PKN
Protestantse Gemeente Ezinge
 
Zegen uit het dienstboek van de Abdij van IONA Zegen uit het dienstboek van de Abdij van IONA


Moge God, die erbij is als de zon opgaat en ondergaat
en als je de zee oversteekt,
onderweg je schreden richten.

Moge God, die je nabij is als je zit
en als je staat,
je met liefde omringen
en je bij de hand leiden.

Moge God, die je wegen kent
en de plaatsen waar je uitrust
bij je zijn in je taak op aarde
het goede nieuws zijn dat je deelt
en je op de eeuwige weg leiden.

 
Ierse zegen Ierse zegen

Dat de weg je tegemoet komt,
dat de wind je steunt in de rug,
dat de zon je gezicht warmt,
de regen je veld vruchtbaar maakt
en totdat wij elkaar weer zien:
dat God je in de palm van zijn hand bewaart.

Traditionele Ierse zegen, Liedboek blz. 1336
 
Wie alleen loopt raakt de weg kwijt Wie alleen loopt raakt de weg kwijt
 

Wie alleen loopt raakt de weg kwijt,
alleen uit de gemeenschap komt de wijsheid.
Een hand alleen kan geen touw
om een bundel knopen
Wie alleen loopt raakt de weg kwijt -
Wie dan valt,
heeft niemand om haar op te helpen.
Wie dan schreeuwt,
heeft niemand die haar hoort.
Wie alleen loopt,
gaat zwaar gebukt onder haar last,
niemand deelt haar vreugde of verdriet.
Wie alleen loopt raakt de weg kwijt.
Haar kola eet ze alleen.
Ze heeft twee voeten,
ze heeft alleen maar twee armen,
Ze heeft maar twee ogen.
In de gemeenschap
heeft ieder duizenden handen,
heeft ieder duizenden voeten,
loopt niemand ooit alleen.

Patrice Kayo, Kameroen (bron onbekend)

 
Ga met God Ga met God

Ga met God en Hij zal met je zijn

                                                                                       Lied 416Mama, waarom zijn de mensen in de bijbel altijd onderweg? vroeg kleine Peter.
Omdat de bijbelse verhalen gaan over het leven van mensen, en dat leven is een weg, antwoordde Mama, mensen gaan hun levensweg, met vallen en opstaan.

Jammer genoeg raken heel veel mensen de weg kwijt. Ze dwalen af en voelen zich verloren. Om hun angst te bezweren gaan ze hele rare dingen doen.
Ze klampen zich vast aan hoe ze denken dat het vroeger was en vroeger is dan altijd beter, want toen waren ze nog ‘thuis’. Mensen zonder vertrouwen, zonder thuisbasis in zichzelf en in God, gaan dingen doen die helemaal niet goed voor hen zijn en waar ze nog angstiger en ongelukkiger van worden en het akelige is dat ze dan zelfs anderen op hun dwaalweg meenemen. Kijk maar om je heen, wat een bende!
 
Maar godzijdank, zijn er telkens weer mensen die opstaan uit hun dwaling en de moed hebben om een andere weg in te slaan.
Als mensen luisteren naar de weg die God hen verkondigt, dan kan het niet anders dan dat ze in beweging komen.
Ze gaan echt op zoek.
Is dat niet precies wat het geloof van ons vraagt? Dat wij serieus op zoek gaan? We krijgen zelfs in het evangelie te horen: wie zoekt, zal vinden.
En het wonderlijke is dat je dan soms iets vind, wat je niet zocht. Zo gaat het met grote uitvinders, maar zo gaat het met gelovigen ook.
Wie al precies weet wat ie wil vinden, komt vast te zitten in onverzettelijkheid.
Wie open op zoek gaat, zal verrast worden.
Hoe is het mogelijk! Dat geloof je toch niet!
Of toch?

In deze onzekere corona-tijd zie je mensen zich vastklampen aan wat oud en vertrouwd is. Ze schreeuwen - zonder enige historische kennis(!) - dat wat zij kennen en waarderen altijd zo geweest is en zo moet blijven, dus terug naar “het oude normaal”!
Dat soort behoudzucht kan gevaarlijk worden, heeft de wereldoorlog aangetoond en lijkt ook de coronacrisis aan te tonen.
Iedere tijd heeft mensen nodig die in beweging komen om samen een betere weg te zoeken, nog onbekend, maar met het perspectief van vertrouwen.
Wie bewogen wordt, wie op weg gaat, die zal vinden.

Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn.

                                      Lydia van Ketel

 
Lied 939: 1 Lied 939: 1

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.


(Lied 939:1)
 
Gedicht Gedicht
God, loop voor ons uit
om een goede weg te wijzen.

Sta achter ons,
als steun in de rug
en omarm ons als een vriend.

Wees onder ons
als we dreigen te vallen:
vang ons dan op.

Woon in ons midden
en geef kracht voor alledag.

Sta om ons heen
als een muur die ons beschermt
tegen angst en zorgen.

Wees boven ons:
uw zon geeft ons warmte.

Verlicht ons met uw zegen.
Vandaag en morgen.

Ga zo met ons mee
op al onze wegen.
Ga met ons mee.
 
Sterker dan Sterker dan
Goedheid is sterker dan slechtheid
Liefde is sterker dan haat
Licht is sterker dan duister
Leven sterker dan dood
Hoopvol zijn wij, hoopvol zijn wij
Sinds hij ons liefhad

Desmond Tutu

 
 
Wij mogen hier opnieuw beginnen Wij mogen hier opnieuw beginnen
Wij mogen hier opnieuw beginnen
vanuit wat was nu verder gaan
tot waar de liefde ons kan brengen;
alle oud zeer heeft afgedaan.

Ons wil de geest van Christus raken,
die ons de macht van liefde toont,
die het verschil zal kunnen maken
als nieuwe hoop weer in ons woont.

Laten wij door die geest gedreven
weggaan uit alles wat ons bindt
aan pijn en schuld, en ons begeven
op nieuwe wegen, welgezind.

Want Christus leeft en zal ons voorgaan,
hij geeft ons mee wat liefde doet.
Wij mogen hier opnieuw beginnen
want God maakt alles nieuw en goed.

In dit geloof staan wij hier samen,
geven elkaar wat liefde doet.
Wij mogen hier opnieuw beginnen,
want God maakt alles nieuw en goed.


Sytze de Vries (naar Brinan Wren)
Uit: Het liefste lied van overzee, deel 2 (Skandalon, 2015)

 
 
Vriendschap is Vriendschap is
Vriendschap is: vertrouwen.
Samen aan een toekomst bouwen.
Geheimen delen met elkaar.
Wetende: ze zijn veilig, bij hem, bij haar.

Vriendschap is: vergeven.
Fouten die elk mens maakt in het leven.
Samen hand in hand weer verder gaan.
In moeilijkheden voor elkaar klaar staan.

Vriendschap is: met elkaar huilen.
In verdriet bij elkaar kunnen schuilen.
Zorgen delen met elkaar.
Wetende: het is goed, met hem, met haar.

Vriendschap is: verwachten.
Kennen van elkaars gedachten.
Samen reizen door het leven.
Liefde delen en liefde geven.

Vriendschap is: samen handen vouwen.
Vreugde en verdriet aan God toevertrouwen.
Wetende dat Hij alle dingen hoort en ziet.
Vriendschap is puur in vreugde en verdriet.

Vriendschap is: spreken en zwijgen.
Rust en ruimte van elkaar krijgen.
Geloven in elkaar, hulp bieden in nood.
Dat maakt vriendschap waardevol en groot.

 
Tiny van der Linde-Altena
 
Kijken Kijken
Als je beseft
hoe Jezus naar je kijkt,
gaat er een wereld
voor je open.
Hij ziet 
je mogelijkheden!
 
Steek een kaars aan Steek een kaars aan
Steek een kaars aan in het duister.
Laat het Licht toe in je hart.

Maak je handen niet tot vuisten.
Streel maar zacht wat is verhard.

Steek een kaars aan in het duister
en zaai vrede waar je gaat.
Strek je handen uit en luister
naar de mens die naast je staat.

Steek een kaars aan in het duister,
eer wat kwetsbaar is en klein.
Ga geduldig tot het uiterst,
laat waar jij bent liefde zijn.


Uit: Vrede voor jou
Van: H. Stufkens
 
Gebed om troost Gebed om troost
Ons hart is ziek van verdriet.
Die ons lief was is dood.
Er is een leegte waar geen taal voor is.
Onze gedachten struikelen.
Nu wij weten wat verdriet is,
laat ons ook weten wat troost is.
Het is zo donker, toon Uw gezicht,
laat ons het Licht van Uw ogen zien.

Uit een Gebed om troost, Jaap Zijlstra.
 
Vragen over geloven Vragen over geloven
Moeilijke vragen
Soms word je geconfronteerd met moeilijke vragen. Vragen waarvan het antwoord niet zo eenvoudig te geven is. Vragen ten aanzien van lijden, geloof, het hiernamaals, enzovoorts. Ook als kerk herkennen we deze vragen en proberen we met mogelijke antwoorden te komen. Misschien niet jouw antwoorden. Zie ze als een 'eerste aanzet'. Als uitdaging tot bezinning: wat zou jóuw antwoord dan zijn?

https://www.protestantsekerk.nl/geloof/10-moeilijke-vragen
 
Fluiten in de regen Fluiten in de regen
 
Hoe komt het
dat sommige mensen
zuur zitten te kijken in de zon
en dat anderen
kunnen fluiten in de regen ?
 
Hoe komt het,
dat er mensen zijn,
die, als ze hun ogen open doen
altijd iets verkeerds zien ?
 
Dat komt
omdat ze verkeerd denken
over de zin van het leven
en van de dingen !
 
Ze hebben God nodig,
niet als een onpersoonlijk wazig wezen,
ergens in de verte,
maar als een persoonlijke vriend,
als een vader, heel dichtbij.
 
In een intieme omgang
met God
krijgen de mensen
andere ogen voor dingen
en elke morgen
een nieuw hart.
 

Phil. Bosman
 
 
jij jij
Christus heeft geen lichaam op aarde,
behalve dat van jou,
geen handen,
behalve die van jou,
geen voeten,
behalve die van jou.
Het zijn jouw ogen die Christus' meedeleven 
voor de wereld moeten uitstralen;
het zijn jouw voeten waarmee
Hij gaat om goed te doen;
en het zijn jouw handen
waar Hij ons nu mee moet zegenen.


Theresia van Avila
 
Zomer Zomer
Zomer van verlangen
 
 
waar is de zomer van verlangen?
waar is de zomer zonder tijd?
waar is de zomer van bezinning?
de zomer is de stilte kwijt.

dé grote zomer zal eens komen,
maar zonder tent, zonder gereis
en zonder ijsjes, zonder herrie,
de échte zomer is 't paradijs.

als pelgrim wil ik daarheen reizen,
als tenthaak klem ik mijzelf vast,
met heel mijn hart en heel mijn wezen,
zoek ik Zijn zomer op de tast.

al moet ik door de diepste dalen
en wordt mijn ziel door strijd bekrast.
al zou ik in het bos verdwalen,
ik hou mij aan Gods reisplan vast.

zal eens die mooie zomer komen?
voor u, voor jou, en ook voor mij?
laat dan de bijbel toch uw Gids zijn,
dan komt de zomer naderbij.Cobie Verheij-de Peuter
 
Licht dat ons aanstoot Licht dat ons aanstoot
Licht dat ons aanstoot
 
Opkomend licht van de zon-
in alle vroegte
verdwijnen langzaam
duister en kou
alles begint te leven
aangeraakt
door het warme licht.
Een wonder!
 
Jezus
Licht der wereld
geboren in de nacht
van onze wereld
waar het koud is
en donker:
er is pijn
verdriet
eenzaamheid
er is onrecht
machthebbers
zijn blind
voor recht en vrede.
 
Jezus is anders
Vredevorst
Immanuël
‘God met ons’
Hij opent ogen
en geraakt door Hem
komen mensen tot leven.
Een wonder!
 
Van dat wonder
mogen we getuigen-
en dwars tegen
alle duisternis in
wordt het licht!


geschreven door Ds. Bert Pleijsant 
 
 
You are who you are You are who you are

You are who you are for a reason.

You're part of an intricate plan.

You're a precious and perfect unique design,

Called God's special woman or man.

 

You look like you look for a reason.

Our God made no mistake.

He knit you together within the womb,

You're just what he wanted to make.

 

The parents you had were the ones he chose,

And no matter how you may feel,

They were custom designed with God's plan in mind,

And they bear the Master's seal.

 

No, that trauma you faced was not easy.

And God wept that it hurt you so;

But it was allowed to shape your heart 

So that into his likeness you'd grow.

 

You are who you are for a reason,

You've been formed by the Master's rod.

You are who you are, beloved,

Because there is a God!Russell Kelfer
 
Gedicht Gedicht

MAAK MIJ TOT EEN INSTRUMENT VAN UW VREDE

Maak mij tot een instrument van Uw vrede,
Laat mij liefde brengen waar haat is,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergeving aan mensen die zwak zijn;
laat mij hoop geven aan wie wanhopen,
geloof aan wie twijfelen;
laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.


Franciscus van Assisi
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.