PKN
Protestantse Gemeente Ezinge
 
Bij de collecten Bij de collecten

In verband met covid-19 kunnen we niet altijd samenkomen in de kerk voor vieringen.
Wilt u echter wel de goede doelen steunen van onderstaande collectes, dan kunt u uw bijdragen overmaken op de bankrekening van de diaconie.
IBAN: NL74 RABO 0318 2527 16  -  college van diakenen Protestantse gemeente Ezinge
Graag erbij vermelden voor welk doel of welke zondag
Alvast bedankt!Zondag 7 november: Zending Guatemala
Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met discriminatie en zelfs huiselijk geweld. Een vrouwencentrum voor pastorale studies waar Kerk in Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen en strijdt voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het biedt vrouwen een bijbels-theologische opleiding waarna ze actief kunnen worden in de kerk of samenleving. Dit geeft hen zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het centrum helpt de vrouwen ook als ze juridische of medische hulp nodig hebben na huiselijk geweld.

Zondag 14 november: Artsen zonder grenzen
Ieder mens heeft recht op medische zorg. Juist de mensen die zijn getroffen door conflicten, natuurrampen of uitbraken van dodelijke ziektes. Onze teams van artsen en hulpverleners werken dag en nacht om medische noodhulp te bieden aan mensen in crisissituaties.
Onze financiële steun (middels deze collecte) maakt een groot verschil voor mensen in conflictgebieden en crisissituaties. Vaak zijn ziekenhuizen of medische faciliteiten verwoest en hebben mensen dringend medische hulp nodig. Met onze bijdrage kunnen de artsen dag en nacht klaar staan om levensreddende hulp te bieden.
Extra: Bloemencollecte bij de uitgang

Zondag 21 november: Pastoraat
Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert gemeenten in hun pastorale taak, onder andere door het steunen van gedachtenismomenten waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- of dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met verlies en rouw. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten voeten uit.

Zondag 28 november: Werelddiaconaat Moldavië
In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen.

Zondag 5 december: Zending Rwanda
Kent u mensen die met hiv besmet zijn? Stel dat u zelf besmet zou zijn, zou u het dan vertellen aan uw vrienden, uw buren? Stel dat je als kind besmet bent geraakt bij je geboorte via je moeder? Kinderen in Rwanda hebben daarmee te maken. Tegen de tijd dat ze te horen krijgen dat ze met hiv besmet zijn, zijn hun ouders soms al overleden aan aids en groeien ze op bij familieleden, bijvoorbeeld hun oma. Als kinderen horen dat ze hiv hebben, stort hun wereld in: Hussein werd boos, zag het leven niet meer zitten, wilde niet meer naar school. Tegenwoordig kan ook Hussein in Rwanda een zorgverzekering en medicijnen krijgen. Maar dat is natuurlijk zwaar spul, die je moet innemen met genoeg goede voeding. Dat is voor arme mensen nogal eens een probleem.
Vandaag collecteren we voor het werk van Kerk in Actie, voor kinderen zoals Hussein in Rwanda. Dankzij uw bijdrage kan hij ieder weekend met lotgenoten bij elkaar komen. Hij krijgt steun om zijn opleiding af te maken. Hij heeft leren omgaan met zijn ziekte en staat weer positiever in het leven. Zijn moeder krijgt hulp om haar gezin van goede voeding te voorzien. Dankzij uw bijdrage kunnen meer Rwandese kinderen met hiv ondersteund worden.
We bevelen deze collecte van harte bij u aan.


 
terug
 
 

Vesper vervalt
datum en tijdstip 05-12-2021 om 19.30
meer details

Viering tweede advent
datum en tijdstip 05-12-2021 om 9.30
meer details

Viering derde advent
datum en tijdstip 12-12-2021 om 9.30
meer details

Viering vierde advent
datum en tijdstip 19-12-2021 om 9.30
meer details

 
adressen:
Kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Ezinge

Torenstraat 46
9891 AH  Ezinge


Contact

Wilt u contact opnemen met ons?

Dan graag via de volgende email-adressen of telefoonnummers:

 

scriba van de kerkenraad 

-mw. H. Oosterhoff 
  of tel: 0594-621280

 

predikant
-Vakant

Consulent

ds. H. Jansen


pastoraat
- dhr..B. Terpstra 
  of tel.nr. 0594-651577ledenadministratie of college van kerkrentmeesters
- mw. K. IJpema
  

koster
-
dhr. G. Slopsema

  tel.nr. 0594-621817


webmaster

- webmaster

 


Kerkvenster
 
Het gemeenteblad van de protestantse gemeente Ezinge.
Kerkvenster verschijnt iedere eerste zondag van de maand, m.u.v. juli en augustus.
Kopij 14 dagen eerder inleveren via: kerkvenster.pge@gmail.com
of bij Allersmaweg 19, 9891 BB  Ezinge
 


www.pkn.nl

www.petrus.protestantsekerk.nl

www.liedboek.nl

www.biblija.net

www.bijbelgenootschap.nl

www.pkwhelpt.nl

www.kerkinactie.nl

www.kindopzondag.nl

www.wierdenland.nl

www.wierdedorp.ezinge.com

www.classisgroningendrenthe.nl

www.wijdekerk.nl

www.c-cards.nl


 

 
Kerkvenster
foto gemaakt door K. IJpema
 
..
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.