PKN
Protestantse Gemeente Ezinge
 
Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

De gemeente kent op 1 juli van het jaar 2006, 425 ingeschrevenen, onderverdeeld in 191 belijdende leden, 152 doopleden, 50 geboorteleden, 1 gastlid, 3 niet-gedoopten en 28 meegeregistreerden. Er zijn nog 28 leden van de Protestantse Kerk die elders zijn ingeschreven als voorkeurslid.

In de voormalige burgerlijke gemeente Ezinge is de Protestantse gemeente Ezinge de enige aanwezige christelijke gemeente. In Wehe-den-Hoorn vinden we rooms-katholieke parochies en de Vrijgemaakte Kerken in Aduard, Oldehove, Zuidhorn of Winsum.
De Protestantse gemeente zelf kent ook een breed scala aan geloofsbelevingen zonder te kunnen spreken over stromingen binnen de gemeente. De gemeente is te kenmerken als traditionele gemeente met de blik op de toekomst. Er is gekozen voor een oecumenisch-protestantse orde van dienst, waarin de voorreformatorische liturgie opnieuw adem krijgt. Er is een grote openheid naar buiten toe. Iedereen mag delen in de liefde van Christus, iedereen is welkom in ons midden.
Andere religies dan de christelijke zijn er in ons gebied niet.
De gemeente van Ezinge beschikt over twee kerkgebouwen (1*). Het voormalig hervormde kerkgebouw uit de eerste helft van de 13e eeuw, gelegen aan de Torenstraat en het voormalig gereformeerde kerkgebouw aan de Nieuwestreek, daterend uit 1875.
De (hervormde) kerkgebouwen van Feerwerd en Garnwerd, die in het verleden overgedragen zijn aan de stichting Oude Groninger Kerken, worden in de drie dagen van Pasen nog door de gemeente gebruikt. In Oostum vinden er af en toe Grunneger Dainsten plaats die niet onder verantwoordelijkheid vallen van onze kerkelijke gemeente. De kerk in Saaksum wordt gebruikt door de Gereformeerde Bond.

Haar omgeving
De kerkelijke gemeente bestrijkt het gebied van de voormalige burgerlijke gemeente Ezinge, dat sinds 1990 opgegaan is in de burgerlijke gemeente Winsum. De voormalige burgerlijke gemeente Ezinge ligt ten westen van het Reitdiep.
In dit gebied liggen de dorpen Ezinge (912 inwoners), Feerwerd (310 inwoners), Garnwerd (430 inwoners), Aduarderzijl (50 inwoners) en Oostum (25 inwoners). Vanouds behoren ook de gereformeerde leden van het aangrenzende Saaksum tot onze gemeente.
Het is een agrarisch gebied met akkerbouw en veeteelt. Er is in de dorpen geen industrie. Een klein deel van de inwoners vindt haar inkomsten in de plaatselijke middenstand. Er is o.a. een supermarkt, een bakker, een slijter, drie cafés, een kapper en een fietsenmaker. Een ander deel werkt in de stad Groningen of in andere dorpen in de omgeving. Onbekend is welk percentage van de bevolking werkzoekend is.
Er is een groot aantal mensen dat van buitenaf in onze gemeente is komen wonen. Vooral Garnwerd en Feerwerd hebben een grote aantrekkingskracht op kunstenaars die van de rust en het historische karakter van dit gebied genieten.
Er is een rijke geschiedenis van het leven met en het gevecht tegen het water, van nederzettingen op wierden en de bouw van dijken door de monniken uit Aduard. In Ezinge is dan ook het museum Wierdenland gevestigd.
Er zijn twee scholen: de openbare basisschool ‘De Kromme Akkers’ in Garnwerd en de samenwerkingsschool 'Op Wier' de basisschool in Ezinge die tot stand is gekomen na samenvoeging van de openbare basisschool ‘De Klief’ en de christelijke basisschool 'De Springplank' (september 2006). In het dorpshuis te Ezinge is een peuterspeelzaal.
Qua zorg is er in Ezinge een apotheekhoudende huisarts, een tandarts, een pedicure en een Groene Kruisgebouw. Voor ziekenhuizen is men aangewezen op de stad Groningen. Verzorgingscentra vinden we in Winsum, Grijpskerk, Zuidhorn en Warffum. Verpleeghuizen zijn er in Winsum, Zuidhorn en de stad Groningen.

Bron: beleidsplan 2007-2010 Protestantse Gemeente Ezinge

(1*) Sinds 1 oktober 2009 is het voormalig gereformeerde kerkgebouw aan de Nieuwestreek, daterend uit 1875, verkocht aan een particulier die er een woonbestemming aan gaat geven. De gemeente beschikt dus nog over 1 kerkgebouw.
 

 
 

eredienst
datum en tijdstip 24-09-2017 om 9.30 uur
meer details

Redactie vergadering Kerkvenster
datum en tijdstip 26-09-2017 om 19.30 uur
meer details

Kerkvenster rapen
datum en tijdstip 29-09-2017 om 09.00 uur
meer details

 
adressen:
Kerkgebouw:

Torenstraat 46

9891 AH  Ezinge

 

Protestantse Gemeente Ezinge:

p/a   mw. A. de Vries

L.W. de Blécourtstraat 14

9893 PP  Garnwerd

 


Contact

Wilt u contact opnemen met ons?

Dan graag via de volgende email-adressen of telefoonnummers:

 

scriba van de kerkenraad 

- mw. A. de Vries 
  of tel: 06-37613406

 

predikant

ds. A. Boonstra
  of tel.nr. 050-5797636


pastoraat

- mw. T. Neutel
  of tel.nr. 0594-621803ledenadministratie

- mw. K. IJpema
  of tel.nr. 0594-621895


 

koster

- dhr. F. Visser
  of tel.nr. 0594-621229


 

webmaster

- webmaster

 


Kerkvenster
 
Het gemeenteblad van de protestantse gemeente Ezinge.
Kerkvenster verschijnt iedere eerste zondag van de maand, m.u.v. juli en augustus.
Kopij 14 dagen eerder inleveren via:
of bij Allersmaweg 19, 9891 BB  Ezinge
 


www.pkn.nl

www.liedboek.nl

www.biblija.net

www.bijbelgenootschap.nl

www.kerkinactie.nl

www.kindopzondag.nl

www.wierdenland.nl

www.wierdedorp.ezinge.com

www.classiswesterkwartier.webklik.nl

www.c-cards.nl

 
Kerkvenster
foto gemaakt door K. IJpema
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.