PKN
Protestantse Gemeente Ezinge
 
Bij de diensten Bij de diensten

Ben je er klaar voor?

De profeet Jesaja spreekt de mensen moed in: ‘De Heer zegt: “Ik maak alles nieuw en jullie mogen mij helpen. Wees goed voor elkaar. Help elkaar. Doe wat je kunt en ik, de Heer, zal de rest doen.”’
Zo leven we toe naar Kerst: Wat een geschenk!
De engel Gabriël verschijnt aan Maria en vertelt dat ze een kindje krijgt dat ze Jezus moet noemen, Gods Zoon.
De engel vertelt ook dat de oude Elisabet een kindje krijgt (Johannes).
Wereldnieuws: Dan is het Kerstfeest en lezen we het verhaal van de geboorte van Jezus. Hij wordt geboren in een stal en krijgt meteen al veel bezoek. De herders, en later de wijzen uit oosten. En bij zijn besnijdenis komen Simeon en Hanna het kind bewonderen.
Simeon heeft er een lied gezongen:

  “Heer, u hebt uw belofte gehouden
  en kunt nu uw dienaar in vrede laten gaan.
  Want met eigen ogen heb ik de redding gezien,
  die u gebracht hebt ten overstaan van alle volken;
  een licht,
  dat de gelovige de ogen opent
  en roem brengt aan uw volk Israël”.

Welke Kerstgedachte komt er bij u boven? Deel het met anderen. We kunnen immers niet even samen na een kerkdienst met elkaar van gedachten wisselen.

In deze Adventstijd bereiden we ons voor op Kerst in de erediensten, maar ook in de vespers.
Bij de Kerstavond en Kerstmorgen zullen er extra muzikanten zijn om het een feestelijk tintje te geven.

Door de coronamaatregelen zal het iets anders van opzet zijn. We hebben nu gehoord dat we weer in een Lock down zitten en daarom zullen de vieringen online te volgen zijn, zonder dat er verder mensen in de kerk mogen zitten.
De diensten kunt u online volgen via de website vind u de link: klik op de link van de zondag.

Fijne diensten toegewenst thuis of in de kerk.

Namens de werkgroep liturgie en muziek,
Henk Oosterhoff


 
terug
 
 

Viering, alleen online te volgen
datum en tijdstip 24-01-2021 om 9.30
https://youtu.be/0IXMGnTXFbU    meer details

Kopij Kerkvenster inleveren
datum en tijdstip 29-01-2021 om 18:00
meer details

viering, alleen online te volgen
datum en tijdstip 31-01-2021 om 9.30
https://youtu.be/KD2iUeFPDEQ  meer details

Moderamen vergadering
datum en tijdstip 01-02-2021 om 15.00 uur
meer details

 
adressen:
Kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Ezinge

Torenstraat 46
9891 AH  Ezinge


Contact

Wilt u contact opnemen met ons?

Dan graag via de volgende email-adressen of telefoonnummers:

 

scriba van de kerkenraad 

-mw. H. Oosterhoff 
  of tel: 0594-621280

 

predikant
-Vakant

Consulent

ds. H. Jansen


pastoraat
- dhr..B. Terpstra 
  of tel.nr. 0594-651577ledenadministratie of kerkrentmeesters
- mw. K. IJpema
  

koster
-
dhr. G. Slopsema

  tel.nr. 0594-621817


webmaster

- webmaster

 


Kerkvenster
 
Het gemeenteblad van de protestantse gemeente Ezinge.
Kerkvenster verschijnt iedere eerste zondag van de maand, m.u.v. juli en augustus.
Kopij 14 dagen eerder inleveren via: kerkvenster.pge@gmail.com
of bij Allersmaweg 19, 9891 BB  Ezinge
 


www.pkn.nl

www.petrus.protestantsekerk.nl

www.liedboek.nl

www.biblija.net

www.bijbelgenootschap.nl

www.pkwhelpt.nl

www.kerkinactie.nl

www.kindopzondag.nl

www.wierdenland.nl

www.wierdedorp.ezinge.com

www.wijdekerk.nl

www.c-cards.nl


 

 
Kerkvenster
foto gemaakt door K. IJpema
 
..
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.