PKN
Protestantse Gemeente Ezinge
 
Bij de collecten Bij de collecten

Zondag 1 november: KIA, Sterke vrouwen in Papoea
De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de vrouwen die de handen uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua in het toerusten van vrouwen. Zo ontstaat een netwerk van actieve vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen vrouwen les in hygiëne, voeding, naaien en maatschappelijk werk. Steun het opleiden van deze vrouwen met deze collecte!

Woensdag 4 november: Voedselbank Het Hogeland
Op woensdag 4 november vieren we de dankdag voor gewas en arbeid in onze kerk.
De collecte die dan gehouden wordt komt weer ten goede aan de voedselbank Het Hogeland.
De voedselbank heeft het moeilijk omdat er bijna niet aan de vraag kan worden voldaan. Aan de ene kant is er veel meer vraag van mensen die het moeilijk hebben. Dat komt vooral door de gevolgen van corona. Aan de andere kant heeft de voedselbank moeite met het verkrijgen van voldoende etenswaren en ander spullen omdat er veel minder binnenkomt.
Het is dit jaar dus nog meer dan andere jaren belangrijk om de voedselbank te helpen.
Wij vragen dan ook aan onze gemeente om royaal te geven bij de collecte.
Ook zamelen we weer houdbare levensmiddelen, toiletartikelen enz. in om die naar de voedselbank te brengen. Die artikelen kunt u op het podium van het liturgisch centrum neerzetten.
Als diaconie doen we graag een beroep op u!

Zondag 8 november: JOP, opvoeden doe je niet alleen
Veel ouders vinden geloofsopvoeding belangrijk, maar hoe doe je dat? En waar kun je terecht met je vragen? Daarom hebben ouders een gemeenschap om zich heen nodig die hen ondersteunt en hun een plek biedt om ervaringen uit te wisselen. De kerk is geroepen om die gemeenschap te zijn. Jong Protestant helpt kerken bij het zijn van die gemeenschap, met werkvormen en producten waarmee gemeenten dienstbaar kunnen zijn aan gezinnen. Zo kunnen gemeenten ouders helpen bij de grote opdracht iets van Gods daden door te geven aan volgende generaties. Deze collecte maakt mogelijk dat Jong Protestant ouders, gezinnen en kerken kan blijven ondersteunen bij de geloofsopvoeding.

Bloemencollecte bij de uitgang

Zondag 15 november: Platvorm Kerk en Aardbeving
Kerk en Aardbeving is een platform van kerken in en rond het gebied dat te maken heeft met de gevolgen van de aardgaswinning. De aardbevingen hebben duidelijk gemaakt dat aardgaswinning niet zonder gevolgen blijft. Vele huizen zijn beschadigd geraakt en daardoor ook veel mensen die er wonen.
Een aanzienlijk deel van de bewoners is lid van de kerken. De kerken vormen maatschappelijke groeperingen die zich bezighouden met het welzijn, sociale verhoudingen verbonden met de levensovertuiging. Daardoor kunnen zij een eigen inbreng hebben in deze problematiek. Die inbreng geeft het Platform Kerk en Aardbeving vorm.

Zondag 22 november: Kinderen in de knel
Kinderen zijn kwetsbaar. Helaas worden zij maar al te vaak misbruikt of aan hun lot overgelaten. Kerk in Actie bestrijdt kinderarbeid en uitbuiting van kinderen en geeft straatkinderen, werkende kinderen, oorlogskinderen, gehandicapte en misbruikte kinderen de kans kind te zijn. Geen enkel kind mag worden onderdrukt. Kinderen hebben recht op onderwijs, omdat dit belangrijk is voor hun toekomst. Kerk in Aktie werkt via lokale partnerorganisaties. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Zondag 29 november: Diaconie
Diaconieën hebben de opdracht om voor de noden van mensen een open oor te hebben en te helpen waar geen helper is. De mensen om wie het gaat in de WMO (Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning) zitten ook in onze kerkbanken. Zo hebben kerken bovengemiddeld veel ouderen onder hun leden. Diaconieën kunnen veel betekenen wanneer ze individuele behoefte aan hulp bespreekbaar maken in het kerkelijk leven. Dat kan bijvoorbeeld bij huisbezoeken, startzondagen of bij de koffie na de dienst. Diakenen doen er goed aan om praktische noden tot onderwerp van gesprek te maken.
Diakenen mogen een beroep doen op hun ‘achterban’: de hele (diaconale!) gemeente.

Zondag 6 december: Pastoraat, Nederland
In steeds meer plattelandsgemeenten is de afgelopen jaren het aantal predikanten teruggebracht. Gemeenteleden zijn in toenemende mate voor het onderling pastoraat op elkaar aangewezen. De Protestantse Kerk werkt met plaatselijke gemeenten samen aan laagdrempelige vormen voor onderlinge zorg en pastoraat. Ervaringen worden gebundeld en beschikbaar gesteld voor andere gemeenten. Daarnaast worden hiervoor trainingen georganiseerd, zoals ‘Nieuwe wegen in het pastoraat’. Ook voor beginners in een pastorale taak en voor degenen die zich in een bepaald aspect van pastoraat verder willen verdiepen zijn er trainingen. Nieuwe kennis en vaardigheden maken het mogelijk om bij te blijven in een veranderende samenleving en kerk.
 
terug
 
 

Kopij Kerkvenster inleveren
datum en tijdstip 27-11-2020 om 18:00
meer details

viering 1e advent
datum en tijdstip 29-11-2020 om 09:30
1e advent meer details

Vesper 1e advent
datum en tijdstip 29-11-2020 om 19.00
meer details

Moderamen vergadering
datum en tijdstip 30-11-2020 om 15.00 uur
meer details

 
adressen:
Kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Ezinge

Torenstraat 46
9891 AH  Ezinge


Contact

Wilt u contact opnemen met ons?

Dan graag via de volgende email-adressen of telefoonnummers:

 

scriba van de kerkenraad 

-mw. H. Oosterhoff 
  of tel: 0594-621280

 

predikant
-Vakant

Consulent

ds. H. Jansen


pastoraat
- dhr..B. Terpstra 
  of tel.nr. 0594-651577



ledenadministratie of kerkrentmeesters
- mw. K. IJpema
  

koster
-
dhr. G. Slopsema

  tel.nr. 0594-621817


webmaster

- webmaster

 


Kerkvenster
 
Het gemeenteblad van de protestantse gemeente Ezinge.
Kerkvenster verschijnt iedere eerste zondag van de maand, m.u.v. juli en augustus.
Kopij 14 dagen eerder inleveren via: kerkvenster.pge@gmail.com
of bij Allersmaweg 19, 9891 BB  Ezinge
 


www.pkn.nl

www.petrus.protestantsekerk.nl

www.liedboek.nl

www.biblija.net

www.bijbelgenootschap.nl

www.pkwhelpt.nl

www.kerkinactie.nl

www.kindopzondag.nl

www.wierdenland.nl

www.wierdedorp.ezinge.com

www.c-cards.nl

www.wijdekerk.nl

 

 
Kerkvenster
foto gemaakt door K. IJpema
 
..
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.