PKN
Protestantse Gemeente Ezinge
 
Nieuwsbrief april Nieuwsbrief april

Van de kerkenraad

Kerkvenster van april ziet er anders uit dan anders. Geen overzicht van erediensten en geen agenda. Wij ontmoeten elkaar momenteel niet wekelijks tijdens de vieringen en de vespers. Ook zijn er geen andere kerkelijke bijeenkomsten. Het contact verloopt alleen via brieven, telefoon, e-mails en de website.

De afgelopen weken werden gekenmerkt door de crisis rondom het coronavirus. Veel mensen verkeren in onzekerheid, angst en isolement. We weten niet wat de toekomst voor ons in petto heeft. Elke dag kan de situatie weer veranderen.

Op maandag 23 maart heeft de overheid de maatregelen in verband met het virus opnieuw aangescherpt. Wij volgen als kerk dan ook de landelijke richtlijnen.
Dit betekent voor onze gemeente dat de openstelling van de kerk, voor een moment van bezinning op de woensdag- en zondagmiddagen, is afgelast.
Tevens vinden alle kerkdiensten, vergaderingen en bijeenkomsten in het kerkgebouw en in het Toornhuus geen doorgang tot 1 juni. Mochten de ontwikkelingen in de loop van de tijd dusdanig in positieve zin veranderen, dan kunnen deze regels altijd nog worden aangepast.

Actuele informatie vindt u op deze website. Als het nodig is zal de scriba ook berichten verzenden.
De huidige situatie heeft veel impact op het dagelijks leven van ons allen. We wensen u dan ook veel sterkte en Gods zegen toe in deze moeilijke tijd!

Als kerkgemeenschap blijven we ons verbonden voelen met elkaar.
In de brief aan alle gemeenteleden stonden twee verzen van lied 416 uit het Liedboek. Hierbij geven we u die nogmaals mee als teken van troost en hoop.

Ga met God en Hij zal met je zijn:           Ga met God en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,                       tot wij weer elkaar ontmoeten,
over jou zijn vleugels spreiden.                in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.           Ga met God en Hij zal met je zijn.

Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u contact opnemen met één van de onderstaande personen van de werkgroep pastoraat of van het moderamen.

Trijnie Neutel, telefoon 0594-621803
Coby Mennes, telefoon 0594-857730
Fenna Slopsema, telefoon 0594-621817
Bert Terpstra, telefoon 0594-621577
Johan Neutel, telefoon 0594-621803
Henny Oosterhoff, telefoon 0594-621280

Hopend en vertrouwend op betere tijden, groeten wij u vanuit onze betrokkenheid met u allemaal.
Een vriendelijke, hartelijke groet van

de kerkenraad
 
 
Nieuwsbrief maart Protestantse Gemeente Ezinge

Nieuwsbrief maart Protestantse Gemeente Ezinge

Broeders en zusters van de Protestantse Gemeente Ezinge,

De maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus houden onze dorpen in zijn greep. Vanuit de kerkenraad willen we met u delen wat dit betekent voor onze gemeente.

Afgelopen woensdagavond heeft de koster de klok van onze kerk geluid als teken van troost en hoop, van aanwezigheid en verbondenheid. De komende twee woensdagavonden,
25 maart en 1 april, zal dit opnieuw gebeuren.

Rondom de kerkdiensten
We hebben besloten om tot 1 juni geen diensten en vespers te houden.
Wanneer er iets wijzigt, laten we dat weten via onze website (ezinge.protestantsekerk.net)  en via het Kerkvenster.

Rondom gemeenteactiviteiten
Alle activiteiten in het kerkgebouw en het Toornhuus komen te vervallen.
De avond van Vorming & Toerusting over “Innerlijk pelgrimeren, op weg naar je hart” op dinsdagavond 24 maart wordt uitgesteld tot een nader te bepalen datum.
De film “Jésus de Montréal”, die in het kader van de Veertigdagentijd vanuit Vorming & Toerusting op 3 april zou worden vertoond in het Dorpshuis, gaat niet door.

Omzien naar elkaar
Door de maatregelen rondom corona zijn er veel mensen die zich eenzaam voelen of met plotselinge gevoelens van angst of verdriet zitten. We denken aan ouderen, zieken, gemeenteleden met weinig familie, vrienden of contacten, mensen die zorg nodig hebben en aan iedereen voor wie het een last is in deze weken op elkaars lip te zitten. Een bezoekje is prettig en geeft lucht. Maar juist bezoek is in deze periode niet raadzaam. Wel kunnen we met elkaar bellen, videobellen, whatsappen of skypen.

Als kerkelijke gemeenschap willen we omzien naar elkaar. We vragen uw inzet om dat ook in deze periode te realiseren.
  1. Het moderamen van onze kerkenraad is beschikbaar voor een telefonisch gesprek, als moment van contact of om even uw hart te kunnen luchten. U kunt hen bereiken op de volgende tijden:
Preses Johan Neutel, vanaf ’s middags 15.00 uur; telefoon: 0594-621803
Scriba Henny Oosterhoff, vanaf ’s morgens 10.00 uur; telefoon: 0594-621280
Vice-preses Bert Terpstra, vanaf ’s middags 14.00 uur; telefoon: 0594-621577
  1. U kunt contact opnemen met de contactpersoon van ons pastoraal team voor een gesprek (per telefoon) of om iemand te noemen die pastoraal gesprek kan gebruiken. Contactpersoon: Trijnie Neutel, telefoon 0594-621803, e-mail: trijnieneutel@gmail.com
  2. Hebt u praktische hulp nodig of kunt u die bieden? Neem contact op met diaken Jakob IJpema, telefoon 0594-621895, e-mail: j.ijpema@hetnet.nl  
  3. Het kerkgebouw is voorlopig elke week open op zondagmiddag en woensdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur voor een moment van rust, stilte en bezinning. Ook kan er een kaarsje worden aangestoken. Er is dan iemand van de kerkenraad aanwezig. Vanzelfsprekend houden we dan ten opzichte van elkaar de afstand die nu nodig is.  We hebben dit ivm. de aangescherpte regelgeving van de regering helaas weer moeten stopzetten.
  4. Thuis luisteren naar dezelfde kerkdienst kan ook verbondenheid creëren. Veel gemeentes 'streamen' kerkdiensten (zonder kerkgangers) via een servicedienst op internet. Wie een internetverbinding heeft kan afstemmen op de diensten van onze buurgemeente Winsum-Halfambt. Zie: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10495  Op 22 maart en 5 april is ds. Ruth Renooij de voorganger, op 29 maart en de Paasmorgen is dat onze consulent ds. Harmen Jansen. Als u per computer luistert, kan het wel zijn dat de dienst niet direct om half tien te ontvangen is, door overbelasting van de service. Later op de zondag luisteren, of in de week, kan ook. 

Ga met God!
We nodigen u uit om thuis te zingen of te lezen lied 416 (Liedboek 2013) en zo met elkaar in geloof verbonden te zijn als één gemeenschap.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.


Hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Johan Neutel, preses
Henny Oosterhoff, scriba
lees meer ยป
 
 

Vesper vervalt
datum en tijdstip 05-12-2021 om 19.30
meer details

Viering tweede advent
datum en tijdstip 05-12-2021 om 9.30
meer details

Viering derde advent
datum en tijdstip 12-12-2021 om 9.30
meer details

Viering vierde advent
datum en tijdstip 19-12-2021 om 9.30
meer details

 
adressen:
Kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Ezinge

Torenstraat 46
9891 AH  Ezinge


Contact

Wilt u contact opnemen met ons?

Dan graag via de volgende email-adressen of telefoonnummers:

 

scriba van de kerkenraad 

-mw. H. Oosterhoff 
  of tel: 0594-621280

 

predikant
-Vakant

Consulent

ds. H. Jansen


pastoraat
- dhr..B. Terpstra 
  of tel.nr. 0594-651577ledenadministratie of college van kerkrentmeesters
- mw. K. IJpema
  

koster
-
dhr. G. Slopsema

  tel.nr. 0594-621817


webmaster

- webmaster

 


Kerkvenster
 
Het gemeenteblad van de protestantse gemeente Ezinge.
Kerkvenster verschijnt iedere eerste zondag van de maand, m.u.v. juli en augustus.
Kopij 14 dagen eerder inleveren via: kerkvenster.pge@gmail.com
of bij Allersmaweg 19, 9891 BB  Ezinge
 


www.pkn.nl

www.petrus.protestantsekerk.nl

www.liedboek.nl

www.biblija.net

www.bijbelgenootschap.nl

www.pkwhelpt.nl

www.kerkinactie.nl

www.kindopzondag.nl

www.wierdenland.nl

www.wierdedorp.ezinge.com

www.classisgroningendrenthe.nl

www.wijdekerk.nl

www.c-cards.nl


 

 
Kerkvenster
foto gemaakt door K. IJpema
 
..
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.