PKN
Protestantse Gemeente Ezinge
 
Ledenadministratie Protestantse Gemeente Ezinge Ledenadministratie Protestantse Gemeente Ezinge

Wilt u wijzigingen doorgeven, u aan of af melden?

Dat kan bij contact kerkelijk bureau:
mw. Karin IJpema  
Schoorsterweg 6,  9891 AR  Ezinge
e-mail:  kerk.ezinge@gmail.comWat te doen bij:

Verhuizing
- ​Wanneer u door verhuizing van elders in de kerkelijke gemeente van Ezinge e.o. bent komen wonen dan komt het verhuisbericht binnen bij het kerkelijk bureau van de Protestantse Gemeente Ezinge (PKN). Wijzigingen komen in de regel binnen via het landelijk kerkelijk administratiebureau (SMRA). Omdat het meestal wel even duurt voordat een wijziging bij de ledenadministratie terechtkomt is het verstandig om u alvast zelf aan te melden bij de kerk van uw keuze.

- Als u gaat verhuizen behoort u dat door te geven aan de burgerlijke gemeente. De burgerlijke gemeente geeft deze mutatie door aan de SMRA. De SMRA stuurt de mutaties door naar de ledenadministrateurs van de kerkelijke gemeenten. Via deze weg wordt het de ledenadministrateur dus bekend of er personen met onze kerkelijke achtergrond in de gemeente zijn komen wonen of juist zijn vertrokken.   


Voorkeurlid
Verder wordt gewezen op de mogelijkheid om voorkeurlid van onze kerkelijke gemeente te blijven. Normaal gesproken is het zo, dat als u naar elders verhuist, u automatisch ook van kerkelijke gemeente verhuist. Echter de situatie kan zich voordoen dat u naar een andere gemeente verhuist, maar dat u wat betreft de kerk niet wilt overstappen en lid wilt blijven van onze kerk. In dat geval moet u zelf aangeven dat u voorkeurlid wilt blijven van onze kerk. Dit voorkeurslidmaatschap wordt in de landelijke ledenadministraties geregistreerd. 

In- of uitschrijven bij onze gemeente
Wilt u lid worden van de kerkelijke gemeente van Ezinge e.o. of wilt u zich laten uitschrijven dan kunt u dit schriftelijk doen via de ledenadministrateur. U kunt hiervoor ook een formulier aanvragen die u kunt invullen zodat alle gegevens goed worden ingevoerd.

Geboorte
Gegevens van geboorte worden niet door het SMRA doorgegeven: wij stellen het op prijs dat u bericht van geboorte van uw kind doorgeeft aan het kerkelijk bureau. Dit bericht zal dan ook door worden gegeven voor de gemeente berichten in de kerk en het kerkblad.

Doop
Wanneer u uw kind wilt laten dopen, dan kunt u contact opnemen met het pastoraat. Die zal in overleg met u en de predikant een geschikte datum afspreken. In de regel gaat aan de doop een doopgesprek met de ouders vooraf.

Huwelijk
Als u gaat trouwen en graag wilt dat uw huwelijk in de kerk bevestigd en ingezegend wordt, dan kunt u contact opnemen met de scriba of de predikant. Het is verstandig dit vroegtijdig te doen. Ook indien de huwelijksinzegening elders plaats vindt en/of u wilt dat een andere predikant voorgaat in de dienst, vragen wij u contact op te nemen. Zij zal u graag informeren over wat er dan moet worden geregeld en hoe dat kan worden gedaan. Ook het kerkelijk bureau ontvangt graag bericht van uw huwelijk.

Belijdenis
Wilt u belijdenis doen? Dit bespreekt u in eerste instantie met de predikant, die daarna één en ander doorgeeft aan het kerkelijk bureau c.q. de scriba.

Ziekte
U wilt vertellen dat u ziek bent of dat een ander ziek is. Dit kunt u doorgeven aan het pastoraat of de scriba. Een opname in het ziekenhuis kunt u ook aan hem/haar doorgeven. Wanneer u dringend contact wilt hebben met een predikant, maar deze zijn voor u niet bereikbaar, dan kunt u contact opnemen de scriba. Zij zal er dan voor zorgen dat zo snel mogelijk een predikant contact met u opneemt.

Overlijden
U wilt vertellen dat iemand is overleden dan kunt u contact opnemen met uw ouderling. Deze zal u graag bijstaan.  
Ook het kerkelijk bureau wil graag een rouwkaart ontvangen.

 

Contact kerkelijk bureau
mw. Karin IJpema  
Schoorsterweg 6,  9891 AR  Ezinge
e-mail:  kerk.ezinge@gmail.com
  
Contact pastoraat
Dhr. Bert Terpstra
tel.nr. 0594-621577

Contact scriba 
mw. Henny Oosterhoff
tel.nr.: 0594-621280

Contact predikant
gaat via de scriba

terug
 
 

Viering
datum en tijdstip 11-06-2023 om 09.30 uur
meer details

Viering, Maaltijd van de Heer
datum en tijdstip 18-06-2023 om 09.30 uur
meer details

 
adressen:
Kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Ezinge

Torenstraat 46
9891 AH  Ezinge


Contact

Wilt u contact opnemen met ons?

Dan graag via de volgende email-adressen of telefoonnummers:

 

scriba van de kerkenraad 

-mw. H. Oosterhoff 
  of tel: 0594-621280

 

predikant
-Vakant

consulent

- ds. R. Mulderij


pastoraat
- dhr..B. Terpstra 
  of tel.nr. 0594-621577ledenadministratie of college van kerkrentmeesters
- mw. K. IJpema
  

koster
-
dhr. G. Slopsema

  tel.nr. 0594-621817


webmaster

- webmaster

 


Kerkvenster
 
Het gemeenteblad van de protestantse gemeente Ezinge.
Kerkvenster verschijnt iedere eerste zondag van de maand, m.u.v. juli en augustus.
Kopij 14 dagen eerder inleveren via: kerkvenster.pge@gmail.com
of bij Allersmaweg 19, 9891 BB  Ezinge
 


www.pkn.nl

www.petrus.protestantsekerk.nl

www.liedboek.nl

www.biblija.net

www.bijbelgenootschap.nl

www.pkwhelpt.nl

www.kerkinactie.nl

www.kindopzondag.nl

www.wierdenland.nl

www.wierdedorp.ezinge.com

www.classisgroningendrenthe.nl

www.wijdekerk.nl

www.c-cards.nl


 

 
Kerkvenster
foto gemaakt door K. IJpema
 
..
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.