PKN
Protestantse Gemeente Ezinge
 
Steek een kaars aan Steek een kaars aan

Steek een kaars aan in het duister.
Laat het Licht toe in je hart.

Maak je handen niet tot vuisten.
Streel maar zacht wat is verhard.

Steek een kaars aan in het duister
en zaai vrede waar je gaat.
Strek je handen uit en luister
naar de mens die naast je staat.

Steek een kaars aan in het duister,
eer wat kwetsbaar is en klein.
Ga geduldig tot het uiterst,
laat waar jij bent liefde zijn.


Uit: Vrede voor jou
Van: H. Stufkens

 
Gebed om troost Gebed om troost

Ons hart is ziek van verdriet.
Die ons lief was is dood.
Er is een leegte waar geen taal voor is.
Onze gedachten struikelen.
Nu wij weten wat verdriet is,
laat ons ook weten wat troost is.
Het is zo donker, toon Uw gezicht,
laat ons het Licht van Uw ogen zien.

Uit een Gebed om troost, Jaap Zijlstra.

 
Vragen over geloven Vragen over geloven

Moeilijke vragen
Soms word je geconfronteerd met moeilijke vragen. Vragen waarvan het antwoord niet zo eenvoudig te geven is. Vragen ten aanzien van lijden, geloof, het hiernamaals, enzovoorts. Ook als kerk herkennen we deze vragen en proberen we met mogelijke antwoorden te komen. Misschien niet jouw antwoorden. Zie ze als een 'eerste aanzet'. Als uitdaging tot bezinning: wat zou jóuw antwoord dan zijn?

https://www.protestantsekerk.nl/geloof/10-moeilijke-vragen

 
Fluiten in de regen Fluiten in de regen

 
Hoe komt het
dat sommige mensen
zuur zitten te kijken in de zon
en dat anderen
kunnen fluiten in de regen ?
 
Hoe komt het,
dat er mensen zijn,
die, als ze hun ogen open doen
altijd iets verkeerds zien ?
 
Dat komt
omdat ze verkeerd denken
over de zin van het leven
en van de dingen !
 
Ze hebben God nodig,
niet als een onpersoonlijk wazig wezen,
ergens in de verte,
maar als een persoonlijke vriend,
als een vader, heel dichtbij.
 
In een intieme omgang
met God
krijgen de mensen
andere ogen voor dingen
en elke morgen
een nieuw hart.
 

Phil. Bosman
 

 
jij jij

Christus heeft geen lichaam op aarde,
behalve dat van jou,
geen handen,
behalve die van jou,
geen voeten,
behalve die van jou.
Het zijn jouw ogen die Christus' meedeleven 
voor de wereld moeten uitstralen;
het zijn jouw voeten waarmee
Hij gaat om goed te doen;
en het zijn jouw handen
waar Hij ons nu mee moet zegenen.Theresia van Avila

 
Zomer Zomer

Zomer van verlangen
 
 
waar is de zomer van verlangen?
waar is de zomer zonder tijd?
waar is de zomer van bezinning?
de zomer is de stilte kwijt.

dé grote zomer zal eens komen,
maar zonder tent, zonder gereis
en zonder ijsjes, zonder herrie,
de échte zomer is 't paradijs.

als pelgrim wil ik daarheen reizen,
als tenthaak klem ik mijzelf vast,
met heel mijn hart en heel mijn wezen,
zoek ik Zijn zomer op de tast.

al moet ik door de diepste dalen
en wordt mijn ziel door strijd bekrast.
al zou ik in het bos verdwalen,
ik hou mij aan Gods reisplan vast.

zal eens die mooie zomer komen?
voor u, voor jou, en ook voor mij?
laat dan de bijbel toch uw Gids zijn,
dan komt de zomer naderbij.Cobie Verheij-de Peuter

 
Licht dat ons aanstoot Licht dat ons aanstoot

Licht dat ons aanstoot
 
Opkomend licht van de zon-
in alle vroegte
verdwijnen langzaam
duister en kou
alles begint te leven
aangeraakt
door het warme licht.
Een wonder!
 
Jezus
Licht der wereld
geboren in de nacht
van onze wereld
waar het koud is
en donker:
er is pijn
verdriet
eenzaamheid
er is onrecht
machthebbers
zijn blind
voor recht en vrede.
 
Jezus is anders
Vredevorst
Immanuël
‘God met ons’
Hij opent ogen
en geraakt door Hem
komen mensen tot leven.
Een wonder!
 
Van dat wonder
mogen we getuigen-
en dwars tegen
alle duisternis in
wordt het licht!


geschreven door Ds. Bert Pleijsant 
 

 
You are who you are You are who you are


You are who you are for a reason.

You're part of an intricate plan.

You're a precious and perfect unique design,

Called God's special woman or man.

 

You look like you look for a reason.

Our God made no mistake.

He knit you together within the womb,

You're just what he wanted to make.

 

The parents you had were the ones he chose,

And no matter how you may feel,

They were custom designed with God's plan in mind,

And they bear the Master's seal.

 

No, that trauma you faced was not easy.

And God wept that it hurt you so;

But it was allowed to shape your heart 

So that into his likeness you'd grow.

 

You are who you are for a reason,

You've been formed by the Master's rod.

You are who you are, beloved,

Because there is a God!Russell Kelfer

 
Gedicht Gedicht


MAAK MIJ TOT EEN INSTRUMENT VAN UW VREDE

Maak mij tot een instrument van Uw vrede,
Laat mij liefde brengen waar haat is,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergeving aan mensen die zwak zijn;
laat mij hoop geven aan wie wanhopen,
geloof aan wie twijfelen;
laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.


Franciscus van Assisi

 
Gedicht Gedicht

God, loop voor ons uit
om een goede weg te wijzen.

Sta achter ons,
als steun in de rug
en omarm ons als een vriend.

Wees onder ons
als we dreigen te vallen:
vang ons dan op.

Woon in ons midden
en geef kracht voor alledag.

Sta om ons heen
als een muur die ons beschermt
tegen angst en zorgen.

Wees boven ons:
uw zon geeft ons warmte.

Verlicht ons met uw zegen.
Vandaag en morgen.

Ga zo met ons mee
op al onze wegen.
Ga met ons mee.

 
 

viering
datum en tijdstip 22-07-2018 om 9.30 uur
meer details

kopij Kerkvenster inleveren
datum en tijdstip 24-08-2018 om tot 18.00 uur
meer details

Redactie vergadering Kerkvenster
datum en tijdstip 28-08-2018 om 19.30 uur
meer details

 
adressen:
Kerkgebouw:   

Torenstraat 46

9891 AH  Ezinge

 

Protestantse Gemeente Ezinge:  

p/a   mw. A. de Vries

L.W. de Blécourtstraat 14

9893 PP  Garnwerd

 


Contact

Wilt u contact opnemen met ons?

Dan graag via de volgende email-adressen of telefoonnummers:

 

scriba van de kerkenraad 

- mw. A. de Vries 
  of tel: 06-37613406

 

predikant

ds. A. Boonstra
  of tel.nr. 050-5797636


pastoraat

- mw. C. Mennes 
  of tel.nr. 0595-857730ledenadministratie

- mw. K. IJpema
  of tel.nr. 0594-621895


 

koster

- dhr. G. Slopsema

  tel.nr. 0594-621817


webmaster

- webmaster

 


Kerkvenster
 
Het gemeenteblad van de protestantse gemeente Ezinge.
Kerkvenster verschijnt iedere eerste zondag van de maand, m.u.v. juli en augustus.
Kopij 14 dagen eerder inleveren via:
of bij Allersmaweg 19, 9891 BB  Ezinge
 


www.pkn.nl

www.liedboek.nl

www.biblija.net

www.bijbelgenootschap.nl

www.kerkinactie.nl

www.kindopzondag.nl

www.wierdenland.nl

www.wierdedorp.ezinge.com

www.classiswesterkwartier.webklik.nl

www.c-cards.nl

 
Kerkvenster
foto gemaakt door K. IJpema
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.