PKN
Protestantse Gemeente Ezinge
 
WELKOM WELKOM

W e l k o m   b i j   d e   p r o t e s t a n t s e   g e m e e n t e   v a n   E z i n g e


Op deze site willen we u kennis laten maken met onze gemeente en wat ons als gemeente bezig houdt. 

We nodigen u ook van harte uit om één van onze erediensten bij te wonen als we weer mogen samenkomen.
Af en toe zijn er online vieringen vanuit onze kerk en vanaf 5 juli mogen er weer gemeenteleden bij de viering aanwezig zijn, informatie hierover vindt u hieronder of bij de Erediensten.


Onder het kopje 'Erediensten' kunt u bekijken wanneer en hoe laat alle diensten worden gehouden.

Wat handig is om te weten;

  • we zingen uit het nieuwe liedboek. Bent u niet in het bezit van het nieuwe liedboek? Dan kunt u er één lenen, in de kerk, tijdens de eredienst.
  • na de eredienst is er bijna altijd gelegenheid om samen koffie/thee te drinken. 
En in de agenda staan alle andere activiteiten.

Graag tot ziens.
 
Viering, (ook online) op 5 juli a.s. Viering, (ook online) op 5 juli a.s.

Op zondag 5 juli kunt u weer een viering bijwonen die in onze eigen kerk wordt gehouden.
Hiervoor moet u zich aanmelden bij de scriba.
De viering is ook online te bekijken.
Dominee J. Abbink zal voorgaan om half 10.

Hieronder staat de link voor de online viering van 5 juli.
https://youtu.be/sWcJ4IzJlPE

 
 
Viering op 5 juli Viering op 5 juli
 
Aanmelden voor de eredienst van 5 juli
 
Omdat de maatregelen rond het coronavirus zijn versoepeld heeft de kerkenraad besloten om in juli twee vieringen te houden waar gemeenteleden bij aanwezig kunnen zijn.
De eerste viering zal plaatsvinden op zondag 5 juli, aanvang 09.30 uur, met als voorganger ds. J. Abbink uit Buitenpost.
Bij deze viering worden uiteraard de richtlijnen van de overheid en het RIVM in acht genomen, zoals de anderhalve meter maatregel. 
Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
Omdat er in het kerkgebouw een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is (ongeveer 30), vragen we of u zich uiterlijk vrijdag 3 juli wilt aanmelden voor deze dienst.
Dat kan door een berichtje te sturen naar: scriba.ezinge@gmail.com
Telefonische opgave kan ook.
Geeft u ook aan met hoeveel personen u de dienst wenst te bezoeken?
We hanteren de regel: "wie het eerst komt, het eerst maalt".
Mocht u onverhoopt achter het net vissen, omdat het kerkgebouw al is "volgeboekt", dan bent u bij de volgende gelegenheid (zondag 26 juli) als eerste welkom.
 
Voor de mensen die, om wat voor reden ook, toch liever thuis blijven: de viering van zondag 5 juli wordt ook opgenomen en uitgezonden via YouTube.
De link voor deze uitzending staat enkele dagen voorafgaand aan de dienst op onze website en wordt u toegestuurd via de gemeente mail.
 
Voor het eerst sinds Biddag zal er dus weer een "fysieke" kerkdienst plaatsvinden in de kerk van Ezinge.
We wensen een ieder die hierbij aanwezig is, maar ook de mensen die de dienst thuis zullen volgen, een gezegende viering toe.
 
Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ezinge,
 
Henny Oosterhoff, scriba
telefoon: 0594-621280
 
Paaskaars 2020 Paaskaars 2020
lees meer »
 
coronavirus coronavirus

In ieder geval tot 1 juli zijn er geen gemeenschappelijke vieringen of bijeenkomsten in de kerk of Toornhuus.
Dit in verband met het coronavirus. Tenzij de richtlijnen van de overheid wijzigen.

Voor vragen en of hulp kunt u ons bereiken via de mailadressen of telefonisch. Zie de gegevens in de rechterkolom.

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/niet-naar-de-kerk-zondag-dit-kunt-u-wel-doen/?utm_source=nieuwsbrief_corona&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=200502

Op zondagen wordt op NPO2 om 9.20 uur een korte meditatie door ds. René de Reuver of een andere voorganger vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk uitgezonden. Dit ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet door gaan. Deze uitzending wordt verzorgd door de EO.

Ook andere kerkdiensten worden via internet aangeboden:
Een paar extra tips over hoe je een kerkdienst het beste kunt vinden.
Live streamen naar Facebook
Live streamen via YouTube
Via Adroid app.
SIKN is verantwoordlijk voor Kerkomroep.nl. Zij verzorgen kerktelefoon, kerkradio, kerkTV, kerktelevisie en kerkomroep. Voor meer informatie zie http://www.sikn.nl/.
www.kerkdienstgemist.nl   of  www.kerkomroep.nl    Bijv. PGWH – Winsum , waarin ds. H. Jansen en  ds. R. Renooij voorgaan.
U kunt dit op zondag, maar ook elk gewenst moment van de dag beluisteren.

De website van de gemeente te Winsum, hierop vindt u informatie over de zondagse diensten en ook de liturgie. https://www.pgwh.nl/nl/  
Eerste zondag van de maand is bij hen 'dienst met jong en oud' en met aanvangstijd 10.00 u.

Op de onderstaande site vind u allerlei verdere informatie van de landelijke protestantse kerk:
https://www.protestantsekerk.nl/
 
 
V&T Innerlijk pelgrimeren, op weg naar je hart V&T Innerlijk pelgrimeren, op weg naar je hart

ivm coronavirus is deze bijeenkomst uitgesteld. Datum nog niet bekend.

Welkom op  ??? om 19.30 uur in het Toornhuus
Innerlijk pelgrimeren, op weg naar je hart

Wie pelgrimeert, reist doorgaans naar een heilige plaats zoals Santiago de Compostela, Rome of Jeruzalem. Vroeger deed men dit om een heilige te vereren en om boete te doen. Tegenwoordig gaan mensen, en niet alleen jongeren, op weg om afstand te nemen van het dagelijkse leven en alles op een rijtje te zetten. Tijdens de tocht bezinnen ze zich op wat ze belangrijk vinden in hun leven, in het samenleven met anderen en in hun relatie met de Andere, datgene wat boven ons uitgaat, of, zo u wilt, God.

Om te pelgrimeren hoef je niet letterlijk op pad te gaan. De antwoorden kun je immers ook vinden in jezelf als je stilstaat bij en aandacht geeft aan wat je raakt, wat voor gevoelens je hebt, je dromen en ingevingen. Het gaat om de kunst van het luisteren naar de innerlijke stem en naar de wijsheid in ons eigen hart.
Net als bij een echte pelgrimstocht is er wel enige oefening voor nodig. Esther Wiersma geeft daarom een workshop met eenvoudige praktische opdrachten die voor iedereen geschikt zijn.

Door te (leren) zien met de ogen van het hart, leren we ‘in helder inzicht en alle fijngevoeligheid te onderscheiden waarop het aankomt’ [Filip. 1,19]; leren we te onderscheiden tussen hoofdzaken en bijzaken; leren we af te zien van bijzaken en leren we ons te richten op wat er werkelijk toe doet.

Deze weg is niet echt eenvoudig, maar wel boeiend en altijd de moeite waard. Het is een leer- en groeiproces, waarin we kunnen worden wie en wat we ten diepste zijn! In de bijbel heet dat: ‘beeld van God’ (Gen. 1, 26)

Gaat u mee op pad? Kom dan op ??? maart naar het Toornhuus. Inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur. We beginnen om 19:30 uur.
 
 
Werkgroep Groene Kerk Werkgroep Groene Kerk

Werkgroepleden voor Werkgroep Groene Kerk gezocht

Als kerk willen we duurzaam met elkaar en onze omgeving omgaan. Kerk in Actie en Tear hebben daar een initiatief voor genomen waar kerken zich bij aan kunnen sluiten. De website http://www.groenekerken.nl bevat allerlei informatie over hoe je als kerk duurzamer en ‘groener’ kan worden.
De bedoeling is dat kerken zich aanmelden en elk jaar verder vergroenen. Niet te grote stappen tegelijk, maar wel steeds weer stappen zetten. Aan de ene kant wordt de kerk daar zelf groener van, en het kan ook anderen stimuleren om groener te worden.

Op initiatief van het College van Kerkrentmeesters heeft de kerkenraad besloten dat het een goed idee is dat we als kerk in Ezinge hier actief mee bezig gaan, en wil ze een Werkgroep Groene Kerk in het leven roepen. Hoe ziet die werkgroep eruit en wat doen ze?
  • Ze bestaat uit gemeenteleden met een groen hart dan en/of groene ambitie
  • Ze schrijven onze kerk in als groene kerk
  • Ze laten zich inspireren door de groenekerken.nl website: Toolkit met tips, presentaties, Bijbelstudies, ... en vullen dit aan met hun eigen plannen....
  • Ze doen voorstellen om onze kerk groener te maken, en presenteren deze in de kerkenraad zodat deze hierover kan besluiten en eventueel budget kan toekennen.
  • Ze schrijven erover in het kerkvenster
  • Ze presenteren de vergroening jaarlijks op de gemeentevergadering

Kost het veel tijd om in die werkgroep deel te nemen? Dat is door de deelnemers zelf te bepalen. De werkgroep hoeft in principe maar een paar keer per jaar bij elkaar te komen.

Lijkt het leuk/interessant/de moeite waard om lid te worden van de Werkgroep Groene kerk?
Neem dan contact op met ondergetekende.

Namens de kerkenraad/College van Kerkrentmeesters.
Thierry Wiersma
lees meer »
 
Kerkblad Kerkblad

         Kerkvenster

Wanneer u kopij heeft voor het kerkblad kunt u dat sturen naar: kerkvenster.pge@gmail.com

Kopij voor het augustus nummer kunt u tot en met vrijdag 24 juli insturen.

 
Wij de kerk Wij de kerk
https://www.wijdekerk.nl
 
 

ivm coronavirus is deze viering afgelast
datum en tijdstip 12-07-2020 om 09:30
meer details

ivm coronavirus is deze viering afgelast
datum en tijdstip 19-07-2020 om 09:30
meer details

Kopij Kerkvenster inleveren
datum en tijdstip 24-07-2020 om 18:00
meer details

viering, bij deelname opgave verplicht. Ook online te volgen
datum en tijdstip 26-07-2020 om 09:30

Aanmelden voor kerkdienst 26 juli is verplicht
 
Dat kan door een berichtje te sturen naar: scriba.ezinge@gmail.com
Telefonische opgave kan ook via telefoonnr: 0594-621280
meer details

 
adressen:
Kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Ezinge

Torenstraat 46
9891 AH  Ezinge


Contact

Wilt u contact opnemen met ons?

Dan graag via de volgende email-adressen of telefoonnummers:

 

scriba van de kerkenraad 

-mw. H. Oosterhoff 
  of tel: 0594-621280

 

predikant
-Vakant

Consulent

ds. H. Jansen


pastoraat
- dhr..B. Terpstra 
  of tel.nr. 0594-651577ledenadministratie of kerkrentmeesters
- mw. K. IJpema
  

koster
-
dhr. G. Slopsema

  tel.nr. 0594-621817


webmaster

- webmaster

 


Kerkvenster
 
Het gemeenteblad van de protestantse gemeente Ezinge.
Kerkvenster verschijnt iedere eerste zondag van de maand, m.u.v. juli en augustus.
Kopij 14 dagen eerder inleveren via: kerkvenster.pge@gmail.com
of bij Allersmaweg 19, 9891 BB  Ezinge
 


www.pkn.nl

www.petrus.protestantsekerk.nl

www.liedboek.nl

www.biblija.net

www.bijbelgenootschap.nl

www.pkwhelpt.nl

www.kerkinactie.nl

www.kindopzondag.nl

www.wierdenland.nl

www.wierdedorp.ezinge.com

www.c-cards.nl

www.wijdekerk.nl

 

 
Kerkvenster
foto gemaakt door K. IJpema
 
..
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.