PKN
Protestantse Gemeente Ezinge
 
Programma Vorming & Toerusting Programma Vorming & Toerusting
Alle avonden van 19.30 tot ca. 21.30 uur
 

Zie hieronder voor meer informatie
of mail naar    emg.wiersma@gmail.com
 
Programma Programma
Samengesteld door de WERKGROEP VORMING & TOERUSTING van de PROTESTANTSE GEMEENTE EZINGE

kerk & samenleving

activiteiten 2020-2021

Lezing 
Op dinsdag 22 september a.s. houdt ds. Aart van Lunteren een lezing over het bijbelgedeelte 1 Samuël 25.
Dit is een niet zo bekend, maar fascinerend verhaal, waarin een wijze vrouw een op wraak beluste David weerhoudt van moord en doodslag.
 
Wat doet een dergelijk verhaal in de bijbel? En heeft het óns nog iets te zeggen?
 
De avond begint om 19.30 uur, met een inloop vanaf 19.00 uur.
In de kerk deze keer, omdat we daar meer ruimte hebben dan in het Toornhuus.
U krijgt dan een vertaling van de tekst uitgereikt.
 
In verband met de corona-maatregelen moet u zich tevoren opgeven.
Dat kunt u het beste doen bij Aart van Lunteren: 
- of: 06 53 37 52 23.
 
U bent van harte welkom!

Meer informatie kunt u krijgen bij de leden van de werkgroep Vorming en Toerusting van de Protestante Gemeente Ezinge:
Aart van Lunteren,  0594 852 352 (a.van.lunteren@solcon.nl)
Esther Wiersma, 0594 699 250 (emg.wiersma@gmail.com)


 
 
 

Kerkvenster rapen
datum en tijdstip 02-10-2020 om 09:00 uur
meer details

viering, Dopen
datum en tijdstip 04-10-2020 om 09:30
4 oktober 2020 Doopdienst

 

meer details

Moderamen vergadering
datum en tijdstip 05-10-2020 om 15.00 uur
meer details

V&T Toen alles nog goed was. Door da. Barbara Beaufort
datum en tijdstip 05-10-2020 om 19.00 inloop
meer details

 
adressen:
Kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Ezinge

Torenstraat 46
9891 AH  Ezinge


Contact

Wilt u contact opnemen met ons?

Dan graag via de volgende email-adressen of telefoonnummers:

 

scriba van de kerkenraad 

-mw. H. Oosterhoff 
  of tel: 0594-621280

 

predikant
-Vakant

Consulent

ds. H. Jansen


pastoraat
- dhr..B. Terpstra 
  of tel.nr. 0594-651577ledenadministratie of kerkrentmeesters
- mw. K. IJpema
  

koster
-
dhr. G. Slopsema

  tel.nr. 0594-621817


webmaster

- webmaster

 


Kerkvenster
 
Het gemeenteblad van de protestantse gemeente Ezinge.
Kerkvenster verschijnt iedere eerste zondag van de maand, m.u.v. juli en augustus.
Kopij 14 dagen eerder inleveren via: kerkvenster.pge@gmail.com
of bij Allersmaweg 19, 9891 BB  Ezinge
 


www.pkn.nl

www.petrus.protestantsekerk.nl

www.liedboek.nl

www.biblija.net

www.bijbelgenootschap.nl

www.pkwhelpt.nl

www.kerkinactie.nl

www.kindopzondag.nl

www.wierdenland.nl

www.wierdedorp.ezinge.com

www.c-cards.nl

www.wijdekerk.nl

 

 
Kerkvenster
foto gemaakt door K. IJpema
 
..
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.