PKN
Protestantse Gemeente Ezinge
 
WELKOM WELKOM


W e l k o m   b i j   d e   p r o t e s t a n t s e   g e m e e n t e   v a n   E z i n g e


Op deze site willen we u kennis laten maken met onze gemeente en wat ons als gemeente bezig houdt. 

We nodigen u ook van harte uit om één van onze erediensten bij te wonen.

Onder het kopje 'Erediensten' kunt u bekijken wanneer en hoe laat alle diensten worden gehouden.

Wat handig is om te weten;

  • we zingen uit het nieuwe liedboek. Bent u niet in het bezit van het nieuwe liedboek? Dan kunt u er één lenen, in de kerk, tijdens de eredienst.
  • op de tweede zondag van de maand is de kidsclub, maar kijk voor de zekerheid even op facebook; Kidsclub Ezinge
  • na de eredienst is er bijna altijd gelegenheid om samen koffie/thee  te drinken. 
En in de agenda staan alle andere activiteiten.

Graag tot ziens.

 
Paascyclus Paascyclus

De Paascyclus: Groeien aan en naar het licht
In de Paascyclus zullen wij de belevenissen van Jezus op de voet volgen, maar meer nog helemaal betrokken raken in die mens die ons voorging en voorleefde, die ons verdeelde en met ons deelde, in wie wij ons herkennen en tot wie wij ons bekennen. Die ons aanspreekt en raakt, bekeert en bezielt. Hij die ons uitnodigt op te staan, vooruit te gaan om te ontdekken dat we nieuw kunnen worden, transformeren. Lichter worden, transparanter, kleurrijker. De ultieme metamorfose. Durven we het aan?

Witte Donderdag
De Moedige; het onbekende tegemoet gaan
Jezus de moedige, die op weg ging het onbekende tegemoet. Hoe vaak gaan we op weg in ons leven? Hoe vaak ook moeten we gaan omdat we geen keuze hebben, niet wetend wat ons te wachten staat; maar we kunnen niet terug. Vol van wanhoop en letterlijk op hoop van zegen.

Goede Vrijdag
Waarom; de opdracht om los te laten.
Waarom? Zoveel verdriet is er in ons en om ons heen. Totale wanhoop. Waarom een mens aan een kruis spijkeren tot de dood erop volgt? Wat is er mis met ons? We moeten waken, waakzaam zijn. Onszelf oppakken, bij elkaar rapen en het aller-moeilijkste: leren loslaten. Wij kunnen elkaar niet vasthouden. Wij worden verlaten. Wij moeten loslaten. Laten gaan. Laten gebeuren. Laten geworden. Ons bezinnen en stil worden. Overgave. Meegaan, mee denken, meeleven…meelijden.

Stille Zaterdag overgaand in Paaswake
Laat je meevoeren door de elementen; leven van belofte.
En dan de stilte. Stilte diep in onszelf; eenzame gevoelens waar geen taal voor is, geen woorden voor zijn. Op die stille plek, daar waar onze geliefden voortleven. En Jezus raakt aan wat versteend is en verstild. Als bij ons alles ophoudt, als wij niet meer kunnen, is hij het die zorgt en troost, verwarmt en verlicht.
We gaan die lange weg van aarde, water, uittocht en doortocht. De dageraad. Langzaam de stralen van de zon. Eerst nog aarzelend, maar allengs warmer tot een vuur in ons ontbrandt. Alles in ons wordt aangestoken. We zullen praten, zingen, eten, drinken, omarmen en leven. Nieuwe mensen zullen we zijn. Opgestaan vol van energie en liefde. Onze verkilde harten zullen nog lang nagloeien.

Paasmorgen
Vieren en vrolijk zijn!!
Alles in ons wil zingen, juichen, delen en geven en genieten. Er is licht. Volop schitterend licht dat overal door heen schijnt! We leven! Een waargemaakte belofte. De vrolijke lach van het kind. Kan het nog mooier?
Pasen is een schitterend feest!!!
Pasen is een feest van nieuw leven, licht, transformatie, metamorfose……….. Het diepe geheim dat onthuld wordt en ons uitnodigt mee te bewegen en open te gaan, op te bloeien, te durven leven.
Op de Paasmorgen willen wij elkaar graag in een feestelijke viering ontmoeten! De zanggroep zal onder leiding van Esther Wiersma een aantal prachtige liederen ten gehore brengen en natuurlijk zal onze dienst extra vrolijk worden door het geluid van kinderstemmen; er is kidsclub op deze feestelijke dag!

ds. Annemiek Boonstra

 
Kerkblad Kerkblad

         Kerkvenster

Wanneer u kopij heeft voor het kerkblad kunt u dat sturen naar:

Kopij voor het aprilnummer kunt u tot en met vrijdag 23 maart insturen.

 
 

film in Dorpshuis 'Son of Man'
datum en tijdstip 23-03-2018 om 19.30 uur inloop
meer details

Chillclub avond
datum en tijdstip 23-03-2018 om 20.00 uur
meer details

kopij Kerkvenster inleveren
datum en tijdstip 23-03-2018 om tot 18.00 uur
meer details

Vesper
datum en tijdstip 25-03-2018 om 19.30 uur
meer details

viering Palm Pasen
datum en tijdstip 25-03-2018 om 9.30 uur
meer details

 
adressen:
Kerkgebouw:

Torenstraat 46

9891 AH  Ezinge

 

Protestantse Gemeente Ezinge:

p/a   mw. A. de Vries

L.W. de Blécourtstraat 14

9893 PP  Garnwerd

 


Contact

Wilt u contact opnemen met ons?

Dan graag via de volgende email-adressen of telefoonnummers:

 

scriba van de kerkenraad 

- mw. A. de Vries 
  of tel: 06-37613406

 

predikant

ds. A. Boonstra
  of tel.nr. 050-5797636


pastoraat

- mw. T. Neutel
  of tel.nr. 0594-621803ledenadministratie

- mw. K. IJpema
  of tel.nr. 0594-621895


 

koster

- dhr. F. Visser
  of tel.nr. 0594-621229


 

webmaster

- webmaster

 


Kerkvenster
 
Het gemeenteblad van de protestantse gemeente Ezinge.
Kerkvenster verschijnt iedere eerste zondag van de maand, m.u.v. juli en augustus.
Kopij 14 dagen eerder inleveren via:
of bij Allersmaweg 19, 9891 BB  Ezinge
 


www.pkn.nl

www.liedboek.nl

www.biblija.net

www.bijbelgenootschap.nl

www.kerkinactie.nl

www.kindopzondag.nl

www.wierdenland.nl

www.wierdedorp.ezinge.com

www.classiswesterkwartier.webklik.nl

www.c-cards.nl

 
Kerkvenster
foto gemaakt door K. IJpema
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.