PKN
Protestantse Gemeente Ezinge
 
Bij de diensten Bij de diensten

Het loopt al weer naar het eind van het kerkelijk jaar. In de diensten staan in november lezingen uit Johannes, het ‘levend woord’ centraal.

Jezus laat zien wat er gebeurt als Gods woord leeft in de wereld. Veel van de lezingen spelen zich af in Jeruzalem, waar Jezus met verschillende mensen in gesprek gaat. De reacties zijn heel verschillend: veel mensen gaan in hem geloven, anderen wijzen zijn woorden af.

Jezus zegt tegen de mensen: ‘Als je mij niet gelooft, geloof dan tenminste in wat ik doe.’
Hij gaat naar de Jordaan, naar de plek waar Johannes de Doper mensen gedoopt heeft. Veel mensen gaan in Jezus geloven.
Jezus vertelt dat God zijn Vader is. Hij zegt: ‘Wie van God is, luistert naar de woorden van God.’ Naar wie luisteren wij?

In de dienst van 21 november gedenken we de mensen uit Ezinge en omstreken, die het afgelopen jaar overleden zijn. Ds. Lydia van Ketel leidt deze dienst.
28 november, 1ste advent, vieren we de maaltijd van de Heer met ds. A Landman.

De vier adventszondagen houden we ’s avonds een vesper, met als thema ‘Geef licht’. Als je bij de voorbereiding wil helpen, meld je dan bij de werkgroep liturgie en muziek.
 
Onder vreemden

Het speelt het liefst ver weg op het strand,
het kind dat nooit zijn eigen vader ziet,
die overzee is in dat ander land.

Het woont bij vreemden en het went er niet.
Zij fluisteren erover met elkaar.
Heimwee huist in zijn kleren en zijn haar.

En altijd denkt het dat hij komen zal:
vandaag niet meer; maar morgen, onverwacht-
en droomt van hem en roept hem in de nacht.

Ik wacht u, Vader van overwal.
                                               Ida Gerhardt

Gezegende en leerzame diensten/vespers toegewenst. Iedereen mag komen.
Namens de werkgroep liturgie en muziek, Anita Slopsema, Tineke Buist, Antje Slopsema en Henk Oosterhoff
 
terug
 
 

Vesper vervalt
datum en tijdstip 05-12-2021 om 19.30
meer details

Viering tweede advent
datum en tijdstip 05-12-2021 om 9.30
meer details

Viering derde advent
datum en tijdstip 12-12-2021 om 9.30
meer details

Viering vierde advent
datum en tijdstip 19-12-2021 om 9.30
meer details

 
adressen:
Kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Ezinge

Torenstraat 46
9891 AH  Ezinge


Contact

Wilt u contact opnemen met ons?

Dan graag via de volgende email-adressen of telefoonnummers:

 

scriba van de kerkenraad 

-mw. H. Oosterhoff 
  of tel: 0594-621280

 

predikant
-Vakant

Consulent

ds. H. Jansen


pastoraat
- dhr..B. Terpstra 
  of tel.nr. 0594-651577ledenadministratie of college van kerkrentmeesters
- mw. K. IJpema
  

koster
-
dhr. G. Slopsema

  tel.nr. 0594-621817


webmaster

- webmaster

 


Kerkvenster
 
Het gemeenteblad van de protestantse gemeente Ezinge.
Kerkvenster verschijnt iedere eerste zondag van de maand, m.u.v. juli en augustus.
Kopij 14 dagen eerder inleveren via: kerkvenster.pge@gmail.com
of bij Allersmaweg 19, 9891 BB  Ezinge
 


www.pkn.nl

www.petrus.protestantsekerk.nl

www.liedboek.nl

www.biblija.net

www.bijbelgenootschap.nl

www.pkwhelpt.nl

www.kerkinactie.nl

www.kindopzondag.nl

www.wierdenland.nl

www.wierdedorp.ezinge.com

www.classisgroningendrenthe.nl

www.wijdekerk.nl

www.c-cards.nl


 

 
Kerkvenster
foto gemaakt door K. IJpema
 
..
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.