PKN
Protestantse Gemeente Ezinge
 
Pasen

Pasen

Pasen; het hart van ons christelijk geloof
 
In onze tuin staan heel veel paarse en witte krokussen; het geel van de narcissen schreeuwt om aandacht en de kievietsbloemen laten zich voorzichtig zien.
 
Paastijd in de natuur. Midden in de tijd van vasten, inkeer en boete zie je al dat het ergens op uitloopt. Iets dat mooier en voller zal zijn dan je durft te denken. Die witte krokussen trekken je aandacht of je wilt of niet. En ze dwingen je vragen aan jezelf te stellen.
 
Kan ik te midden van de dagelijkse hectiek die ik voel of ervaar nog het licht opzoeken? Durf ik in de avond of ochtend nog een kaars aan te steken zodat ik me bewust ben van de vlam van de Eeuwige? Kan ik me openstellen voor de warmte ervan?
 
Heb ik de ruimte licht te laten vallen op de donkerste plekken van mijn hart, daar waar het verdriet of de onzekerheid vat op me hebben gekregen? Daar waar ik niet altijd zeker weet of ik het wel goed doe, of het allemaal wel lukt of ik wel optimaal vorm geef aan mijn leven als gelovige. Daar waar mijn hart diep geraakt is door de ander, zodat er een litteken is ontstaan dat ik wel weg wil denken maar dat soms zomaar weer zo rauw kan aanvoelen.
 
In die donkere spelonken diep van binnen is het licht van God zo ver weg. Daar is schaduw, en waar schaduw is, regeert de dood. De veertigdagentijd dwingt ons juist diep van binnen te kijken en onze aarzelingen te beleven, maar ook te zoeken naar momenten, vonken van licht.
 
Van de paarse tijd van boete en inkeer gaan we op naar het vrolijke witte Paasfeest vol belofte en vernieuwing. Maagdelijk wit. Er is een altijd nieuw begin. Jezus zelf heeft de witte zweetdoeken in het graf afgelegd en hij is opgestaan. Hoe is het mogelijk?
 
Maria geloofde het niet toen ze de tuinman tegenkwam, hoe kon ze ook. Maar hij noemde haar naam, zoals onze naam genoemd wordt bij de doop als wij gekleed worden met het witte kleed van Christus, als wij opgenomen worden in een gemeenschap, die elke zondag weer verwarmd wordt met de vlam van de Paaskaars.
 
En toen hij haar naam noemde ontvlamde er iets in haar binnenste zoals wij ook zouden willen dat die ene die niet meer leeft, maar die je zo mist, elke dag opnieuw, daar nog een keer zou staan en simpelweg je naam zou noemen. Daarom was Maria zo diep geraakt en geroerd.
 
Die ene van wie zij zoveel hield noemde haar naam, opnieuw en totaal onverwacht. Wij weten wel dat onze geliefden niet meer voor ons zullen staan om onze naam te noemen, althans niet hier. Tegelijkertijd leven zij voort in ons en om ons heen. Vaak nog horen wij hun stem en lijkt de tijd even stil te staan bij die bijzondere herinnering, dat ene moment dat levend blijft dwars door de dood heen. En daarmee is de kern van Pasen geraakt.
 
Er is leven, er zijn levende herinneringen die door de dood heen ons leven vorm kunnen geven. Jezus opgestaan, dood gewaand maar nog altijd leeft hij dwars door zijn eigen dood heen in ons voort. Nog altijd geeft hij richting aan ons bestaan. Nog altijd roept hij liefde in ons wakker als wij verdwaasd in de spiegel staren in de hoop dat die ene naast ons zal staan.
 
Nog altijd gaat Hij ons voor als wij samen het brood delen, als wij de Paaskaars aansteken, als wij samen in liefde een kring vormen waar plaats is voor allen, de levenden en de gestorvenen. Zij die ons voorgingen en zij die zo klein als ze zijn het druivensap drinken; teken van belofte en toekomst. Samen zijn we verenigd in verleden, heden en toekomst. In herinnering en vooruitzien. In verdriet en vreugde.
 
Daar worden wij gevoed en geleid naar onze diepste ziel. Daar waar Jezus plotseling ons aanziet en aanmoedigt onszelf op te pakken en ons hart open te stellen voor een ieder die met ons leven wil delen.
 
Zoekers en zwervers als wij zijn op zoek naar liefde om de leegte te vullen. Naar rust en stilte om de dagelijkse drukte te ontvluchten, zodat we opnieuw geankerd verder kunnen gaan.
 
Pasen is ten diepste openstaan voor liefde die de dood in ons hart en leven verdringt zodat er op die donkere bange plekken een vonkje van licht doordringt, genoeg om dierbare herinneringen te beschijnen, genoeg om het leven iets lichter te doen voelen, genoeg om een dag verder te gaan, om weer vooruit te durven kijken. Genoeg om elkaar te bemoedigen en omarmen, om dankbaar te zijn voor elkaar, een gemeenschap van mensen, zo menselijk als we zijn, met hoop en geloof in de toekomst.
 
En als er mensen zijn in onze kring, die even niet mee kunnen, bewaren we voor elkaar de hoop, de liefde en het leven, zodat we er later weer ruimhartig van kunnen delen. En zo blijven we trouw aan elkaar, aan onze opdracht. Zo ontdekken we wat het betekent om Pasen te leven en vorm te geven als we elkaar bij de weg houden.
 
Ik wens u allen een vrolijk en gezegend Paasfeest!
ds. Annemiek Boonstra

 
Vragen over geloven Vragen over geloven

Moeilijke vragen
Soms word je geconfronteerd met moeilijke vragen. Vragen waarvan het antwoord niet zo eenvoudig te geven is. Vragen ten aanzien van lijden, geloof, het hiernamaals, enzovoorts. Ook als kerk herkennen we deze vragen en proberen we met mogelijke antwoorden te komen. Misschien niet jouw antwoorden. Zie ze als een 'eerste aanzet'. Als uitdaging tot bezinning: wat zou jóuw antwoord dan zijn?

https://www.protestantsekerk.nl/geloof/10-moeilijke-vragen

 
Fluiten in de regen Fluiten in de regen

 
Hoe komt het
dat sommige mensen
zuur zitten te kijken in de zon
en dat anderen
kunnen fluiten in de regen ?
 
Hoe komt het,
dat er mensen zijn,
die, als ze hun ogen open doen
altijd iets verkeerds zien ?
 
Dat komt
omdat ze verkeerd denken
over de zin van het leven
en van de dingen !
 
Ze hebben God nodig,
niet als een onpersoonlijk wazig wezen,
ergens in de verte,
maar als een persoonlijke vriend,
als een vader, heel dichtbij.
 
In een intieme omgang
met God
krijgen de mensen
andere ogen voor dingen
en elke morgen
een nieuw hart.
 

Phil. Bosman
 

 
jij jij

Christus heeft geen lichaam op aarde,
behalve dat van jou,
geen handen,
behalve die van jou,
geen voeten,
behalve die van jou.
Het zijn jouw ogen die Christus' meedeleven 
voor de wereld moeten uitstralen;
het zijn jouw voeten waarmee
Hij gaat om goed te doen;
en het zijn jouw handen
waar Hij ons nu mee moet zegenen.Theresia van Avila

 
Zomer Zomer

Zomer van verlangen
 
 
waar is de zomer van verlangen?
waar is de zomer zonder tijd?
waar is de zomer van bezinning?
de zomer is de stilte kwijt.

dé grote zomer zal eens komen,
maar zonder tent, zonder gereis
en zonder ijsjes, zonder herrie,
de échte zomer is 't paradijs.

als pelgrim wil ik daarheen reizen,
als tenthaak klem ik mijzelf vast,
met heel mijn hart en heel mijn wezen,
zoek ik Zijn zomer op de tast.

al moet ik door de diepste dalen
en wordt mijn ziel door strijd bekrast.
al zou ik in het bos verdwalen,
ik hou mij aan Gods reisplan vast.

zal eens die mooie zomer komen?
voor u, voor jou, en ook voor mij?
laat dan de bijbel toch uw Gids zijn,
dan komt de zomer naderbij.Cobie Verheij-de Peuter

 
Licht dat ons aanstoot Licht dat ons aanstoot

Licht dat ons aanstoot
 
Opkomend licht van de zon-
in alle vroegte
verdwijnen langzaam
duister en kou
alles begint te leven
aangeraakt
door het warme licht.
Een wonder!
 
Jezus
Licht der wereld
geboren in de nacht
van onze wereld
waar het koud is
en donker:
er is pijn
verdriet
eenzaamheid
er is onrecht
machthebbers
zijn blind
voor recht en vrede.
 
Jezus is anders
Vredevorst
Immanuël
‘God met ons’
Hij opent ogen
en geraakt door Hem
komen mensen tot leven.
Een wonder!
 
Van dat wonder
mogen we getuigen-
en dwars tegen
alle duisternis in
wordt het licht!


geschreven door Ds. Bert Pleijsant 
 

 
You are who you are You are who you are


You are who you are for a reason.

You're part of an intricate plan.

You're a precious and perfect unique design,

Called God's special woman or man.

 

You look like you look for a reason.

Our God made no mistake.

He knit you together within the womb,

You're just what he wanted to make.

 

The parents you had were the ones he chose,

And no matter how you may feel,

They were custom designed with God's plan in mind,

And they bear the Master's seal.

 

No, that trauma you faced was not easy.

And God wept that it hurt you so;

But it was allowed to shape your heart 

So that into his likeness you'd grow.

 

You are who you are for a reason,

You've been formed by the Master's rod.

You are who you are, beloved,

Because there is a God!Russell Kelfer

 
Gedicht GedichtMAAK MIJ TOT EEN INSTRUMENT VAN UW VREDE

Maak mij tot een instrument van Uw vrede,
Laat mij liefde brengen waar haat is,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergeving aan mensen die zwak zijn;
laat mij hoop geven aan wie wanhopen,
geloof aan wie twijfelen;
laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.


Franciscus van Assisi

 
Gedicht Gedicht

God, loop voor ons uit
om een goede weg te wijzen.

Sta achter ons,
als steun in de rug
en omarm ons als een vriend.

Wees onder ons
als we dreigen te vallen:
vang ons dan op.

Woon in ons midden
en geef kracht voor alledag.

Sta om ons heen
als een muur die ons beschermt
tegen angst en zorgen.

Wees boven ons:
uw zon geeft ons warmte.

Verlicht ons met uw zegen.
Vandaag en morgen.

Ga zo met ons mee
op al onze wegen.
Ga met ons mee.

 
 

eredienst
datum en tijdstip 24-09-2017 om 9.30 uur
meer details

Redactie vergadering Kerkvenster
datum en tijdstip 26-09-2017 om 19.30 uur
meer details

Kerkvenster rapen
datum en tijdstip 29-09-2017 om 09.00 uur
meer details

 
adressen:
Kerkgebouw:

Torenstraat 46

9891 AH  Ezinge

 

Protestantse Gemeente Ezinge:

p/a   mw. A. de Vries

L.W. de Blécourtstraat 14

9893 PP  Garnwerd

 


Contact

Wilt u contact opnemen met ons?

Dan graag via de volgende email-adressen of telefoonnummers:

 

scriba van de kerkenraad 

- mw. A. de Vries 
  of tel: 06-37613406

 

predikant

ds. A. Boonstra
  of tel.nr. 050-5797636


pastoraat

- mw. T. Neutel
  of tel.nr. 0594-621803ledenadministratie

- mw. K. IJpema
  of tel.nr. 0594-621895


 

koster

- dhr. F. Visser
  of tel.nr. 0594-621229


 

webmaster

- webmaster

 


Kerkvenster
 
Het gemeenteblad van de protestantse gemeente Ezinge.
Kerkvenster verschijnt iedere eerste zondag van de maand, m.u.v. juli en augustus.
Kopij 14 dagen eerder inleveren via:
of bij Allersmaweg 19, 9891 BB  Ezinge
 


www.pkn.nl

www.liedboek.nl

www.biblija.net

www.bijbelgenootschap.nl

www.kerkinactie.nl

www.kindopzondag.nl

www.wierdenland.nl

www.wierdedorp.ezinge.com

www.classiswesterkwartier.webklik.nl

www.c-cards.nl

 
Kerkvenster
foto gemaakt door K. IJpema
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.