PKN
Protestantse Gemeente Ezinge
 
WELKOM WELKOM

W e l k o m   b i j   d e   p r o t e s t a n t s e   g e m e e n t e   v a n   E z i n g e


Op deze site willen we u kennis laten maken met onze gemeente en wat ons als gemeente bezig houdt. 

We nodigen u ook van harte uit om één van onze vieringen bij te wonen.
Informatie hierover vindt u hieronder of bij de Erediensten.

Onder het kopje 'Erediensten' kunt u bekijken wanneer en hoe laat alle diensten worden gehouden.

Wat handig is om te weten;

  • we zingen uit het nieuwe liedboek. Bent u niet in het bezit van het nieuwe liedboek? Dan kunt u er één lenen, in de kerk, tijdens de eredienst.
  • na de eredienst is er bijna altijd gelegenheid om samen koffie/thee te drinken.
En in de agenda staan alle andere activiteiten.

Graag tot ziens.
 
Expositie amateur kunstenaars Expositie amateur kunstenaars

In het Kerkvenster van mei stond een oproep om mee te doen aan een expositie van amateur kunstenaars in de kerk. Veel mensen beoefenen een hobby en maken de mooiste creaties.
Inmiddels zijn er al een aantal aanmeldingen binnen, maar er kunnen nog best meer bij. Gemeenteleden zowel als dorpsgenoten; iedereen is van harte welkom om mee te doen.
In eerste instantie spreken we af dat men twee kunstwerken per persoon kan exposeren. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, zouden dat er meer kunnen worden.
Ook mensen die tijdens de openstelling van de expositie, bijvoorbeeld een uurtje, willen musiceren zijn van harte welkom!
Inmiddels is besloten dat de expositie zal plaatsvinden tijdens twee weekenden in september, te weten:
Zaterdag 9 en zondag 10 september – Open Monumentendagen en laatste weekend Open Kerk.
Zaterdag 16 en zondag 17 september – Het weekend waarin de Startzondag wordt gehouden.
De kerkdiensten op de zondagen gaan uiteraard gewoon door.
Wil je graag meedoen aan de expositie, dan kun je je nog opgeven.
Ook als je het leuk vindt om op die dagen een muziekinstrument te bespelen in de kerk, horen we dat graag.
Aanmelding bij:
Henny Oosterhoff – hennyoosterhoff@gmail.com – 0594-621280

of: Trijnie Neutel – trijnieneutel@gmail.com – 0594-621803
 
 
OPENSTELLING KERK OP DE WIERDE VAN EZINGE

OPENSTELLING KERK OP DE WIERDE VAN EZINGE


ZOMER 2023

17 juni – 16 september
op zaterdag en zondag


De kerk is open voor belangstellenden:
zaterdags en zondags van 11 – 17 uur

en natuurlijk bent u welkom bij de vieringen op de zondagen (meestal) om 9.30 uur


 
 
Kerkblad Kerkblad

         Kerkvenster

Wanneer u kopij heeft voor het kerkblad kunt u dat sturen naar: kerkvenster.pge@gmail.com

Het kerkblad verschijnt iedere eerste zondag van de maand, m.u.v. juli en augustus.
 

 
Wij de kerk Wij de kerk
https://www.wijdekerk.nl
 
 

Viering
datum en tijdstip 11-06-2023 om 09.30 uur
meer details

Viering, Maaltijd van de Heer
datum en tijdstip 18-06-2023 om 09.30 uur
meer details

 
adressen:
Kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Ezinge

Torenstraat 46
9891 AH  Ezinge


Contact

Wilt u contact opnemen met ons?

Dan graag via de volgende email-adressen of telefoonnummers:

 

scriba van de kerkenraad 

-mw. H. Oosterhoff 
  of tel: 0594-621280

 

predikant
-Vakant

consulent

- ds. R. Mulderij


pastoraat
- dhr..B. Terpstra 
  of tel.nr. 0594-621577ledenadministratie of college van kerkrentmeesters
- mw. K. IJpema
  

koster
-
dhr. G. Slopsema

  tel.nr. 0594-621817


webmaster

- webmaster

 


Kerkvenster
 
Het gemeenteblad van de protestantse gemeente Ezinge.
Kerkvenster verschijnt iedere eerste zondag van de maand, m.u.v. juli en augustus.
Kopij 14 dagen eerder inleveren via: kerkvenster.pge@gmail.com
of bij Allersmaweg 19, 9891 BB  Ezinge
 


www.pkn.nl

www.petrus.protestantsekerk.nl

www.liedboek.nl

www.biblija.net

www.bijbelgenootschap.nl

www.pkwhelpt.nl

www.kerkinactie.nl

www.kindopzondag.nl

www.wierdenland.nl

www.wierdedorp.ezinge.com

www.classisgroningendrenthe.nl

www.wijdekerk.nl

www.c-cards.nl


 

 
Kerkvenster
foto gemaakt door K. IJpema
 
..
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.