt verzorgd door de EO.

Ook andere kerkdiensten worden via internet aangeboden:
Een paar extra tips over hoe je een kerkdienst het beste kunt vinden.
Live streamen naar Facebook
Live streamen via YouTube
Via Adroid app.
SIKN is verantwoordlijk voor Kerkomroep.nl. Zij verzorgen kerktelefoon, kerkradio, kerkTV, kerktelevisie en kerkomroep. Voor meer informatie zie http://www.sikn.nl/.
www.kerkdienstgemist.nl   of  www.kerkomroep.nl    Bijv. PGWH – Winsum , waarin ds. H. Jansen en  ds. R. Renooij voorgaan.
U kunt dit op zondag, maar ook elk gewenst moment van de dag beluisteren.

De website van de gemeente te Winsum, hierop vindt u informatie over de zondagse diensten en ook de liturgie. https://www.pgwh.nl/nl/  
Eerste zondag van de maand is bij hen 'dienst met jong en oud' en met aanvangstijd 10.00 u.

Op de onderstaande site vind u allerlei verdere informatie van de landelijke protestantse kerk:
https://www.protestantsekerk.nl/
 
 
Klokken luiden Klokken luiden

Klokken van troost en hoop
Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 - 19.15 uur de kerkklokken te luiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.   
 
De kerk van Ezinge helpt mee om dit teken van troost en hoop te laten horen en luid de klok van de kerk op woensdagen, tot 1 juni, tussen 19.00 en 19.15 uur!
 
V&T Innerlijk pelgrimeren, op weg naar je hart V&T Innerlijk pelgrimeren, op weg naar je hart

ivm coronavirus is deze bijeenkomst uitgesteld. Datum nog niet bekend.

Welkom op  ??? om 19.30 uur in het Toornhuus
Innerlijk pelgrimeren, op weg naar je hart

Wie pelgrimeert, reist doorgaans naar een heilige plaats zoals Santiago de Compostela, Rome of Jeruzalem. Vroeger deed men dit om een heilige te vereren en om boete te doen. Tegenwoordig gaan mensen, en niet alleen jongeren, op weg om afstand te nemen van het dagelijkse leven en alles op een rijtje te zetten. Tijdens de tocht bezinnen ze zich op wat ze belangrijk vinden in hun leven, in het samenleven met anderen en in hun relatie met de Andere, datgene wat boven ons uitgaat, of, zo u wilt, God.

Om te pelgrimeren hoef je niet letterlijk op pad te gaan. De antwoorden kun je immers ook vinden in jezelf als je stilstaat bij en aandacht geeft aan wat je raakt, wat voor gevoelens je hebt, je dromen en ingevingen. Het gaat om de kunst van het luisteren naar de innerlijke stem en naar de wijsheid in ons eigen hart.
Net als bij een echte pelgrimstocht is er wel enige oefening voor nodig. Esther Wiersma geeft daarom een workshop met eenvoudige praktische opdrachten die voor iedereen geschikt zijn.

Door te (leren) zien met de ogen van het hart, leren we ‘in helder inzicht en alle fijngevoeligheid te onderscheiden waarop het aankomt’ [Filip. 1,19]; leren we te onderscheiden tussen hoofdzaken en bijzaken; leren we af te zien van bijzaken en leren we ons te richten op wat er werkelijk toe doet.

Deze weg is niet echt eenvoudig, maar wel boeiend en altijd de moeite waard. Het is een leer- en groeiproces, waarin we kunnen worden wie en wat we ten diepste zijn! In de bijbel heet dat: ‘beeld van God’ (Gen. 1, 26)

Gaat u mee op pad? Kom dan op ??? maart naar het Toornhuus. Inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur. We beginnen om 19:30 uur.
 
 
Werkgroep Groene Kerk Werkgroep Groene Kerk

Werkgroepleden voor Werkgroep Groene Kerk gezocht

Als kerk willen we duurzaam met elkaar en onze omgeving omgaan. Kerk in Actie en Tear hebben daar een initiatief voor genomen waar kerken zich bij aan kunnen sluiten. De website http://www.groenekerken.nl bevat allerlei informatie over hoe je als kerk duurzamer en ‘groener’ kan worden.
De bedoeling is dat kerken zich aanmelden en elk jaar verder vergroenen. Niet te grote stappen tegelijk, maar wel steeds weer stappen zetten. Aan de ene kant wordt de kerk daar zelf groener van, en het kan ook anderen stimuleren om groener te worden.

Op initiatief van het College van Kerkrentmeesters heeft de kerkenraad besloten dat het een goed idee is dat we als kerk in Ezinge hier actief mee bezig gaan, en wil ze een Werkgroep Groene Kerk in het leven roepen. Hoe ziet die werkgroep eruit en wat doen ze?
  • Ze bestaat uit gemeenteleden met een groen hart dan en/of groene ambitie
  • Ze schrijven onze kerk in als groene kerk
  • Ze laten zich inspireren door de groenekerken.nl website: Toolkit met tips, presentaties, Bijbelstudies, ... en vullen dit aan met hun eigen plannen....
  • Ze doen voorstellen om onze kerk groener te maken, en presenteren deze in de kerkenraad zodat deze hierover kan besluiten en eventueel budget kan toekennen.
  • Ze schrijven erover in het kerkvenster
  • Ze presenteren de vergroening jaarlijks op de gemeentevergadering

Kost het veel tijd om in die werkgroep deel te nemen? Dat is door de deelnemers zelf te bepalen. De werkgroep hoeft in principe maar een paar keer per jaar bij elkaar te komen.

Lijkt het leuk/interessant/de moeite waard om lid te worden van de Werkgroep Groene kerk?
Neem dan contact op met ondergetekende.

Namens de kerkenraad/College van Kerkrentmeesters.
Thierry Wiersma
lees meer »
 
Kerkblad Kerkblad

         Kerkvenster

Wanneer u kopij heeft voor het kerkblad kunt u dat sturen naar: kerkvenster.pge@gmail.com

Kopij voor het juli nummer kunt u tot en met vrijdag 26 juni insturen.

 
Wij de kerk Wij de kerk
https://www.wijdekerk.nl
 
 

Korte viering, Pinksteren
datum en tijdstip 31-05-2020 om 09:30
Pinksteren, viering is online te volgen. meer details

viering
datum en tijdstip 07-06-2020 om 09:30
meer details

viering
datum en tijdstip 14-06-2020 om 09:30
meer details

viering
datum en tijdstip 21-06-2020 om 09:30
meer details

 
adressen:
Kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Ezinge

Torenstraat 46
9891 AH  Ezinge


Contact

Wilt u contact opnemen met ons?

Dan graag via de volgende email-adressen of telefoonnummers:

 

scriba van de kerkenraad 

-mw. H. Oosterhoff 
  of tel: 0594-621280

 

predikant
-Vakant

Consulent

ds. H. Jansen


pastoraat
- dhr..B. Terpstra 
  of tel.nr. 0594-651577ledenadministratie of kerkrentmeesters
- mw. K. IJpema
  

koster
-
dhr. G. Slopsema

  tel.nr. 0594-621817


webmaster

- webmaster

 


Kerkvenster
 
Het gemeenteblad van de protestantse gemeente Ezinge.
Kerkvenster verschijnt iedere eerste zondag van de maand, m.u.v. juli en augustus.
Kopij 14 dagen eerder inleveren via: kerkvenster.pge@gmail.com
of bij Allersmaweg 19, 9891 BB  Ezinge
 


www.pkn.nl

www.liedboek.nl

www.biblija.net

www.bijbelgenootschap.nl

www.pkwhelpt.nl

www.kerkinactie.nl

www.kindopzondag.nl

www.wierdenland.nl

www.wierdedorp.ezinge.com

www.c-cards.nl

www.wijdekerk.nl

 

 
Kerkvenster
foto gemaakt door K. IJpema
 
..
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.