PKN
Protestantse Gemeente Ezinge
 
Bij de collecten Bij de collecten

Zondag 4 juni: Kerk in Actie Ethiopië
Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp.
Met steun van Kerk in Actie leert de kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond vasthouden, grond irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.

Zondag 11 juni: Artsen zonder grenzen
Ieder mens heeft recht op medische zorg. Juist de mensen die zijn getroffen door conflicten, natuurrampen of uitbraken van dodelijke ziektes. Onze teams van artsen en hulpverleners werken dag en nacht om medische noodhulp te bieden aan mensen in crisissituaties.
Onze financiële steun ( middels deze collecte)  maakt een groot verschil voor mensen in conflictgebieden en crisissituaties. Vaak zijn ziekenhuizen of medische faciliteiten verwoest en hebben mensen dringend medische hulp nodig. Met onze bijdrage kunnen de artsen dag en nacht klaar staan om levensreddende hulp te bieden.

Zondag 18 juni: stichting vluchtelingenwerk Noord Nederland
Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland streeft naar een samenleving waarin burgers, overheid (gemeenten), bedrijven en instellingen zich actief inzetten voor de opvang en integratie van vluchtelingen, en waarin vluchtelingen de kans krijgen hun leven op te bouwen en in te richten. In de ideale situatie zal het werk van VluchtelingenWerk op het gebied van juridische en maatschappelijke veiligheid en internationale solidariteit niet meer nodig zijn, wanneer de welkome samenleving een stabiele realiteit is. Dit is de droom waar we ons elke dag voor inzetten.
Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland voert lokaal uit, is regionaal georganiseerd en landelijk ingebed in de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland.


Zondag 26 juni : Kerk in Actie ,Colombia
n Colombia komt nog veel seksueel misbruik voor, omdat mannen meer macht hebben dan vrouwen en veel Colombianen die rolverdeling normaal vinden. Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen uit Venezuela lopen extra risico. De organisatie Renacer beschermt en begeleidt kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik of dat dreigen te worden. Sociaal werkers gaan de straat op en bieden hun psychische en juridische hulp. Wie geen onderdak heeft, kan terecht in hun opvanghuis. Het misbruik begint vaak via online contacten, maar ook door toerisme. De medewerkers geven voorlichting op scholen in achterstandswijken en informeren ze opvoeders over de gevaren. Daarnaast trainen ze ambtenaren, kerkleiders en docenten, zodat ze uitbuiting herkennen en weten hoe ze zich kunnen inzetten om dit te voorkomen. Met steun van Kerk in Actie kan Renacer 40 kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting beschermen en begeleiden. We bevelen de collecte van harte bij u aan.

Zondag 2 juli: Werelddiaconaat, Indonesïe
De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de armste gebieden van Indonesië. Veel mensen die hier wonen trekken naar andere Indonesische provincies, of naar het buitenland, zoals bijvoorbeeld Maleisië. Sommige migranten hebben niet de juiste papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en makkelijk slachtoffer worden van mensenhandel.
De Timorese Kerk (GMIT) geeft voorlichting over veilige migratie, zet economische
projecten op zodat mensen minder snel migreren en biedt pastorale en praktische hulp aan getraumatiseerde slachtoffers.

Zondag 9 juli: Dovenpastoraat Groningen
Dovenpastores bieden pastoraat aan doven en slechthorenden. Zij geven catechese en leiden bijbel-gespreksgroepen en kerkdiensten. Ook geven zij toerusting aan plaatselijke kerken hoe deze hun dove gemeenteleden tot hun recht kunnen laten komen. De drie dovenpastores zijn in dienst van de Christelijk Gereformeerde kerken en de Protestantse Kerk en werken elk voor een deel van Nederland
In Groningen is een interkerkelijke commissie (IC) actief. Zij organiseren om de twee weken een speciale dienst. Meestal is dat een dovendienst maar ongeveer vijf keer per jaar wordt er ook een gecombineerde dienst gehouden. Uw bijdrage maakt dit mede mogelijk.


Zondag 16 juli: Het lichtpunt Kollumerzwaag
Lichtpunt is gebaseerd op christelijke waarden met een sterke christelijke identiteit. Geloof, hoop en liefde zijn centrale waarden van waaruit we onze kwetsbare medemens ten dienste willen zijn, vanuit de opvang maar ook tijdens ontmoeting. Het bieden van een warme en veilige setting aan mensen in nood en daarbij actief meedenken om het eigen leven weer op de rails te krijgen is één van de pijlers. Wij willen graag volgens de Bijbelse richtlijnen leven en dit komt tot uiting in hoe wij met elkaar omgaan. Lichtpunt is primair gericht op de opvang van kwetsbare (volwassen)mensen met GGZ problematiek, waaronder dak en thuislozen. Bewoners krijgen vanuit christelijke waarden opvang- onderdak- ontmoeting en aandacht met inzet van vele vrijwilligers. Een belangrijke waarde is wederkerigheid, daarom verwachten wij van de bewoners dat zij (weer) een bijdrage aan samenleving (gaan) leveren. Uitgangspunt is dat ieder mens naar vermogen mee kan, mag doen. Wij zien Mensen als waardevol en ‘Mei Elkoar’ er zijn voor de naaste.
BLOEMEN COLLECTE BIJ DE UITGANG

Zondag 23 juli: Stichting Exodus Groningen/Drenthe
Stichting Exodus Nederland is een forensische zorgorganisatie die landelijk met zo'n 300 professionals en 1500 vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan (ex-)gedetineerden en hun familieleden. Hulp tijdens en na detentie. Iedereen verdient een extra kans. Als mensen vrijkomen, willen ze vaak een ander pad bewandelen. Maar dat gaat niet altijd vanzelf. Als Exodus staan wij aan hun zijde en helpen hen vooruit. Gedetineerden, ex-gedetineerden en achterblijvende familieleden zijn bij ons welkom, want we moeten het samen doen. We bieden onze deelnemers een begeleid wonen traject in onze Exodushuizen verspreid over het land, of we bieden steun met ambulante hulpverlening. 

Zondag 30 juli: Kledingbank Maxima
Maxima is een vrijwilligersorganisatie van 7 kledingbanken in de provincie Groningen die inwoners met een laag inkomen elk seizoen voorzien van gratis kleding.
De kleding is afkomstig van kledingbedrijven, mode- en schoenenzaken en van particulieren. Wat we concreet doen is nieuwe kleding en de betere gedragen kleding en accessoires inzamelen, sorteren en presenteren in onze winkels.
Maxima is er voor minima: mensen met een bijstandsuitkering of
een inkomen tot 110%-125% van de bijstandsnorm, zoals bijv. sommige ZZP'ers en mensen met een klein dienstverband. Kledingbank Maxima is een particulier initiatief; alle werkzaamheden worden gedaan door vrijwilligers.
                   
Zondag 6 augustus: Open Hof Groningen; Een veilige plek
De Open Hof is een huis in de binnenstad van Groningen waar mensen terecht kunnen die buiten de samenleving staan. Een huis met een huiskamer waar ruimte is voor een gesprek, een kopje koffie, een broodmaaltijd, een luisterend oor. Een huis dat een veilige plek is voor dak- en thuislozen, druggebruikers, heroïneprostituees, alcohol- en andere verslaafden.
Kerken: De Open Hof is een oecumenisch diaconaal - pastoraal centrum. Het centrum wordt mede in stand gehouden door de Groninger kerken!

Zondag 13 august: Zending Ghana
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren contacten met moslims.
Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven in hun eigen dorp.
Monica vertelt: “Drie jaar geleden zijn we een nieuwe kerk gestart in Tamale, in het noorden van Ghana. In onze kerk komt maar één keer per maand een predikant langs. De andere keren preken we zelf. Ik geef les op een basisschool en zorg voor mijn gezin, maar ik leid ook zondags diensten. Die duren bij ons drie uur. Twee jaar geleden ben ik met deze training van de kerk gestart. Ik leer van alles over het Oude en Nieuwe Testament, ethiek, liturgie, bidden en de missie van de kerk. Dankzij de trainingen voel ik me een stuk zekerder in mijn werk voor de kerk.”

Zondag 20 augustus: Zeemanshuis Delfzijl
Het Zeemanshuis biedt gastvrijheid “A home far away from home” aan de zeevarenden die met hun schepen de Eemshaven aandoen. Het is daarvoor alle dagen van het jaar geopend ’s avonds van 19.00 – 22.00 uur.  Het Zeemanshuis ontvangt jaarlijks meer dan 10.000 bezoekers en is een initiatief van de Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen en wordt gerund door ongeveer 45 vrijwilligers die zeven dagen per week het huis draaiende houden. Voor contacten met de zeevarende heeft het Zeemanshuis een pastor in dienst. 
In het Zeemanshuis kunnen zeevarenden en vrachtwagenchauffeurs ontspannen in huiselijke sfeer. Men kan hier onder het genot van een hapje en een drankje onder andere Tv-kijken, een spelletje spelen of contact zoeken met het thuisfront. Met kerst wordt eveneens aan alle zeevarenden in de haven een kerstpakketje bezorgd.

Zondag 27 augustus: “Plant een olijfboom”
In de bezette Westelijke Jordaanoever door Israël heeft de Palestijnse bevolking het erg moeilijk.
Al sinds de Tweede wereldoorlog worden ze verdreven uit de plaatsen waar ze eeuwen gewoond hebben. Dit gaat tot op de dag van vandaag door. Israëlische kolonisten verdrijven ongestraft Palestijnse inwoners en boeren uit hun huizen en vanaf hun landerijen. De huizen en ook scholen voor Palestijnse kinderen worden verwoest.
Dat veroorzaakt armoede  en frustratie. Armoede wordt onder andere veroorzaakt omdat olijfgaarden worden verwoest. Boeren hebben daardoor geen inkomen meer.
“Plant een olijfboom” kan voor 20 euro een nieuwe olijfboom planten. Dat helpt de bevolking en zorgt er ook voor dat de bevolking in een groene omgeving kan wonen.
Een heel goed initiatief om de bevolking te helpen. Laten we samen een aantal olijfbomen planten!

Zondag 3 september: Kerk in Actie, mensenrechten en Israël
Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge Israëli’s - voor hun verplichte diensttijd begint - meer over mensenrechten en welke plek deze in het jodendom hebben.
Ook zijn er ontmoetingen met leeftijdsgenoten, zoals Palestijnse jongeren uit de Westbank of asielzoekers uit Afrika. Hierdoor leren jonge studenten op een nieuwe manier naar hun landgenoten kijken.
terug
 
 

Viering
datum en tijdstip 11-06-2023 om 09.30 uur
meer details

Viering, Maaltijd van de Heer
datum en tijdstip 18-06-2023 om 09.30 uur
meer details

 
adressen:
Kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Ezinge

Torenstraat 46
9891 AH  Ezinge


Contact

Wilt u contact opnemen met ons?

Dan graag via de volgende email-adressen of telefoonnummers:

 

scriba van de kerkenraad 

-mw. H. Oosterhoff 
  of tel: 0594-621280

 

predikant
-Vakant

consulent

- ds. R. Mulderij


pastoraat
- dhr..B. Terpstra 
  of tel.nr. 0594-621577ledenadministratie of college van kerkrentmeesters
- mw. K. IJpema
  

koster
-
dhr. G. Slopsema

  tel.nr. 0594-621817


webmaster

- webmaster

 


Kerkvenster
 
Het gemeenteblad van de protestantse gemeente Ezinge.
Kerkvenster verschijnt iedere eerste zondag van de maand, m.u.v. juli en augustus.
Kopij 14 dagen eerder inleveren via: kerkvenster.pge@gmail.com
of bij Allersmaweg 19, 9891 BB  Ezinge
 


www.pkn.nl

www.petrus.protestantsekerk.nl

www.liedboek.nl

www.biblija.net

www.bijbelgenootschap.nl

www.pkwhelpt.nl

www.kerkinactie.nl

www.kindopzondag.nl

www.wierdenland.nl

www.wierdedorp.ezinge.com

www.classisgroningendrenthe.nl

www.wijdekerk.nl

www.c-cards.nl


 

 
Kerkvenster
foto gemaakt door K. IJpema
 
..
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.