PKN
Protestantse Gemeente Ezinge
 
WELKOM WELKOM


W e l k o m   b i j   d e   p r o t e s t a n t s e   g e m e e n t e   v a n   E z i n g e


Op deze site willen we u kennis laten maken met onze gemeente en wat ons als gemeente bezig houdt. 

We nodigen u ook van harte uit om één van onze erediensten bij te wonen.

Onder het kopje 'Erediensten' kunt u bekijken wanneer en hoe laat alle diensten worden gehouden.

Wat handig is om te weten;

  • we zingen uit het nieuwe liedboek. Bent u niet in het bezit van het nieuwe liedboek? Dan kunt u er één lenen, in de kerk, tijdens de eredienst.
  • op de tweede zondag van de maand is de kidsclub, maar kijk voor de zekerheid even op facebook; Kidsclub Ezinge
  • na de eredienst is er bijna altijd gelegenheid om samen koffie/thee  te drinken. 
En in de agenda staan alle andere activiteiten.

Graag tot ziens.

 
Kerstzang 2017 Kerstzang 2017

Kerstzang Ezinge 2017

Welkom bij de Kerstzang 2017!
Ook in 2017 staat de Torenstraatkerk weer voor u open. Tijdens de jaarlijkse kerstzang kunt u weer uit volle borst de bekende kerstliederen meezingen. Met medewerking van organist Albert Viersen en op euphonium Maaike Viersen maken we er weer een sfeervolle avond van!

Noteert u alvast de datum: zondag 17 december om 19.30 uur.

Ideeën gevraagd! 
Hebt u ideeën voor ons rond deze Kerstzang: laat het ons weten! 
Via kunt u ons bereiken.
© 2017 Kerstzang Ezinge

 
Kerkblad Kerkblad

         Kerkvenster

Wanneer u kopij heeft voor het kerkblad kunt u dat sturen naar:

Kopij voor het decembernummer kunt u tot en met vrijdag 24 november insturen.

 
Vacature Diaken Vacature Diaken

Verdere informatie zie bij Diaconie

 
 

werkgr. liturgie/muziek
datum en tijdstip 23-11-2017 om 20.00 uur
meer details

Chillclub avond
datum en tijdstip 24-11-2017 om 20.00 uur
meer details

kopij Kerkvenster inleveren
datum en tijdstip 24-11-2017 om tot 18.00 uur
meer details

vesper
datum en tijdstip 26-11-2017 om 19.30 uur
meer details

viering, eeuwigheidszondag
datum en tijdstip 26-11-2017 om 9.30 uur
meer details

 
adressen:
Kerkgebouw:

Torenstraat 46

9891 AH  Ezinge

 

Protestantse Gemeente Ezinge:

p/a   mw. A. de Vries

L.W. de Blécourtstraat 14

9893 PP  Garnwerd

 


Contact

Wilt u contact opnemen met ons?

Dan graag via de volgende email-adressen of telefoonnummers:

 

scriba van de kerkenraad 

- mw. A. de Vries 
  of tel: 06-37613406

 

predikant

ds. A. Boonstra
  of tel.nr. 050-5797636


pastoraat

- mw. T. Neutel
  of tel.nr. 0594-621803ledenadministratie

- mw. K. IJpema
  of tel.nr. 0594-621895


 

koster

- dhr. F. Visser
  of tel.nr. 0594-621229


 

webmaster

- webmaster

 


Kerkvenster
 
Het gemeenteblad van de protestantse gemeente Ezinge.
Kerkvenster verschijnt iedere eerste zondag van de maand, m.u.v. juli en augustus.
Kopij 14 dagen eerder inleveren via:
of bij Allersmaweg 19, 9891 BB  Ezinge
 


www.pkn.nl

www.liedboek.nl

www.biblija.net

www.bijbelgenootschap.nl

www.kerkinactie.nl

www.kindopzondag.nl

www.wierdenland.nl

www.wierdedorp.ezinge.com

www.classiswesterkwartier.webklik.nl

www.c-cards.nl

 
Kerkvenster
foto gemaakt door K. IJpema
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.