PKN
Protestantse Gemeente Ezinge
 
Bij de collecten Bij de collecten

Zondag 6 mei: Missionair werk en kerkgroei, help de nieuwe kerk in Deventer
Vondst is een community van de Lebuïnuskerk in Deventer. Samen met creatievelingen uit de stad geeft deze pioniersplek vorm aan een programma dat draait om bezieling, creativiteit en vernieuwing. Samen met twijfelaars, niet-weters, atheïsten en gelovigen gaat de community op zoek naar actuele vormen van kerkzijn. Ze neemt het goede mee uit het verleden, maar richt de blik op de toekomst. In kleinschalige, intieme events worden mensen tot stilte en reflectie uitgedaagd. In de kroeg worden verhalen uit de Bijbel en andere klassieke geschriften op literaire wijze besproken. Een eigentijdse vorm van spiritualiteit die aansluit bij het dagelijks leven van de huidige generatie.
BLOEMEN COLLECTE als derde collecte

Donderdag 10 mei: Hemelvaart, Stichting Exodus Stoel Drenthe
Exodus biedt ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf opvang en begeleiding om hen te helpen hun leven na detentie weer op te bouwen. Dat doet Exodus omdat ze weet hoe lastig het voor (ex-)gedetineerden is om dat alleen te doen en omdat ze hen een nieuwe kans gunt.
Net als de andere Exodushuizen gaat ook Exodus-Stoel Drenthe uit van de vier sleutels wonen, werken, relaties en zingeving. De toepassing van deze sleutels wordt aangepast aan de leerdoelen en de mogelijkheden van de doelgroep. Op het gebied van wonen is er veel aandacht voor huishoudelijke vaardigheden en persoonlijke verzorging. In de meeste gevallen zal worden toegewerkt naar een vorm van begeleid wonen. Nazorg na Exodus is een belangrijk onderdeel van het programma. Met uw bijdrage wordt een en ander mogelijk gemaakt.

Zondag 13 mei: Wezen zondag,
Op de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren beseffen we dat het goed is om ons steeds weer het onvanzelfsprekende van de aanwezigheid van Christus te realiseren. Wij beschikken niet over Hem. Zijn aanwezigheid is ons toegezegd in de belofte, zoals Hij die deed over de Heilige Geest aan de discipelen: ’Bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij’. Deze afscheidswoorden zijn zendingswoorden, en daarom vragen wij uw steun om die woorden uit te kunnen dragen. Om gemeente van God te kunnen zijn, daar is uw hulp bij nodig. Uw gift is bestemd voor uw plaatselijke gemeente.

Zondag 20mei: Pinksteren, Heilig Avondmaal. Kinderen in de knel
Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Ook wij willen delen. Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor het thema Kinderen in de knel. Samen met partners van Kerk in Actie bestrijden we kinderarbeid. Voor maar liefst 168 miljoen kinderen is niet de schoolklas, maar arbeid de dagelijkse realiteit. Ze moeten werken op het land, op straat, in de huishouding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als kindsoldaat. Wij willen kinderarbeid tegen gaan en iedere kind de kans te geven op een goede toekomst met onderwijs. U kunt daaraan bijdragen.

Donderdag 27 mei: kerk in Actie, zending
Veel christenen in Bangladesh braken met het hindoe-geloof om christen te worden. Zij zijn kasteloos, arm en kunnen nauwelijks lezen of schrijven. Ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. De kerk in het district Mymensingh (MCCP) ondersteunt kleine, jonge kerkgemeenschappen om tot bloei te komen, en ondersteunt gemeenteleden om hun leefomstandigheden te verbeteren. Zo biedt MCCP gemeenteleden onderwijs, vaktrainingen en microkredieten om hun inkomen te vergroten. Dankzij alfabetisering kunnen zij bovendien zelf de Bijbel lezen. Voorgangers worden toegerust voor het kerkenwerk. Op de zondagsschool krijgen kinderen bijbelonderwijs. Verder organiseert MCCP huiswerkbegeleiding en kinderkampen. Collecteer juist met Pinksteren, zodat MCCP in 2018 twintig lokale kerken kan ondersteunen om bloeiende gemeenschappen van hoop te zijn.

Zondag 3 juni: Abel Tasman stichting
Deze stichting is een initiatief van het classicaal diaconaal overleg in het Westerkwartier van de provincie Groningen. Oorspronkelijk was het doel om arbeidsplaatsen te zoeken voor langdurig werkelozen en gehandicapten. Deze doelstelling is nog steeds actueel en vindt zijn verwezenlijking in allerlei projecten, liefst met een “groen of sociaal karakter”. Inmiddels functioneert er ook een ontmoetingscentrum, dat voor diverse doeleinden wordt gebruikt. In Lutjegast en Farmsum is er een kringloop winkel onder beheer van de stichting. De stichting is ook actief op het terrein van de lokale omroep en mensen met een minimum inkomen krijgen de mogelijkheid om op vakantie te gaan.

terug
 
 

viering
datum en tijdstip 22-07-2018 om 9.30 uur
meer details

kopij Kerkvenster inleveren
datum en tijdstip 24-08-2018 om tot 18.00 uur
meer details

Redactie vergadering Kerkvenster
datum en tijdstip 28-08-2018 om 19.30 uur
meer details

 
adressen:
Kerkgebouw:   

Torenstraat 46

9891 AH  Ezinge

 

Protestantse Gemeente Ezinge:  

p/a   mw. A. de Vries

L.W. de Blécourtstraat 14

9893 PP  Garnwerd

 


Contact

Wilt u contact opnemen met ons?

Dan graag via de volgende email-adressen of telefoonnummers:

 

scriba van de kerkenraad 

- mw. A. de Vries 
  of tel: 06-37613406

 

predikant

ds. A. Boonstra
  of tel.nr. 050-5797636


pastoraat

- mw. C. Mennes 
  of tel.nr. 0595-857730ledenadministratie

- mw. K. IJpema
  of tel.nr. 0594-621895


 

koster

- dhr. G. Slopsema

  tel.nr. 0594-621817


webmaster

- webmaster

 


Kerkvenster
 
Het gemeenteblad van de protestantse gemeente Ezinge.
Kerkvenster verschijnt iedere eerste zondag van de maand, m.u.v. juli en augustus.
Kopij 14 dagen eerder inleveren via:
of bij Allersmaweg 19, 9891 BB  Ezinge
 


www.pkn.nl

www.liedboek.nl

www.biblija.net

www.bijbelgenootschap.nl

www.kerkinactie.nl

www.kindopzondag.nl

www.wierdenland.nl

www.wierdedorp.ezinge.com

www.classiswesterkwartier.webklik.nl

www.c-cards.nl

 
Kerkvenster
foto gemaakt door K. IJpema
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.