PKN
Protestantse Gemeente Ezinge
 
Bij de collecten Bij de collecten

Zondag 1 april: Pasen, Heilig Avondmaal, kinderen in de knel
Voor maar liefst 152 miljoen kinderen is niet de schoolklas, maar arbeid de dagelijkse realiteit. Wereldwijd werkt gemiddeld 1 op de 10 kinderen. Zij werken op het land, op straat, in de huishouding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als kindsoldaat. Samen met andere organisaties zet Kerk in Actie zich in voor kinderarbeid vrije zones. Geen enkel kind mag worden onderdrukt. Kinderen hebben recht op onderwijs, omdat dit belangrijk is voor hun toekomst. Geef hen de kans om de cirkel van armoede te doorbreken. Sta op voor kinderen in de knel!

Zondag 8 april: JOP
Op een zondagmiddag in Spijkenisse lopen een moeder en haar dochter schuchter de kerk binnen waar Kliederkerk plaatsvindt. Al snel verliezen ze zich in de creatieve werkvormen waarmee ze spelenderwijs een Bijbelverhaal ontdekken. Ook genieten ze van een vertelling en een gezamenlijke maaltijd. Ze hebben weinig met de kerk, maar willen wel meer weten, vertellen ze. Na dit eerste bezoek komen ze regelmatig terug en nemen zelfs klasgenootjes en buurmeisjes mee. Afgelopen vijf jaar zijn meer dan 100 Kliederkerken gestart. JOP, Jong Protestant, brengt deze Kliederkerken via digitale en fysieke ontmoetingen met elkaar in verbinding. Ook ondersteunt JOP Kliederkerken met tips en advies om verder te groeien in geloof en creativiteit. Collecteer mee en help Kliederkerken om uitnodigende gemeenschappen te zijn voor alle leeftijden.

Zondag 15 april: Dovenpastoraat Groningen / Drenthe
Wat doet het Interkerkelijk Dovenpastoraat? Zorgen voor pastoraat aan doven. Iedere dove is welkom en kan een beroep doen op ons. Zo kunnen contacten groeien met gemeenschappen van christelijke doven. De I.C.‘s organiseren aangepaste kerkdiensten, Bijbelkringen, gemeenteavonden, bijbellessen, enz. Ook zorgen zij ervoor dat kerkelijke doven bezoek kunnen krijgen. En er worden contacten onderhouden met de plaatselijke kerken, waar de doven lid zijn. Want de verantwoordelijkheid voor dove leden blijft bij de plaatselijke kerk. Het Interkerkelijk Dovenpastoraat is hulpdienst aan de kerken.

Zondag 22 april: Eredienst en Kerkmuziek wereldwijd
Op het gebied van vieringen is in onze protestantse gemeenten veel in ontwikkeling. Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren en andere muziek om de erediensten vorm te geven. Daarnaast is er een groei van het aantal plekken waar in het ritme van de dag of de week korte vieringen worden gehouden met veel aandacht voor stilte, ontmoeting met God en met de ander. Zoals in Doorn waar belangstellenden op alle dagen van de week kunnen meedoen in het morgengebed en het avondgebed. Het is een initiatief van een gemeenschap van vrijwilligers die op de adem van de getijden Gods lof zingt, en dagelijks Bijbelleest en bidt. De komende jaren bundelt de Protestantse Kerk ervaringen en deelt materiaal om eigentijdse vormen van vieren een stimulans te geven.

Zondag 29 april: Roosevelthuis
Wij kunnen ons niet altijd voorstellen wat het betekent om vanwege ziekte of lichamelijke beperking niet zelfstandig weg te kunnen. Een isolement dreigt. Het Roosevelthuis verzorgt voor deze mensen en hun partners diaconale vakantieweken. Al 45 jaar lang. Even weg van huis, ondersteuning in de zorg en uitstapjes met lotgenoten. Het is van groot belang. Uw bijdrage maakt dit mede mogelijk

Zondag 6 mei: Missionair werk en kerkgroei, help de nieuwe kerk in Deventer
Vondst is een community van de Lebuïnuskerk in Deventer. Samen met creatievelingen uit de stad geeft deze pioniersplek vorm aan een programma dat draait om bezieling, creativiteit en vernieuwing. Samen met twijfelaars, niet-weters, atheïsten en gelovigen gaat de community op zoek naar actuele vormen van kerkzijn. Ze neemt het goede mee uit het verleden, maar richt de blik op de toekomst. In kleinschalige, intieme events worden mensen tot stilte en reflectie uitgedaagd. In de kroeg worden verhalen uit de Bijbel en andere klassieke geschriften op literaire wijze besproken. Een eigentijdse vorm van spiritualiteit die aansluit bij het dagelijks leven van de huidige generatie.
BLOEMEN COLLECTE BIJ DE UITGANG

terug
 
 

Spelletjesavond jeugd
datum en tijdstip 20-04-2018 om 20.00 uur
meer details

viering
datum en tijdstip 22-04-2018 om 9.30 uur
meer details

werkgr. liturgie/muziek
datum en tijdstip 25-04-2018 om 20.00 uur
meer details

 
adressen:
Kerkgebouw:

Torenstraat 46

9891 AH  Ezinge

 

Protestantse Gemeente Ezinge:

p/a   mw. A. de Vries

L.W. de Blécourtstraat 14

9893 PP  Garnwerd

 


Contact

Wilt u contact opnemen met ons?

Dan graag via de volgende email-adressen of telefoonnummers:

 

scriba van de kerkenraad 

- mw. A. de Vries 
  of tel: 06-37613406

 

predikant

ds. A. Boonstra
  of tel.nr. 050-5797636


pastoraat

- mw. T. Neutel
  of tel.nr. 0594-621803ledenadministratie

- mw. K. IJpema
  of tel.nr. 0594-621895


 

koster

- dhr. F. Visser
  of tel.nr. 0594-621229


 

webmaster

- webmaster

 


Kerkvenster
 
Het gemeenteblad van de protestantse gemeente Ezinge.
Kerkvenster verschijnt iedere eerste zondag van de maand, m.u.v. juli en augustus.
Kopij 14 dagen eerder inleveren via:
of bij Allersmaweg 19, 9891 BB  Ezinge
 


www.pkn.nl

www.liedboek.nl

www.biblija.net

www.bijbelgenootschap.nl

www.kerkinactie.nl

www.kindopzondag.nl

www.wierdenland.nl

www.wierdedorp.ezinge.com

www.classiswesterkwartier.webklik.nl

www.c-cards.nl

 
Kerkvenster
foto gemaakt door K. IJpema
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.