PKN
Protestantse Gemeente Ezinge
 
Vacature Diaken Vacature Diaken

Diaken gezocht

Momenteel bestaat de werkgroep diaconie uit te weinig mensen. Daarom zijn we opzoek naar één, liefst twee personen die onze groep willen komen versterken.
 
Om te weten of het wat voor u is om onze werkgroep diaconie te komen versterken geven we u een korte uitleg van onze taken. Waar u ons waarschijnlijk het best van kent is het collecteren voor de verschillende doelen in de kerk. Als werkgroep komen we 1 x in de maand bij elkaar om te vergaderen over diaconale zaken. We organiseren eens een diaconale dienst, verzorgen kerstattenties, houden een stamppotbuffet. Ook zijn we aanwezig bij de kerkenraadsvergadering die 1 x in de maand gehouden wordt en denken we mee over het te bepalen beleid.
 
Graag horen we van u! 
de werkgroep diaconie

 
Collecten Collecten

Zondag 5 november: Voedselbank
De Stichting Voedselbank Het Hogeland heeft dagelijkse onkosten in de vorm van telefoonkosten, energiekosten, brandstof, verzekeringen, noem maar op. Verder bedragen de extra kosten voor elk voedselpakket tussen de 2 en 3 euro. Hoewel het voedsel gratis beschikbaar wordt gesteld en de voedselbank alleen met vrijwilligers werkt, is het voor hen onmogelijk met gesloten beurs te opereren. De stichting probeert deze kosten te dekken via fondsen, sponsoring en giften. Dit zijn noodzakelijke onkosten waarvoor zij onze hulp nodig hebben.
Zondag 12 november: KIA Binnenlands Diaconaat, Op de bres voor vluchtelingkinderen in Nederland.
Kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum hebben geen eigen kamer, zien dagelijks verdrietige en gespannen volwassenen om zich heen, moeten regelmatig verhuizen en leven voortdurend in onzekerheid of ze mogen blijven. Zij hebben vaak traumatische dingen meegemaakt voor ze naar Nederland kwamen en krijgen in een asielzoekerscentrum nog eens veel te verwerken. Kerk in Actie staat samen met andere organisaties op de bres voor deze kinderen. Zo maakt Kerk in Actie vrolijke vakantieweken voor vluchtelingkinderen, recreatieve en sportactiviteiten in asielzoekerscentra en individuele rechtshulp of juridische bijstand mogelijk. Collecteer mee, om het dagelijks leven van vluchtelingkinderen kleur te geven en voor hun rechten op te komen.

Zondag 19 november: Diaconie
Diaconieën hebben de opdracht om voor de noden van mensen een open oor te hebben en te helpen waar geen helper is. De mensen om wie het gaat in de WMO (Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning) zitten ook in onze kerkbanken. Zo hebben kerken bovengemiddeld veel ouderen onder hun leden. Diaconieën kunnen veel betekenen wanneer ze individuele behoefte aan hulp bespreekbaar maken in het kerkelijk leven. Dat kan bijvoorbeeld bij huisbezoeken, startzondagen of bij de koffie na de dienst. Diakenen doen er goed aan om praktische noden tot onderwerp van gesprek te maken.
Diakenen mogen een beroep doen op hun ‘achterban’: de hele (diaconale!) gemeente.

BLOEMENCOLLECTE BIJ DE UITGANG

Zondag 26 november : Kinderen in de knel
In Ghana leven ruim 60.000 kinderen op straat. De Ghanese organisatie Agreds vangt straatmeisjes in Accra op, leert hen een vak en stimuleert hen terug te keren naar hun oorspronkelijke dorpen om een nieuw bestaan op te bouwen.
In de hoofdstad Accra leven 25.000 kinderen op straat. In het opvangcentrum Lifeline in Accra kunnen ieder jaar honderd meisjes terecht. Jongere meisjes die dat willen, kunnen weer naar school gaan. Oudere meisjes kunnen een beroepsopleiding volgen. Een enthousiast en deskundig team van docenten en begeleiders houdt zich intensief met de meisjes bezig. Ze leren in zes maanden tijd batikken, kleding naaien, koken, catering of het kappersvak. Ook krijgen de meisjes psychosociale zorg. Met deze collecte steunen wij onder andere deze Ghanese organisatie. De collecte wordt dan ook van harte door ons aanbevolen.

Zondag 3 december: Missionair Werk en Kerkgroei: Help de nieuwe kerk in Drachten
“We zijn al eens begonnen met andere diensten, maar dat werkte niet. We doen het nu anders. Als je tieners wilt bereiken, moet je hen serieus nemen en een relatie met hen opbouwen.” Tieners ontmoeten elkaar tweewekelijks en bezoeken samen festivals of de EO-Jongerendag. “Voorop staat dat we niet ‘entertainen’. Tieners moeten vooral zelf actief worden.” De ouders lezen samen in één jaar de Bijbel en delen dingen via een Whatsapp-groep. De collecte maakt pioniersplekken als Yours!, waar leven en geloven gedeeld wordt, mogelijk.
 

 
 

werkgr. liturgie/muziek
datum en tijdstip 23-11-2017 om 20.00 uur
meer details

Chillclub avond
datum en tijdstip 24-11-2017 om 20.00 uur
meer details

kopij Kerkvenster inleveren
datum en tijdstip 24-11-2017 om tot 18.00 uur
meer details

vesper
datum en tijdstip 26-11-2017 om 19.30 uur
meer details

viering, eeuwigheidszondag
datum en tijdstip 26-11-2017 om 9.30 uur
meer details

 
adressen:
Kerkgebouw:

Torenstraat 46

9891 AH  Ezinge

 

Protestantse Gemeente Ezinge:

p/a   mw. A. de Vries

L.W. de Blécourtstraat 14

9893 PP  Garnwerd

 


Contact

Wilt u contact opnemen met ons?

Dan graag via de volgende email-adressen of telefoonnummers:

 

scriba van de kerkenraad 

- mw. A. de Vries 
  of tel: 06-37613406

 

predikant

ds. A. Boonstra
  of tel.nr. 050-5797636


pastoraat

- mw. T. Neutel
  of tel.nr. 0594-621803ledenadministratie

- mw. K. IJpema
  of tel.nr. 0594-621895


 

koster

- dhr. F. Visser
  of tel.nr. 0594-621229


 

webmaster

- webmaster

 


Kerkvenster
 
Het gemeenteblad van de protestantse gemeente Ezinge.
Kerkvenster verschijnt iedere eerste zondag van de maand, m.u.v. juli en augustus.
Kopij 14 dagen eerder inleveren via:
of bij Allersmaweg 19, 9891 BB  Ezinge
 


www.pkn.nl

www.liedboek.nl

www.biblija.net

www.bijbelgenootschap.nl

www.kerkinactie.nl

www.kindopzondag.nl

www.wierdenland.nl

www.wierdedorp.ezinge.com

www.classiswesterkwartier.webklik.nl

www.c-cards.nl

 
Kerkvenster
foto gemaakt door K. IJpema
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.