PKN
Protestantse Gemeente Ezinge
 
Bij de collecten Bij de collecten
Zondag 1 september: Missionair werk
Deze maand is de kerkproeverij! Een landelijke actie op initiatief van de Raad van Kerken, waarbij nadrukkelijker dan op andere zondagen onze kerkdeuren wagenwijd openstaan voor mensen die niet regelmatig in de kerk komen. Een zondag speciaal gericht om buren, vrienden, kennissen, collega’s uit te nodigen om eens een kerkdienst bij te wonen. De pioniersplek Lux in Den Haag nodigt mensen van buiten de kerk uit om onder begeleiding van een theoloog bijbelverhalen te lezen. Iedere avond staat een bijbelboek centraal waarbij achtergrondinformatie wordt gegeven. Ook is er aandacht voor de invloed die het bijbelboek heeft gehad op onze taal, kunst, muziek en lose. Deelnemers worden uitgenodigd om mee te doen met hun eigen inbreng en vragen. Ze maken op deze manier kennis met de bijbelverhalen die vervolgens gelinkt worden aan hun eigen geloofs- en zingevingsvragen. Met de opbrengst van deze collecte steunt u het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Van harte aanbevolen.
                           
BLOEMENCOLLECTE BIJ DE UITGANG

Zondag 8 september: JOP
De collecte van vandaag is bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een creatieve, missionaire vorm van kerk-zijn voor mensen van alle leeftijden, maar speciaal gericht op gezinnen. Jong en oud gaan samen op verrassende manieren aan de slag met een bijbelverhaal. Een opa vertelde dat hij zijn kleinkinderen graag meeneemt naar de Kliederkerk. Normaal komen die eigenlijk nooit meer in de kerk, maar in de Kliederkerk ontdekken ze samen op een verrassende manier de verhalen uit de Bijbel. In Kliederkerk kun je echt jezelf zijn: samen zingen, creatief bezig zijn, bidden en eten met elkaar. JOP, Jong Protestant, ondersteunt lokale Kliederkerken onder meer met heldere handleidingen, netwerkbijeenkomsten en programmamateriaal. Vandaag vragen we uw steun voor het werk van JOP, zodat nog meer kinderen en jongeren, op een aantrekkelijke en betrokken wijze het geloof kunnen ontdekken.

Zondag 15 september: KIA zending
De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft niet alleen veel slachtoffers geëist, maar ook op andere manieren zijn sporen achtergelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn gevlucht, 85 procent van de achtergebleven bevolking leeft in armoede en volledige dorpen en steden liggen in puin. Veel kerken en scholen zijn verwoest.
Nu het langzaam maar zeker veiliger wordt in Syrië, keren de inwoners terug en beginnen ze met de wederopbouw van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis. De kerk is het middelpunt van het dorp of wijk, het hart van de gemeenschap. Als de kerk weer functioneert, komt er weer leven. De kerken in Syrië helpen mensen (ongeacht hun afkomst of godsdienst) hun leven weer op te pakken door ze te ondersteunen bij het opstarten van een eigen bedrijfje of het volgen van een opleiding.
Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Helpt u mee? Samen kunnen we de mensen in Syrië nieuwe hoop geven!

Zondag 22 september: Kinderen in de knel.
Wie door de sloppenwijken van Bogotá in Colombia loopt, ziet talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Ze doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen en hebben te maken met veel geweld. School komt vaak op de laatste plaats. De bevlogen medewerkers van FPT (Stichting Kleine Arbeider) zoeken naar alternatieven voor werk, zodat kinderen wel veilig zijn en niet te zwaar werk hoeven te doen. En kinderen krijgen de kans om naar school te gaan. 120 kinderen vanaf 6 jaar kunnen basisonderwijs volgen bij FPT en zo’n 80 jongeren werken aan hun dromen via de vaktrainingen, waar ook eigen producten worden verkocht en een internetcafé en cafetaria worden gerund. Met uw bijdrage kan het belangrijke werk van FPT worden voortgezet.

Zondag 29 september: Vredeswerk
Vrede verbindt over grenzen: De Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX ondersteunen initiatieven voor vrede over landsgrenzen heen, maar ook over grenzen van cultuur en religie heen. Zo werken in Colombia vrouwelijke leiders uit verschillende kerkgenootschappen samen aan vredesopbouw na een jarenlang gewapend conict. In Nederland is er steun voor de Stichting Geloven in Samenleven, die lokaal werkt aan het verbinden van mensen van verschillende religies en het voorkomen van conicten. In Kosovo ondersteunt PAX de lokale organisatie Gemeenschapsopbouw Mitrovica waarin Albanezen en Serviërs elkaar de hand weer reiken in training, scholing en gezamenlijke bedrijfjes. Met uw bijdrage steunt u het vredeswerk van de Protestantse Kerk.

Zondag 6 oktober: Kerk en Israël
De relatie met het Joodse volk en het jodendom is voor de Protestantse Kerk in Nederland een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het Joodse volk en ondersteunt daarom het gesprek met en over onze Joodse wortels in plaatselijke gemeenten. Zo kunnen plaatselijke gemeenten leren door ontmoeting en dialoog. Dat gebeurt met inspiratiematerialen, ontmoetings- en netwerkdagen en het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In 2019 ondersteunen we samen met het Centraal Joods Overleg het werk in Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap in Israël gericht op ontmoeting en dialoog. Ook is er nieuw gespreksmateriaal gemaakt voor gemeenten. In het internetproject ‘De Uitdaging’ worden christenen uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met joden. Wat hebben christenen geleerd over de joden Jezus en Paulus. En wat betekent dat voor ons christelijk geloof? Aan de hand van stellingen met toelichting en video’s kunnen geloofsgesprekken worden gevoerd. Door de dialoog met joden worden christenen uitgedaagd de eigen traditie met nieuwe ogen te bekijken. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.
 
terug
 
 

viering
datum en tijdstip 20-10-2019 om 09:30
meer details

viering
datum en tijdstip 27-10-2019 om 09:30
meer details

viering
datum en tijdstip 03-11-2019 om 09:30
meer details

viering
datum en tijdstip 06-11-2019 om 19:30
Dankdag meer details

 
adressen:
Kerkgebouw:   

Torenstraat 46

9891 AH  Ezinge

 

Protestantse Gemeente Ezinge:  

p/a   mw. H. Oosterhoff
Zuiderweg 5
9891 TC  Ezinge

 


Contact

Wilt u contact opnemen met ons?

Dan graag via de volgende email-adressen of telefoonnummers:

 

scriba van de kerkenraad 

- mw. H. Oosterhoff 
  of tel: 0594-621280

 

predikant
-Vakant

Consulent

ds. H. Jansen

pastoraat

- mw. C. Mennes 
  of tel.nr. 0595-857730ledenadministratie of kerkrentmeesters

- mw. K. IJpema
  


 

koster

-
dhr. G. Slopsema

  tel.nr. 0594-621817


webmaster

- webmaster

 


Kerkvenster
 
Het gemeenteblad van de protestantse gemeente Ezinge.
Kerkvenster verschijnt iedere eerste zondag van de maand, m.u.v. juli en augustus.
Kopij 14 dagen eerder inleveren via:
of bij Allersmaweg 19, 9891 BB  Ezinge
 


www.pkn.nl

www.liedboek.nl

www.biblija.net

www.bijbelgenootschap.nl

www.pkwhelpt.nl

www.kerkinactie.nl

www.kindopzondag.nl

www.wierdenland.nl

www.wierdedorp.ezinge.com

www.c-cards.nl

www.wijdekerk.nl

 

 
Kerkvenster
foto gemaakt door K. IJpema
 
..
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.