PKN
Protestantse Gemeente Ezinge
 
WELKOM WELKOM


W e l k o m   b i j   d e   p r o t e s t a n t s e   g e m e e n t e   v a n   E z i n g e


Op deze site willen we u kennis laten maken met onze gemeente en wat ons als gemeente bezig houdt. 

We nodigen u ook van harte uit om één van onze erediensten bij te wonen.

Onder het kopje 'Erediensten' kunt u bekijken wanneer en hoe laat alle diensten worden gehouden.

Wat handig is om te weten;

  • we zingen uit het nieuwe liedboek. Bent u niet in het bezit van het nieuwe liedboek? Dan kunt u er één lenen, in de kerk, tijdens de eredienst.
  • op de tweede zondag van de maand is de kidsclub, maar kijk voor de zekerheid even op facebook; Kidsclub Ezinge
  • na de eredienst is er bijna altijd gelegenheid om samen koffie/thee  te drinken. 
En in de agenda staan alle andere activiteiten.

Graag tot ziens.

 
Vespers Vespers

In de Adventstijd, de tijd waarin we op weg zijn naar Kerst, zijn er op zondagavond vespers. We zingen, luisteren naar muziek of maken muziek, bidden en zijn stil.
Je bent van harte welkom om mee te doen.

We starten om 19.30 uur en na afloop drinken we samen koffie/thee.
3 en 10 december.

 
Kerstzang 2017 Kerstzang 2017

Kerstzang Ezinge 2017

Welkom bij de Kerstzang 2017!
Ook in 2017 staat de Torenstraatkerk weer voor u open. Tijdens de jaarlijkse kerstzang kunt u weer uit volle borst de bekende kerstliederen meezingen. Met medewerking van toetsenist Kor van Dijk en op trompet Klaas Dijkstra maken we er weer een sfeervolle avond van!

Noteert u alvast de datum: zondag 17 december om 19.30 uur.

Via kunt u ons bereiken.
© 2017 Kerstzang Ezinge

 
Kerstavondviering Kerstavondviering

            
“Kwetsbaar als een kind”
Van harte welkom!
Ook als je niet of niet meer in de kerk komt.
Voel je vrij om heerlijk te komen zingen en mee te doen!
 
24 december vanaf 19.30 uur inloop met koffie en chocolademelk.
Start dienst om 20.00 uur. In de kerk op de wierde.

Na afloop glühwein
bij de sfeervol verlichte kerk!
 
Komt allen!
 
Voorganger: Ds. Annemiek Boonstra
Muzikale begeleiding: Kor van Dijk en Klaas Dijkstra
 

 
Kerstfeest Kerstfeest

Op Kerstmorgen vieren we samen het Kerstfeest.
We herdenken de geboorte van Jezus Christus, een soort verjaardagsfeest dus. Kom je dit feest met ons vieren?
Voor de kinderen is er ook Kidsclub.
De Christelijke Muziekvereniging Juliana uit Oldehove, olv. Aline Werkman, zal ons begeleiden en mooie kerstmuziek voor ons spelen.

De viering start om 9.30 uur.

 
Kerkblad Kerkblad

         Kerkvenster

Wanneer u kopij heeft voor het kerkblad kunt u dat sturen naar:

Kopij voor het januarinummer kunt u tot en met vrijdag 29 december insturen.

 
Vacature Diaken Vacature Diaken

Verdere informatie zie bij Diaconie

 
 

Kerstzang
datum en tijdstip 17-12-2017 om 19.30 uur
meer details

viering, maaltijd van de Heer
datum en tijdstip 17-12-2017 om 9.30 uur
meer details

 
adressen:
Kerkgebouw:

Torenstraat 46

9891 AH  Ezinge

 

Protestantse Gemeente Ezinge:

p/a   mw. A. de Vries

L.W. de Blécourtstraat 14

9893 PP  Garnwerd

 


Contact

Wilt u contact opnemen met ons?

Dan graag via de volgende email-adressen of telefoonnummers:

 

scriba van de kerkenraad 

- mw. A. de Vries 
  of tel: 06-37613406

 

predikant

ds. A. Boonstra
  of tel.nr. 050-5797636


pastoraat

- mw. T. Neutel
  of tel.nr. 0594-621803ledenadministratie

- mw. K. IJpema
  of tel.nr. 0594-621895


 

koster

- dhr. F. Visser
  of tel.nr. 0594-621229


 

webmaster

- webmaster

 


Kerkvenster
 
Het gemeenteblad van de protestantse gemeente Ezinge.
Kerkvenster verschijnt iedere eerste zondag van de maand, m.u.v. juli en augustus.
Kopij 14 dagen eerder inleveren via:
of bij Allersmaweg 19, 9891 BB  Ezinge
 


www.pkn.nl

www.liedboek.nl

www.biblija.net

www.bijbelgenootschap.nl

www.kerkinactie.nl

www.kindopzondag.nl

www.wierdenland.nl

www.wierdedorp.ezinge.com

www.classiswesterkwartier.webklik.nl

www.c-cards.nl

 
Kerkvenster
foto gemaakt door K. IJpema
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.