PKN
Protestantse Gemeente Ezinge
 
Bij de collecten Bij de collecten

Zondag 1 maart: Golfstaten, De kracht van bijbelverhalen
In de rijke Golfstaten werken miljoenen gastarbeiders zich in het zweet voor een schamel loon. Ze zijn naar de Golf gekomen in de hoop te kunnen sparen voor een betere toekomst. Veel van hen zijn christen en zoeken steun in de plaatselijke kerken. Het Bijbelgenootschap van de Golfstaten, partner van Kerk in Actie heeft de bijbelvertelmethode Simply the Story ontwikkeld. Door deze methode lukt het de kerken om taal- en cultuurverschillen te overbruggen. Ze bemoedigen de vaak ongeletterde gastarbeiders met een goed verteld bijbelverhaal. In groepen praten ze over het verhaal door en passen ze het toe op hun eigen leven. Dit jaar wil het Bijbelgenootschap nog 80 voorgangers en gemeenteleden trainen in deze methode. Open uw handen en geef aan deze collecte, zodat de voorgangers Gods woord door kunnen geven aan de gastarbeiders en hen bemoedigen. Bedankt!

Zondag 8 maart: Missionair werk Nederland
Hoe kunnen we het Evangelie delen met mensen die niet meer in de kerk komen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten en gaan naar de mensen toe met nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de omgeving. In een café bijbelverhalen bespreken; een kledingruilwinkel; een leefgemeenschap; ouders die samen met hun kinderen eten, zingen en knutselen; een klooster nieuwe stijl; een netwerk van jongeren…het kan allemaal. Een pioniersplek kan van start gaan in een nieuwbouwwijk en ook in een omgeving waar al een kerk is, maar dan gericht op mensen die niet (meer) in de kerk komen. Pioniers vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waar de boodschap van het Evangelie op een andere manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk steunt pioniersplekken en nieuwe vormen van kerk-zijn in Nederland om meer mensen met het Evangelie in aanraking te brengen.

Woensdag 11 maart: Biddag voor gewas en arbeid, Voedselbank
Aarzel niet en zeg "NEE" tegen armoede in de regio Het Hogeland en doe er wat aan! De Stichting Voedselbank Het Hogeland heeft dagelijkse onkosten in de vorm van telefoonkosten, energiekosten, brandstof, verzekeringen, noem maar op. Verder bedragen de extra kosten voor elk voedselpakket tussen de 2 en 3 euro. Hoewel het voedsel gratis beschikbaar wordt gesteld en ze alleen met vrijwilligers werken, is het voor hen onmogelijk met gesloten beurs te opereren. De stichting probeert deze kosten te dekken via fondsen, sponsoring en giften. Dit zijn noodzakelijke onkosten waarvoor zij uw hulp nodig hebben.

Zondag 15 maart: Noodhulp Zuid Soedan
In 2011 vierde Zuid-Soedan haar onafhankelijkheid. Twee jaar later brak een burgeroorlog uit. Honderdduizenden mensen zijn gedood. Vier miljoen mensen sloegen op de vlucht, waarvan de helft in eigen land. Hongersnood ligt voortdurend op de loer. De burgeroorlog is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de Zuid-Soedanese kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. We verstrekken gereedschap en goed zaaizaad. Mensen leren een eigen inkomen verdienen, bijvoorbeeld door zeep te maken. Weduwe Jane richtte met zes andere vrouwen een coöperatie op. Op een gezamenlijk stuk grond verbouwen ze spinazie, tomaten, kool en bonen.Ze verkopen de oogst op de markt. Jane kon daardoor het schoolgeld voor haar kinderen betalen. Ze leert binnenkort hoe ze kan sparen. De vrouwen overwegen om een waterpomp aan te schaffen, zodat ze meer land kunnen irrigeren. Met deze collecte ondersteunen we onder andere boerinnen als Jane in hun uitdaging om te overleven.
BLOEMEN COLLECTE BIJ DE UITGANG

Zondag 22 maart: Binnenlands diaconaat
Het vakantiebureau.nl organiseert al vele tientallen jaren vakantieweken voor mensen die niet (meer) eenvoudig zelfstandig op vakantie kunnen of durven gaan, omdat ze dagelijks zorg nodig hebben of een klein sociaal netwerk hebben. Ook zijn er vakanties voor mantelzorgers met hun partner, mensen met een lichamelijke of visuele beperking en gezinnen die leven op bijstandsniveau. De vele vrijwilligers, waaronder gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden, zorgen met liefde en aandacht voor de organisatie en begeleiding bij activiteiten. Ook voor hen is een vakantieweek een unieke ervaring. Het is hard werken, maar daar staat veel voldoening en waardering van de vakantiegasten tegenover. De vakanties onderscheiden zich door de sfeer, gastvrijheid, gezelligheid en wederzijdse verbondenheid tussen gast en vrijwilliger. Alle vakanties hebben een protestants-christelijk karakter. Dat betekent onder meer dat tijdens iedere week een vrijwilliger met theologische, pastorale scholing aanwezig is en er op zondag een open kerkdienst plaatsvindt in het eigen hotel. Met deze collecte steunen wij dit initiatief.

Zondag 29 maart: Ghana, nieuwe kansen voor straatmeisjes
Salamaty werd als 10-jarig meisje vanuit het droge noorden van Ghana naar Accra gestuurd, omdat het leven daar beter zou zijn. Ze belandde in een wereld vol criminaliteit en armoede. Jonge meisjes werken als drager of oppas, in de horeca of huishouding of moeten stenen hakken. Ze worden uitgebuit en moeten regelmatig op straat slapen. Medewerkers van een Ghanees opvangcentrum halen Salamaty op een dag van straat. Ze vertelt: “Zij hebben mij gered en een nieuw leven gegeven. Ze gaven me eten, kleren en leerden me het kappersvak.” Inmiddels is Salamaty teruggekeerd naar haar geboortestreek. Ze is getrouwd, heeft twee kinderen en haar eigen kapperszaak, opgezet met hulp van het opvangcentrum. Het is hard werken, maar ze redt het. “Ik vertel andere meiden dat ze niet naar de grote stad moeten gaan. Ik zorg nu voor mijn kinderen én voor mijn broertje en zusjes.” Helpt u mee? Geef via Kerk in Actie meer straatmeisjes een nieuwe kans!

Zondag 5 april: JOP, jongeren doorleven het paasverhaal
Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’- achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in het paasverhaal. Ze doen verschillende opdrachten en krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. De ontknoping vindt plaats op paasmorgen. De eerst editie was een groot succes: bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee! Dankzij uw steun ervaren jongeren op verrassende wijze het Paasverhaal.
terug
 
 

Korte viering, Pinksteren
datum en tijdstip 31-05-2020 om 09:30
Pinksteren, viering is online te volgen. meer details

viering
datum en tijdstip 07-06-2020 om 09:30
meer details

viering
datum en tijdstip 14-06-2020 om 09:30
meer details

viering
datum en tijdstip 21-06-2020 om 09:30
meer details

 
adressen:
Kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Ezinge

Torenstraat 46
9891 AH  Ezinge


Contact

Wilt u contact opnemen met ons?

Dan graag via de volgende email-adressen of telefoonnummers:

 

scriba van de kerkenraad 

-mw. H. Oosterhoff 
  of tel: 0594-621280

 

predikant
-Vakant

Consulent

ds. H. Jansen


pastoraat
- dhr..B. Terpstra 
  of tel.nr. 0594-651577ledenadministratie of kerkrentmeesters
- mw. K. IJpema
  

koster
-
dhr. G. Slopsema

  tel.nr. 0594-621817


webmaster

- webmaster

 


Kerkvenster
 
Het gemeenteblad van de protestantse gemeente Ezinge.
Kerkvenster verschijnt iedere eerste zondag van de maand, m.u.v. juli en augustus.
Kopij 14 dagen eerder inleveren via: kerkvenster.pge@gmail.com
of bij Allersmaweg 19, 9891 BB  Ezinge
 


www.pkn.nl

www.liedboek.nl

www.biblija.net

www.bijbelgenootschap.nl

www.pkwhelpt.nl

www.kerkinactie.nl

www.kindopzondag.nl

www.wierdenland.nl

www.wierdedorp.ezinge.com

www.c-cards.nl

www.wijdekerk.nl

 

 
Kerkvenster
foto gemaakt door K. IJpema
 
..
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.