PKN
Protestantse Gemeente Ezinge
 
De Heer is mijn Herder De Heer is mijn Herder

‘DE HEER IS MIJN HERDER…’

Een middag/avond over NEDERLANDSE DICHTERS EN PSALM 23
‘De Heer is mijn herder…’ – zo begint in een al wat oudere bijbelvertaling Psalm 23, en begint ook een gezang uit het kerkelijk liedboek.
Het is misschien wel het bekendste en meest geliefde gedicht en lied uit de bijbel, dat door zijn woorden van vertrouwen nog steeds veel mensen troost, bemoedigt en een gevoel van geborgenheid geeft.
Het is ook een van de psalmen die menige dichter heeft geïnspireerd om in een eigen gedicht daarop te reageren. Denk aan dichters als Rutger Kopland, Anton Ent, Lloyd Haft, Karel Eykman, Geert Bogaart e.a..
Psalm 23 is ook muzikaal op vele manieren verklankt. Al eeuwenlang. En wat je misschien niet zou verwachten: ook in de populaire muziek.
Waarom toch juist die aandacht voor deze en andere psalmen? Misschien wel omdat het hele leven en alle menselijke emoties er in doorklinken, waardoor die oude teksten ook voor ons nog zeggingskracht hebben.
Ons gemeentelid Aart van Lunteren zal met ons stilstaan bij een aantal gedichten die door de psalmen, met name Psalm 23, zijn geïnspireerd.
Het is geen belemmering als je met poëzie niet zo vertrouwd bent!
Hij zal ook een aantal uitvoeringen van Psalm 23 op CD laten horen.

Om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen mee te doen, kunt u zich voor deze bijeenkomst opgeven voor de middag of voor de avond. Beide mag natuurlijk ook!

Datum en tijd:
dinsdagavond 7 november, 19.30 – 21.00 uur
of woensdagmiddag, 15.00 – 16.30 uur;
Plaats: Toornhuus

U kunt zich opgeven door a) in te tekenen op de lijst in de kerk of b) direct bij Aart van Lunteren: per mail:
of telefonisch: 0594 – 852 352 / 06 53 37 52 23
Aart van Lunteren (1949) is sinds 2015 emerituspredikant. Samen met zijn vrouw én collega Lydia van Ketel, woont hij sinds juli 2016 in Ezinge en is daar aangesloten bij de PKN. Hij is tot op heden als docent verbonden aan een HBO-opleiding Theologie.
[zie: www.instituutovp.nl]

 
WELKOM WELKOM


W e l k o m   b i j   d e   p r o t e s t a n t s e   g e m e e n t e   v a n   E z i n g e


Op deze site willen we u kennis laten maken met onze gemeente en wat ons als gemeente bezig houdt. 

We nodigen u ook van harte uit om één van onze erediensten bij te wonen.

Onder het kopje 'Erediensten' kunt u bekijken wanneer en hoe laat alle diensten worden gehouden.

Wat handig is om te weten;

  • we zingen uit het nieuwe liedboek. Bent u niet in het bezit van het nieuwe liedboek? Dan kunt u er één lenen, in de kerk, tijdens de eredienst.
  • op de tweede zondag van de maand is de kidsclub, maar kijk voor de zekerheid even op facebook; Kidsclub Ezinge
  • na de eredienst is er bijna altijd gelegenheid om samen koffie/thee  te drinken. 
En in de agenda staan alle andere activiteiten.

Graag tot ziens.

 
Iona vesper Iona vesper

Iona vesper op 15 oktober om 19.30 uur!

Op 15 oktober is er een Iona vesper.
We gaan naast onze gebruikelijke vespers dit jaar beginnen met twee andere vespers geïnspireerd op de geloofsgemeenschap van Taizé in Frankrijk en de Iona Community op Iona.
Van beide tradities zullen we ook de liederen gebruiken in deze vieringen, die plaatsvinden in de kring in het koor in de kerk. We zongen altijd al veel Taizéliederen in de kerkdienst, dus veel daarvan zijn bekend.
In het nieuwe liedboek staan eveneens Iona liederen (naast de liederen van Taizé). Velen daarvan zijn voor ons ook al gesneden koek.

Na afloop is er koffie. Iedereen is van harte welkom!

 
Panel Protestantse Kerk Panel Protestantse Kerk

Panel Protestantse Kerk
 
Gemeenteleden gezocht voor Panel Protestantse Kerk.
Bent u al lid van het Panel Protestantse Kerk? Via het panel kunt u als kerklid uw mening geven over onderwerpen die spelen binnen de gehele Protestantse Kerk. Het is dé mogelijkheid om mee te denken. Ieder lid (vanaf 18 jaar) van de Protestantse Kerk is van harte welkom. Uiteraard is deelname geheel vrijblijvend, uw antwoorden blijven anoniem en u kunt u zich op ieder moment hiervoor weer eenvoudig afmelden.
Meer informatie en aanmelden:
www.protestantsekerk.nl/panel.
 

 
Kerkblad Kerkblad

         Kerkvenster

Wanneer u kopij heeft voor het kerkblad kunt u dat sturen naar:

Kopij voor het novembernummer kunt u tot en met vrijdag 27 oktober insturen.

 
Vacature Diaken Vacature Diaken

Verdere informatie zie bij Diaconie

 
De Levensboom De Levensboom


L e v e n s b o o m

Foto gemaakt door K. IJpema

Na de verbouwing was de wens een plaats in te ruimen om de namen te bewaren van de gemeenteleden die we in de loop van het jaar moesten missen, omdat ze zijn overleden. Ze hoorden bij ons en dat is nog steeds het geval. Ook willen we op die plaats de namen neerleggen van de kinderen die zijn geboren. Zo wordt duidelijk dat de geschiedenis van God en mensen verder gaat, door alle geslachten heen. We willen een passende plaats, waardoor de gemeente bepaald wordt bij Gods trouw van generatie op generatie. En hopelijk is het een troost voor de nabestaanden, als ze weten, dat er in de kerk een plaats is waar aan hun geliefden wordt gedacht.
Het is een Levensboom geworden. De boom staat voor de cyclus van het Leven. Geboorte bloei en verval. Geworteld in de aarde, reikt zijn kruin naar omhoog, naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die onze toekomst zijn (Openb. 21:1). Een verbinding tussen hemel en aarde.

Deze twee betekenissen, levensboom en stamboom staan bij ons op de voorgrond:
Levensboom:

  • De boom van het leven stond al in het paradijs. Deze boom verbond hemel en aarde: met zijn wortels in de aarde reikt hij naar de hemel. Deze levensboom is in vrijwel alle culturen het middelpunt van de aarde.

  • In het Nieuwe Testament vinden we deze boom terug als de boom des levens, die Jezus op zijn rug droeg: het kruis, oorspronkelijk slechts vloek en dood brengend werd dank zij Jezus een levensboom.

  • In Openbaring 22 staat: een rivier ontspringt aan de troon van God en in het midden van het plein van de stad (het hemelse Jeruzalem) en aan weerskanten van de rivier staat een levensboom, die overvloedig vruchten geeft en “de bladeren van de boom brachten de volken genezing”.

  • In Openbaring 2 : 7 staat: “Wie overwint zal ik te eten geven van de levensboom, die in de tuin van God staat”.

  • Verder zal het geboomte des levens opschieten overal waar de tempelbeek de aarde zal bevloeien, zoals Ezechiël zegt in zijn visioen.

  • Ook de mens wordt wel met een boom vergeleken: psalm 1 zegt, dat een mens, die niet meegaat met wie kwaad doen “zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op zijn tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet, alles wat hij doet komt tot bloei.”

Stamboom

  • De stamboom symboliseert de keten der geslachten. De bekendste is het takje, dat voortkomt uit de afgehouwen stronk van Isaï. Dat wordt de stamboom van koning David (en dus van Jezus). In oude kerken zie je vaak deze afbeelding: Isaï ligt te slapen en uit zijn zijde komt een soort boomstam voort, met afbeeldingen van de voorvaders van David.

 
Gerrit Slopsema is gevraagd om de boom te ontwerpen en te maken. Hij heeft hiervoor onderzoek gedaan via internet, maar vond daar geen beelden van wat hij al in zijn hoofd had. Daarna is hij schetsen gaan maken. Waarvan er uiteindelijk twee afbeeldingen overbleven. Een ‘moderne’ en de schets waaraan de kerkenraad de voorkeur gaf.
 
De gedachte er achter is natuurlijk symbolisch voor het leven en de eindigheid van het leven. De rechterzijde met de bladeren omhoog verbeelden het nieuwe leven en de linkerzijde met de takken omlaag verbeelden de dood. Daartussen heeft hij een zandloper en twee hartvormen voor de steentjes gemaakt, ook rechts is een hart tussen de bladeren gevormd en boven in de boom staat een engel, die maakt de boom compleet. De boom is zonder verf of kleur, laat het maar roesten. Gerrit; “Wat me wel opgevallen is tijdens onze laatste vakantie in Oostenrijk, waar ik zeker 15 kerken, basilieken en andere Godshuizen bezocht heb. Nergens heb ik iets van een ‘levensboom’ ontdekt, nou waren dit natuurlijk katholieke kerken. Hier in Ezinge is het ook nieuw voor zover ik me kan herinneren”
Wel heeft hij al vele positieve reacties gehad op het ontwerp.

 

 
 

eredienst
datum en tijdstip 22-10-2017 om 9.30 uur
meer details

 
adressen:
Kerkgebouw:

Torenstraat 46

9891 AH  Ezinge

 

Protestantse Gemeente Ezinge:

p/a   mw. A. de Vries

L.W. de Blécourtstraat 14

9893 PP  Garnwerd

 


Contact

Wilt u contact opnemen met ons?

Dan graag via de volgende email-adressen of telefoonnummers:

 

scriba van de kerkenraad 

- mw. A. de Vries 
  of tel: 06-37613406

 

predikant

ds. A. Boonstra
  of tel.nr. 050-5797636


pastoraat

- mw. T. Neutel
  of tel.nr. 0594-621803ledenadministratie

- mw. K. IJpema
  of tel.nr. 0594-621895


 

koster

- dhr. F. Visser
  of tel.nr. 0594-621229


 

webmaster

- webmaster

 


Kerkvenster
 
Het gemeenteblad van de protestantse gemeente Ezinge.
Kerkvenster verschijnt iedere eerste zondag van de maand, m.u.v. juli en augustus.
Kopij 14 dagen eerder inleveren via:
of bij Allersmaweg 19, 9891 BB  Ezinge
 


www.pkn.nl

www.liedboek.nl

www.biblija.net

www.bijbelgenootschap.nl

www.kerkinactie.nl

www.kindopzondag.nl

www.wierdenland.nl

www.wierdedorp.ezinge.com

www.classiswesterkwartier.webklik.nl

www.c-cards.nl

 
Kerkvenster
foto gemaakt door K. IJpema
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.