PKN
Protestantse Gemeente Ezinge
 
WELKOM WELKOM

W e l k o m   b i j   d e   p r o t e s t a n t s e   g e m e e n t e   v a n   E z i n g e


Op deze site willen we u kennis laten maken met onze gemeente en wat ons als gemeente bezig houdt. 

We nodigen u ook van harte uit om één van onze vieringen online bij te wonen.
Informatie hierover vindt u hieronder of bij de Erediensten.

Onder het kopje 'Erediensten' kunt u bekijken wanneer en hoe laat alle diensten worden gehouden.

Wat handig is om te weten;

  • we zingen uit het nieuwe liedboek. Bent u niet in het bezit van het nieuwe liedboek? Dan kunt u er één lenen, in de kerk, tijdens de eredienst.
  • na de eredienst is er bijna altijd gelegenheid om samen koffie/thee te drinken.(helaas niet in coronatijden) 
En in de agenda staan alle andere activiteiten.

Graag tot ziens.
 
Vieringen in Coronatijd Vieringen in Coronatijd
 
Vieringen
 
In verband met de aangescherpte maatregelen rond het coronavirus heeft de kerkenraad besloten om vanaf nu (voorlopig) alle kerkdiensten online uit te zenden via YouTube, zonder dat daar gemeenteleden bij aanwezig kunnen zijn.
We hebben dit besluit genomen uit het oogpunt van veiligheid, maar ook uit solidariteit met de samenleving, waar momenteel bijna alles op slot zit.
 
Het betekent dat we niet kunnen samenkomen in onze sfeervolle kerk op de wierde van Ezinge om met elkaar te vieren. Een "zure appel" waar we even doorheen moeten bijten, maar het is niet anders. Als kerk nemen we de bestrijding van het virus serieus en voelen we ons betrokken bij onze medemensen in deze corona tijd.

Hieronder vindt u de link naar de dienst van de zondag:
28 februari https://youtu.be/ZhWMRAmGk9M
7 maart https://youtu.be/lEY26SYPrws
14 maart https://youtu.be/FNA55kI6JUs
21 maart https://youtu.be/rQRhRFkcDDU
28 maart https://youtu.be/luzmYp3H63w
1 april https://youtu.be/ZiHmJIYiAvw
2 april https://youtu.be/13Tambv5cH8
3 april https://youtu.be/yDuiJ0pkXAk
4 april https://youtu.be/tJv_T24k-TI

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ezinge wens ik u veel sterkte in deze donkere dagen, maar bovenal Gods nabijheid.

 
Met vriendelijke groet,
Henny Oosterhoff, scriba
telefoon: 0594-621280
lees meer »
 
Actie Kerkbalans 2021 Actie Kerkbalans 2021

We zijn weer langs geweest voor de enveloppen van actie kerkbalans.
Er zijn weer vele toezeggingen gedaan, daarvoor alvast onze hartelijke dank.
Heeft de loper u niet thuis aangetroffen?
U kunt de envelop in de brievenbus van Torenstraat 7 te Ezinge doen.

 
Dit jaar willen we graag het witte hek naast de toren restaureren. Het hek behoeft onderhoud aan zowel het hout als ijzerwerk.
Hiervoor kunt u een gift geven via onderstaande QR code.
Alvast bedankt.
 

 
 
Paaskaars 2020-2021 Paaskaars 2020-2021
lees meer »
 
Werkgroep Groene Kerk Werkgroep Groene Kerk

Werkgroepleden voor Werkgroep Groene Kerk gezocht

Als kerk willen we duurzaam met elkaar en onze omgeving omgaan. Kerk in Actie en Tear hebben daar een initiatief voor genomen waar kerken zich bij aan kunnen sluiten. De website http://www.groenekerken.nl bevat allerlei informatie over hoe je als kerk duurzamer en ‘groener’ kan worden.
De bedoeling is dat kerken zich aanmelden en elk jaar verder vergroenen. Niet te grote stappen tegelijk, maar wel steeds weer stappen zetten. Aan de ene kant wordt de kerk daar zelf groener van, en het kan ook anderen stimuleren om groener te worden.

Op initiatief van het College van Kerkrentmeesters heeft de kerkenraad besloten dat het een goed idee is dat we als kerk in Ezinge hier actief mee bezig gaan, en wil ze een Werkgroep Groene Kerk in het leven roepen. Hoe ziet die werkgroep eruit en wat doen ze?
  • Ze bestaat uit gemeenteleden met een groen hart dan en/of groene ambitie
  • Ze schrijven onze kerk in als groene kerk
  • Ze laten zich inspireren door de groenekerken.nl website: Toolkit met tips, presentaties, Bijbelstudies, ... en vullen dit aan met hun eigen plannen....
  • Ze doen voorstellen om onze kerk groener te maken, en presenteren deze in de kerkenraad zodat deze hierover kan besluiten en eventueel budget kan toekennen.
  • Ze schrijven erover in het kerkvenster
  • Ze presenteren de vergroening jaarlijks op de gemeentevergadering

Kost het veel tijd om in die werkgroep deel te nemen? Dat is door de deelnemers zelf te bepalen. De werkgroep hoeft in principe maar een paar keer per jaar bij elkaar te komen.

Lijkt het je leuk/interessant/de moeite waard om lid te worden van de Werkgroep Groene kerk?
Neem dan contact op met ondergetekende.

Namens de kerkenraad/College van Kerkrentmeesters.
Thierry Wiersma
 
Kerkblad Kerkblad

         Kerkvenster

Wanneer u kopij heeft voor het kerkblad kunt u dat sturen naar: kerkvenster.pge@gmail.com

Kopij voor het maart nummer kunt u tot en met vrijdag 26 februari insturen.

 
Wij de kerk Wij de kerk
https://www.wijdekerk.nl
 
 

Kopij Kerkvenster inleveren
datum en tijdstip 26-02-2021 om 18:00
meer details

viering, alleen online te volgen
datum en tijdstip 28-02-2021 om 9.30

https://youtu.be/ZhWMRAmGk9M

 

meer details

Moderamen vergadering
datum en tijdstip 01-03-2021 om 15.00 uur
meer details

Redactievergadering
datum en tijdstip 02-03-2021 om 19:30 uur
meer details

 
adressen:
Kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Ezinge

Torenstraat 46
9891 AH  Ezinge


Contact

Wilt u contact opnemen met ons?

Dan graag via de volgende email-adressen of telefoonnummers:

 

scriba van de kerkenraad 

-mw. H. Oosterhoff 
  of tel: 0594-621280

 

predikant
-Vakant

Consulent

ds. H. Jansen


pastoraat
- dhr..B. Terpstra 
  of tel.nr. 0594-651577ledenadministratie of college van kerkrentmeesters
- mw. K. IJpema
  

koster
-
dhr. G. Slopsema

  tel.nr. 0594-621817


webmaster

- webmaster

 


Kerkvenster
 
Het gemeenteblad van de protestantse gemeente Ezinge.
Kerkvenster verschijnt iedere eerste zondag van de maand, m.u.v. juli en augustus.
Kopij 14 dagen eerder inleveren via: kerkvenster.pge@gmail.com
of bij Allersmaweg 19, 9891 BB  Ezinge
 


www.pkn.nl

www.petrus.protestantsekerk.nl

www.liedboek.nl

www.biblija.net

www.bijbelgenootschap.nl

www.pkwhelpt.nl

www.kerkinactie.nl

www.kindopzondag.nl

www.wierdenland.nl

www.wierdedorp.ezinge.com

www.wijdekerk.nl

www.c-cards.nl


 

 
Kerkvenster
foto gemaakt door K. IJpema
 
..
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.